Glaspanelen Oosterkerk - nr. 10

______________________________________

 

paneel 10

 

 

 

 

'Het nieuwe Jeruzalem'

 

 

 

Uit  Openbaring 21 en 22

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen'. .....
Hij die op de troon zat zei:'Alles maak ik nieuw! ....Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen'

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
....... en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom
....... de bladeren van de boom brachten de volken genezing.

 

 

 Overzicht van alle panelen