gs 3kerken joomla

Voortgang Toekomst Kerkgebouwen

 Op donderdag 2 november 2017 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat de Martinikerk wordt verbouwd en dat op termijn de Ooster- en de Zuiderkerk zullen worden afgestoten.

Impressie Vogelvlucht orgDe uitvoering daarvan is opgedragen aan een 'Werkgroep Gebouwen', waarin door de kerkenraad zijn benoemd:

Jan Hiddo de Boer, Jan Klasen,Tjeerd van der Kooi en Berend Mooibroek

De Werkgroep Gebouwen wil de gemeenteleden zo veel mogelijk bij die ontwikkelingen betrekken.
De meest recente informatie publiceren we daarom ook op de ze website.

 

right Lees hier meer en de meest recente Informatie en Verslaggeving m.b.t. de voortgang van de activiteiten

right Meest recente tekeningen en impressies van de beoogde verbouw Martinikerk