Glaspanelen Oosterkerk - nr. 7

______________________________________

 

paneel 7

 

 

 

 

'Hemelvaart'

 

 

 Handelingen 1: 8 - 11

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan'.

 

 

 

 Overzicht van alle panelen