gs 3kerken joomla

Diaconie Protestantse Gemeente Sneek

____________________________________________________________________________

 

 

 Inleiding

Op deze webpagina leest u wat de diaconie voor u kan betekenen en hoe u zelf kunt bijdragen aan het diaconale werk in Sneek en omgeving.

Het woord diaken komt van het Griekse woord "diakonos", dat dienaar betekent.

In onze gemeente vormen de diakenen tezamen het "Het College van Diakenen", kortweg de diaconie genoemd. De diaconie is een centraal en autonoom orgaan, werkend volgens een eigen beleid binnen de kaders van onze kerkelijke gemeente. Zij vergadert iedere tweede maandag in de maand, behalve in juli en augustus.

diaconie 2107De diaconie houdt het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant.

De diaconie is bekend in het lokale netwerk van sociale hulpverlening. Dankzij de jarenlange ervaring die de diaconie met dit werk heeft opgedaan, doen velen een beroep op ons. De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

Door de globalisering is het werkterrein van diakenen veranderd.
Daarom ziet de diaconie tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeente, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat:  diaconieën in rijke landensteunen  de sociale taken van kerken in armere landen.

 

Beleidsplannen

Meer informatie vindt u in de officiële beleidsplannen die door de Diaconie zijn vastgesteld, te weten:

- Algemeen Beidsplan
- Financieel Beleidsplan.