gs 3kerken joomla

Glaspanelen Oosterkerk - nr. 6

______________________________________

 

paneel 6

 

 

 

 

'Opstanding'

 

 

 

  

Matteüs 28: 1 - 6

Na de sabbath, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdalena met de andere Maria naar het graf kijken.
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.
Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.
De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.
De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft'.

 

 

 Overzicht van alle panelen