gs 3kerken joomla

BANKREKENINGNUMMERS PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK

____________________________________

Protestantse Gemeente Sneek: NL54 RABO 0373 7293 16
Voor bestellingen van o.a. collectebonnen en betalingen kerkbalans en PS

Diaconie Protestantse Gemeente Sneek: NL20RABO0359505945

 

Protestantse Gemeente Sneek inz. Solidariteitskas: NL32 RABO 0373 7293 24

 

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen de banken geen adresgegevens meer vermelden op het dagafschrift.
Wilt u voortaan adresgegevens (straat en huisnummer) of registratienummer bij uw betaling vermelden in de omschrijving?
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau


Kerkelijk Bureau