gs 3kerken joomla

Voortgang Toekomst Kerkgebouwen

Op 2 november 2017 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat de Martinikerk wordt verbouwd en dat op termijn de Ooster- en de Zuiderkerk zullen worden afgestoten. De uitvoering daarvan is opgedragen aan een 'Werkgroep Gebouwen', waarin door de kerkenraad zijn benoemd:

Jan Hiddo de Boer, Jan Klasen, Tjeerd van der Kooi en Berend Mooibroek

Foto's Martini VerbouwDe Werkgroep Gebouwen wil de gemeenteleden zo veel mogelijk bij de ontwikkelingen betrekken.
De meest recente informatie publiceren we daarom ook op deze website.

right  Fororeportage  van de 'restauratie' (?) van de  Martinikerk

right  De meest recente tekeningen en impressies van de beoogde verbouw  (oct. 2021)

right  Meer Informatie en Verslaggeving m.b.t. de voortgang van de activiteiten

 

__________________________