Glaspanelen Oosterkerk - nr. 5

______________________________________

 

paneel 5

 

 

 

 

'De kruisiging'

 

 

 

  

Jesaja 53: 5-8.

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi dat stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.

 

 

 

 

 

 Overzicht van alle panelen