gs 3kerken joomla

Actie Kerkbalans 2023 is van start!Kerkbalans 2023

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

Actie Kerkbalans is de grootste kerkelijke fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage. In de week van 16 januari valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na de corona-jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open en kunnen we weer enthousiast samen kerk zijn. Binnenkort kunnen ook de deuren van onze verbouwde Martinikerk weer open! We willen het kerkgebouw vullen met vieringen, ontmoetingen en diverse activiteiten, waar iedereen zich welkom voelt, waar we ons verbonden weten met God, met elkaar en met alle inwoners van Sneek. Daar hoort u binnenkort meer over.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Daarom vragen we u ook dit jaar weer een financiële bijdrage om al onze activiteiten mogelijk te maken. Als u hebt aangegeven digitaal uw bijdrage te willen toezeggen, hebt u waarschijnlijk al een mail ontvangen. Mocht u nog niet hebben gereageerd, dan vragen we hier nog even uw aandacht voor.

Als u geen mail hebt ontvangen krijgt u in de week van 16 januari een brief thuis. Het ingevulde formulier wordt dan op een later tijdstip weer opgehaald. Veel vrijwilligers zetten zich in om dit mogelijk te maken.

kerkbalans logo 2023
Maar u kunt ook digitaal uw toezegging doen voor een financiële bijdrage:
Klik op de hiernaast staande afbeelding naar het toezeggingsformulier.

 

We attenderen u ook nog op de mogelijkheid voor een periodieke gift. Als u uw gift voor 5 jaar vastlegt, kan dit een belastingvoordeel opleveren. U kunt hierover contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

We hopen dat u de Protestantse Gemeente Sneek een warm hart toedraagt en van harte wilt geven. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Team Actie Kerkbalans:kerkbalans 2023 web
Ineke Jakobs
Eef Bruinsma