gs 3kerken joomla

De glaspanelen uit de Oosterkerk verdwenen?

Op zondag 12 februari misten we de 10 prachtige gebrandschilderde glaspanelen in de ramen van de Oosterkerk.
GlaspanelenGelukkig zijn ze niet gestolen, maar zorgvuldig verwijderd om ze binnenkort te kunnen herplaatsen in de vernieuwde Martinikerk.
Hopelijk komen ze daar net zo fraai tot hun recht als al die jaren in de Oosterkerk.
Meer weten over de glazenier die de panelen maakte en/of over
de betekenis van de afbeeldingen? Klik hier of op de overzichtsafbeelding