gs 3kerken joomla

 PKN-Gemeente Sneek op weg naar 2020 

Verslagen van de Stuurgroep 'Visie 2020'

 ______________________________________________________________________________________

 

In 2014 startte de Protestantse Kerk van Sneek onder de naam  'VISIE 2020' een traject waarin werd nagedacht over haar (nabije) toekomst,

visie 2020De werkgroep Visie 2020 heeft in het voorjaar van 2015 twee belangrijke voorzetten gedaan:
a) streven naar een eigentijdse en effectieve organisatie
b) streven naar één multifunctioneel kerkelijk centrum

In vervolg op het bovenstaande heeft de Kerkenraad een 'Stuurgroep Visie 2020' benoemd met de opdracht de bovengenoemde punten nader te onderzoeken en uit te werken.  

In 2016 is de Stuurgroep van start gegaan, o.a. met een nader onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van onze kerkgebouwen.

Dit laatste heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksrapporten:

Rapport Kerkgebouwen 2015

Rapport Martinikerk

Via het kerkblad werd/wordt de gemeente geïnformeerd over de voortgang van dit onderzoek.

De berichten en verslagen die de Stuurgroep 'Visie 2020' in het kerkblad heeft gepubliceerd staan hieronder vermeld op (omgekeerde) volgorde van datum van publikatie.

Klik op de datum van het betreffende verslag om het te openen en te lezen.

   _____________________________________

 

 Datum  Publicatie
 19 dec. 2016  Stuurgroep: Voortgang werkzaamheden stuurgroep van drie naar éen kerkgebouw na kerkenraadsvergadering van 16 november 2016 
 25 nov. 2016  Kerkenraad d.d. 16 nov: Aanvullende opdracht aan de Stuurgroep
 10 nov. 2016  Stuurgroep: Vervolg op Gemeentevergadering van 8 november
 28 okt. 2016  Stuurgroep: Uitnodiging voor gemeenteavond op 8 november
 09 sept. 2016  Stuurgroep: Hoe verloopt het onderzoek naar één kerkgebouw?
 22 apr. 2016  Stuurgroep: Start van het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de drie kerkgebouwen
 08 apr. 2016  Stuurgroep: Verslag van de informatieavond in de Zuiderkerk d.d. 29 maart

 

_______________________________