gs 3kerken joomla

 

Kerkenraadsbesluit inzake toekomst kerkgebouwen
d.d. 02-11-2017

Geachte gemeenteleden,

Op donderdag 2 november 2017 heeft de kerkenraad vergaderd over het onderwerp “gebouwen”.
De kerkenraad heeft, met ruime meerderheid, het besluit genomen om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit.
Dit besluit houdt in dat de Martinikerk wordt verbouwd en dat op termijn de Ooster- en de Zuiderkerk zullen worden afgestoten.

Het besluit is tot stand gekomen na een periode waarin veel is onderzocht en intensief is samengewerkt tussen kerkrentmeesters, bouwcommissie, kerkenraad en moderamen.
De kerkenraad heeft dit besluit niet lichtvaardig genomen en realiseert zich heel goed dat dit besluit bij gemeenteleden veel emotie en onzekerheid kan oproepen.
We hebben de moeite gevoeld en de gevoelens die bij het woord “gebouwen” naar voren komen. Tegelijk zijn we blij dat we deze stap in vertrouwen durven zetten.

Wij vertrouwen er op dat we, nu het besluit is genomen verder kunnen bouwen aan ons gemeente zijn, waarbij ons geloof in God centraal staat. En dat we gezamenlijk stappen kunnen zetten naar een blijvend vitale gemeente.

Vanuit de kerkenraad zal veel aandacht worden geschonken aan het beantwoorden van de gestelde vragen en het betrekken van de gemeente bij het proces van veranderingen die op ons af komen.

Met vriendelijke groet,

Berend Mooibroek
Scriba kerkenraad