gs 3kerken joomla

'Hulptroepen' gezocht

dinsdagsmorgens tussen 10.00 en 12.00 uur

Geachte gemeente,

MartiniverbouwNa de dienst van 3 oktober zijn een aantal werkzaamheden in de Martinikerk van start gegaan.
Op maandagmorgen 4 oktober is begonnen met het restaureren en ontmantelen van het orgel. Anders dan eerst gedacht zal de restauratie niet in de kerk plaats vinden maar bij de restaurateur in Leeuwarden. Op het eind van de bouwperiode zal het orgel weer worden opgebouwd. Een gevolg van deze andere planning is dat de aannemer vanaf 11 oktober begint met het inpakken van de resterende delen van het orgel.
Afgelopen dinsdag 4 oktober is begonnen met het verwijderen van de stoelen uit de kerk naar de Zuiderkerk. Met een ploeg van ong. 8 personen is hard gewerkt om ook andere losse delen te vervoeren naar de Zuider.

Maar in het hele gebouw zijn veel ruimten die leeg moeten. Ruimten die gesloopt worden of die straks worden gebruikt door bijv. de jeugd.
De planning is om op dinsdagsmorgens tussen 10.00 en 12.00 uur met zoveel mogelijk vrijwilligers door te gaan met de voorkomende werkzaamheden. Hiervoor wordt iedereen die er zin en plezier in heeft van harte uitgenodigd.
Nu we definitieve tekeningen en bestek hebben kunnen we weer met de klankbordgroepen om tafel. De klankbordgroepen zullen door een lid van de werkgroep bouw, op korte termijn, worden uitgenodigd.
Wees welkom op dinsdagsmorgens om samen te werken, koffie te drinken en plezier te hebben.

Namens de werkgroep bouw,

Tjeerd van der Kooi
Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Berend Mooibroek

________________________