gs 3kerken joomla

 

De Ketterijen van de Kerk

door ds A.P.J. van Ligten

________________________________________________

 

Verslag studieverlof 2008

                     

 

"En nochtans moet het woord bestaan,
 dat met u samenvalt"
                                  Achterberg

 

 

Twee achtergrondartikelen bij het studieverslag:

                  Over Constantin Brunner en H.G. Adler

 

 

 Sneek november 2008