gs 3kerken joomla

Jeugddiaconie

________________________________________________________________________

 

 

 Jeugddiaconaat

Het Jeugddiaconaat beoogt het dienende en delende karakter van de kerk aan de jeugd duidelijk maken in vormen van gesprek en daad. Daarin staan de woorden als: omzien, wederkerigheid, delen en begrip centraal. De kerk moet ruimte scheppen om daarin duidelijkheid te verschaffen en het diaconaat kan daarbij een goede aansluiting zijn.
Het Jeugddiaconaat is een onderdeel van de Jeugdraad van de Protestantse kerk in Sneek.
Uitgangspunten:

  • Het jeugddiaconaat stemt de werkzaamheden af met de pastorale taken voor jeugd en jongeren.
  • Bewustmaking van diaconaal denken en doen onder de jeugd/jongeren. Toegespitst op de praktische taken "voor, met, door jongeren".
  • De jeugddiaken gaat creatief om met het ontwikkelen van mogelijkheden om jongeren diaconaal actief te laten zijn.
  • Jongeren direct betrekken bij de opzet en uitvoering van activiteiten.
  • Met jongeren grenzen doorbreken tussen kerk en maatschappij.
  • Het jeugddiaconaat gestalte geven via kleinschalige projecten op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau.
  • Een jeugddiaken is in de eerste plaats een organisator.