gs 3kerken joomla

Voortgang Toekomst Kerkgebouwen

Op 2 november 2017 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat de Martinikerk wordt verbouwd en dat op termijn de Ooster- en de Zuiderkerk zullen worden afgestoten. De uitvoering daarvan is opgedragen aan een 'Werkgroep Gebouwen', waarin door de kerkenraad zijn benoemd:
Jan Hiddo de Boer, Jan Klasen, Tjeerd van der Kooi en Berend Mooibroek.

De Werkgroep Gebouwen wil de gemeenteleden zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen betrekken.Martini Grafstenenonderzoek2
De meest recente informatie publiceren we daarom ook op deze website.

right  Meer Informatie en Verslaggeving m.b.t. de voortgang van de activiteiten

right  Fotoreportage Herstart Werzaamheden na de bouwvakvakantie 2022 (Sept 2022)
right  Fotoreportage  van de 'restauratie' (?) van de  Martinikerk (maart 2022)
right  Recente tekeningen en impressies van de beoogde verbouw  (oct. 2021)

__________________________