gs 3kerken joomla

Studierapporten

___________________________________

Oude regeling: Studieverlof

In de kerkorde was bepaald dat 'predikanten geroepen zijn de theologische wetenschap te blijven beoefenen'.
Kerkenraad en gemeenten moesten hen daartoe ook in de gelegenheid stellen.
In het kader van die voortgezette vorming werd de predikant tevens eenmaal per vijf jaar gedurende een periode van drie maanden vrijgesteld van de vervulling van het dienstwerk om zich toe te leggen op studie.

Nieuwe regeling:Permanente Educatie (PE)

In september 2011 is een nieuwe regeling voor Permanente Educatie (PE) voor predikanten en kerkelijk werkers van kracht geworden.
PE omvat alle verplichte deskundigheidsbevordering van predikanten en kerkelijk werkers na hun initiële opleiding en bevestiging en omvat drie fasen:

1. Het mentoraat in het eerste jaar in de vorm van werkbegeleiding door een mentor.

2. De primaire nascholing vanaf het tweede tot en met het vierde jaar (eerder genoemd de verplichte nascholing).

3. De voortgezette nascholing, die aanvangt met ingang van het zesde jaar en cycli van vijf jaar omvat.
    Dit komt in de plaats van de drie maanden studieverlof.

Studierapporten van onze Sneker predikanten:

Predikanten maken veelal een verslag van hun studieperiode in de vorm van een Studierapport.
Onderstaand een aantal studierapporten van onze predikanten.

 Jaar  Predikant  Onderwerp
 2016  ds. J.W. Nieboer  Paulus
 2011  ds. Alex van Ligten  Trachonitis
 2010  ds Aizo Wiebenga  Niemand is volkomen
 2009  ds. Aizo Wiebenga  Eenzaamheid
 2008  ds. Jan Willem Nieboer  Dietrich Bonhoeffer
 2008  ds. Alex van Ligten  De ketterijen van de kerk
 2007  ds. Aizo Wiebenga  Ouderenpastoraat
 2004  ds. Maarten Mook  In de hemel is een dans
 2004  ds. Maarten Mook  Dromen van een kind

 

 Bovenstaande rapporten zijn opgenomen als pdf-bestanden.
Klik op het betreffende onderwerp om het bestand te lezen/downloaden

 

 

De Ketterijen van de Kerk

door ds A.P.J. van Ligten

________________________________________________

 

Verslag studieverlof 2008

                     

 

"En nochtans moet het woord bestaan,
 dat met u samenvalt"
                                  Achterberg

 

 

Twee achtergrondartikelen bij het studieverslag:

                  Over Constantin Brunner en H.G. Adler

 

 

 Sneek november 2008

 

Gedenksteen in de Zuiderkerk

van de vijf omgekomen dappere Sneker JV’ers

Gedenksteen Zuiderkerk

 

 

1940 – Opdat wij niet vergeten – 1945

Twaalf mannen, allen lid van de Gereformeerde Kerk te Sneek, kwamen in de Tweede Wereldoorlog  door verzetshandelingen om het leven.

 

 

Lees hier het hele verhaal

Geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Sneek

Noorderkerk webOp 23 juli 2019 verscheen op de website GereformeerdeKerken.info  een serie artikelen met een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Sneek.

De redactie van ons kerkblad ontving het verzoek de leden van onze gemeente daarvan in kennis te stellen omdat mogelijk veel van onze gemeenteleden in het verhaal geïnteresseerd zullen zijn.  
Het verhaal op de betreffende website bestaat uit twee delen.
Hieronder staat de link naar het eerste deel. 
Onderaan deel 1 is dan een link geplaatst naar deel 2, zodat men makkelijk van het ene naar het andere deel kan 'doorklikken'.

https://gereformeerdekerken.info/2019/07/23/de-gereformeerde-kerk-te-sneek-1/

Subcategorieƫn

Glaspanelen

In deze categorie zijn de Glaspanelen van de Oosterkerk in Sneek opgenomen.

Deze glaspanelen bevatten gebrandschilderde ramen met Bijbelse voorstellingen.