Contact
Zoeken

De PKN in Sneek heeft drie kerken: De Martinikerk, de Zuiderkerk en de Oosterkerk Home

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Sneek


glaspaneel nr 8

Foto: Henk de VriesGlaspaneel nr 8 in de Oosterkerk.

Pinksteren

Handelingen 2: 1-4

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven."


Klik op de afbeelding voor een vergroting
Alle glaspanelen
Pinksteren

De 12 stokken
symboliseren de
12 leerlingen van Jezus.

Het rood van de bloemen
en de doek is de
uitstorting van de
Heilige Geest.


Bloemstuk in de Oosterkerk
gemaakt door
Vera Zijda, Teunie Huige en Annie Bakker
Visie 2020

De STUURGROEP is gestart en doet verslag.....

Onder de naam 'VISIE 2020' denkt de Protestantse Kerk van Sneek na over haar (nabije) toekomst.

De werkgroep Visie 2020 heeft in het voorjaar van 2015 twee belangrijke voorzetten gedaan:
a) streven naar een eigentijdse en effectieve organisatie en
b) streven naar één multifunctioneel kerkelijk centrum.

In vervolg op het bovenstaande heeft de Kerkenraad een 'Stuurgroep Visie 2020' benoemd met de opdracht de bovengenoemde punten nader te onderzoeken en uit te werken.
Verslagen van De Stuurgroep Visie 2020 leest u HIER
o.a. Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden kerkgebouwen
.De ' Stuurgroep Visie 2020'
Sietske Blok

Sietske Blok bij 'kerk in Actie'


Sietske Blok,
tot medio 2014 werkzaam in het jeugdpastoraat van onze gemeente, is begin 2015 namens de Protestantse Kerk in Nederland door 'Kerk in Actie' uitgezonden naar Brazilië om daar werkzaam te zijn als missionair predikant.
Ze houdt een blog bij van haar leven en werken in Brazilië.

Lees hier haar meest recente blog dd: 20 mei 2016
"Tatiane en César en licht en steun zijn voor elkaar"

En/of bekijk hier een korte foto impressie van haar werk in Brazilië, getiteld: "Mijn werk in Brazilië" .

Sietske Blok in Sneek

Op 27 december hield Sietske in Sneek
een overdenking in de Oosterkerk.
Zie bijgaande foto (klik voor een vergroting)
Activiteitengids 2015

De Activiteitengids 2015 - 2016

In de Activiteitengids staan alle geplande activiteiten en programma's voor het komend kerkelijk jaar vermeld van:
- Cie. Vorming & Toerusting
- Cie. Kerk & Israël
- Het Ouderenpastoraat
- de Wijkbijeenkomsten
- de Gespreksgroepen
- het Jeugdwerk
Het boekje is inmiddels op alle adressen van de leden van onze gemeente bezorgd.
De volledige inhoud van de gids kunt u ook altijd raadplegen op deze site, evenals actuele informatie en eventuele wijzigingen.
Klik op de afbeelding van het boekje


Predikantenteam CompleetPredikantenteam

Per september 2014 is ons predikantenteam compleet.

Lees verder ....

Actueel

NBG-Elfstedentocht/Jeugd

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert op 28 mei de Elfstedentocht met de Samenleesbijbel.

Lees meer...


Orgelconcerten in zomerseizoen 2016

orgelconcerten 2016

Orgelconcerten PROGRAMMA ......


notulen Uit de kerkenraad

Verslaggeving
In het kader van meer openheid en transparantie worden verslagen/notulen van kerkenraadsvergaderingen voortaan ook op deze site gepubliceerd.

Lees verder...


Actie: 'Doppenhond'

Doppenhond

Actie 'Kom op met die dop'

.... en spaar zo mee voor een
Blinde geleide hond!
U kunt uw doppen afgeven in de
Oosterkerk

Lees meer..


Jeugdwerk

Clubkamp 2015

Kamp 2016

Het kampweekend van de PKN Sneek wordt dit jaar gehouden in het weekend van 17, 18 en 19 juni 2016 in Hattem.

Meer info....