gs 3kerken joomla

Het College van Kerkrentmeesters

___________________________________________________

Taakstelling

Door de Kerkenraad is de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.
Het gaat dus om de zakelijke kant van het kerkelijk "bedrijf'. Het spreekt vanzelf dat de financiën hierin een grote rol spelen evenals het beheer van de gebouwen.

Jaarlijks wordt voor de Protestantse Gemeente een begroting van uitgaven en ontvangsten opgesteld.
Na afloop van het jaar volgt de jaarrekening. In de begrotingen en jaarrekeningen vinden we de uitgaven terug voor onderhoud gebouwen, traktementen van predikanten en andere functionarissen, rente en aflossingen, evenals de inkomsten uit Kerkbalans, collecten, huren, rente en andere inkomsten.

Samenvattingen van de begrotingen en de jaarrekeningen worden jaarlijks gepubliceerd in het kerkblad en ter inzage gelegd.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat thans uit 6 personen. Er wordt ééns per maand vergaderd.

Het College van kerkrentmeesters is als volgt samengesteld

 

Funktie/Taakgebied  Naam Adres Tel. e-mail adres
Voorzitter Dhr. T. Metz    06-53794540

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris Dhr. J. Tjalsma  De Ruter 5 Sneek   06-20873551 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /
Penningmeester vacant      
Personele zaken Dhr. K. Leidelmeijer  De Kamp 24 Sneek  06-55596490  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkbalans Dhr. T. van der Kooi  Leeuwarderweg 51 Sneek  06-10527030  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bouwzaken Dhr. T. van der Kooi  Leeuwarderweg 51 Sneek  06-10527030  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dhr. J.H. de Boer  Malta 73 Sneek  06-42487552  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dhr. J. Tjalsma  De Ruter 5 Sneek  06-20873551  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Algemeen Dhr. D. Sijbesma  Het Volland 7 Sneek  06-29027504  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

_____________________________________