gs 3kerken joomla

 

Nieuwsbrief nr 4

Aan de leden van de Protestantse gemeente te Sneek

Sneek, 1 maart  2021logo pkns2

 

Met ingang van zondag 7 maart a.s. mogen weer maximaal 30 personen kerkdiensten bijwonen!
Op maandag 1 maart jl. is het moderamen van de Protestantse Gemeente Sneek bijeengeweest en heeft gesproken over het advies van 25 februari 2021 van de landelijke PKN om in de huidige periode van lockdown het weer mogelijk te maken kerkdiensten te houden waarbij bezoekers kunnen worden toegelaten. Het betreft hier een vorm van maatwerk.
Het moderamen heeft besloten om het advies van de landelijke PKN op te volgen. Dat betekent dat onze kerkdiensten in Sneek met ingang van zondag 7 maart a.s. worden hervat onder de volgende voorwaarden:
- Maximaal mogen 30 bezoekers (exclusief medewerkers) aanwezig zijn tijdens de kerkdienst op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter en vooraf reserveren. Bij binnenkomst zal worden gevraagd of men klachtenvrij van corona is.
- De dienst blijft ook online aangeboden worden. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen.
- Samenzang van gemeenteleden is vooralsnog niet toegestaan. We maken gebruik van maximaal 4 voorzangers.
- Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekening houdend met de mogelijkheden van het kerkgebouw.
- De webmaster zal worden gevraagd om de aanmelding van de eerstvolgende dienst op zondag 7 maart a.s. zo spoedig mogelijk open te zetten via de website pknsneek.nl zoals we dat gewend waren tijdens de corona-crisis in 2020.
- Bent u niet in de gelegenheid uw aanmelding digitaal te verzorgen, dan kunt u uw aanmelding per telefoon of in persoon doorgegeven aan het kerkelijk bureau, zoals dat ook mogelijk was gedurende de corona-crisis in 2020.

Ds. René de Reuver, scriba van het moderamen van de landelijke PKN, laat ons het volgende weten:
“We beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn handen heeft. Ik bid u de woorden toe van Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest.”
(Romeinen 15:13)

Namens het moderamen,
Henk Jan Greven, scriba

 

______________________________

 

Nieuwsbrief nr 3

Aan de leden van de Protestantse gemeente te Sneek

Sneek, 7  juli 2020logo pkns2

 

Kerkdiensten zijn weer van start gegaan

Afgelopen zondag 5 juli is onze eerste “live-kerkdienst” gehouden na een lange periode van lockdown. Een dienst in de Martinikerk waarin ds. Fedde Welbedacht is voorgegaan en waarin we als gemeente het Heilig Avondmaal hebben gevierd.
De kerkgangers konden zich vooraf opgeven via de website van onze kerk of via het kerkelijk bureau. Ongeveer 40 kerkgangers waren aanwezig.

Vastgesteld is dat de Martinikerk maximaal 150 kerkgangers kan ontvangen en de Oosterkerk maximaal 100 kerkgangers, waarbij 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen in acht wordt genomen.

Het moderamen heeft op maandag 6 juli jl. de regels met betrekking tot het houden van kerkdiensten aangepast op basis van de nieuwste wijzigingen in het protocol van PKN Nederland. Deze regels gelden met ingang van onze eerstvolgende kerkdienst op zondag 12 juli a.s.

De regels zijn:

1. De regel van 1,5 meter afstand voor niet-gezinsleden blijft onverkort van toepassing in onze kerkgebouwen.

2. In verband met de regel van 1,5 meter afstand zijn tijdens de kerkdiensten op de zondagmorgen in de Martinikerk maximaal 150 kerkgangers toelaatbaar. Voor de Oosterkerk geldt een maximum van 100 kerkgangers.

3. Kerkgangers moeten bij binnenkomst verklaren dat ze, voor zover bekend, geen symptomen hebben die kunnen duiden op het Coronavirus.

4. Kerkgangers kunnen zich van te voren opgeven. Dit in verband met het maximum aantal zitplaatsen dat beschikbaar is voor kerkgangers, maar ook omdat bekend moet zijn wie welke dienst heeft bijgewoond als er onverhoopt toch een nieuwe uitbraak van het Coronavirus plaatsvindt in Sneek.

5. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan kunt u eenvoudig een reservering maken via de website pknsneek.nl. Als u de website pknsneek.nl opent, vindt u een aanmeldingsformulier waarmee u zich digitaal kunt opgeven. De gegevens die u moet invullen spreken voor zich. U vult de gegevens in en clickt op “verzenden”. Vervolgens ontvangt u een emailbericht retour dat u zich hebt opgegeven. Bent u niet in bezit van een emailadres, dan kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau op maandagmorgen, dinsdagmorgen of donderdagmorgen van 9 tot 12 uur. Per telefoon (0515-412773) of aan de balie. Als u zich hebt opgegeven via de website of via het kerkelijk bureau, wordt u bij voorrang toegelaten tot de kerkdienst.

6. Kunt u of wilt u zich niet opgeven via de website of het kerkelijk bureau, maar u wilt de kerkdienst toch bijwonen, dan kunt u zich voor aanvang van de kerkdienst melden bij de ingang van het kerkgebouw. U bent van harte welkom op voorwaarde dat er nog plaats is. Bij de vaststelling of er nog plaats is, wordt uitgegaan van het maximaal aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn (150 voor de Martinikerk en 100 voor de Oosterkerk)

7. Gemeentezang wordt binnenkort weer toegestaan. De exacte grenzen die worden gesteld aan gemeentezang zijn o.a. afhankelijk van de ruimte in het kerkgebouw. Voor aanvang van de dienst zal de predikant mededeling doen over het al dan niet zingen tijdens de te houden dienst.

Sneek, 7 juli 2020
HenkJan Greven, scriba

 

_________________________________

 

Nieuwsbrief nr 2

Aan de leden van de Protestantse gemeente te Sneek

Sneek, 12 juni 2020logo pkns2

 

Een online viering in juni bijwonen?

Wilt u in de maand juni een online viering bijwonen, dan bent u van harte welkom en kunt u zich daarvoor opgeven.
Hoe u zich kunt opgeven, leest u hieronder.

De opname die op zondag 21 juni wordt uitgezonden, wordt opgenomen tijdens de viering op vrijdag 19 juni om 14.00 uur in de Martinikerk.
De deur gaat open om 13.45 uur.

De opname voor zondag 28 juni wordt opgenomen tijdens de viering op vrijdag 26 juni. Ook om 14.00 uur, maar dan niet in de Martinikerk maar in de Oosterkerk. Ook dan gaat de deur open om 13.45 uur.

Omdat in juni maximaal slechts 30 personen per keer mogen worden toegelaten, is het verplicht om vooraf per email of telefoon te reserveren.
Wij nodigen u van harte uit uw email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw aanvraag voor de viering op vrijdag 19 juni moet uiterlijk door ons per email zijn ontvangen op dinsdag 16 juni. Uw aanvraag voor de viering op vrijdag 26 juni moet uiterlijk door ons per email zijn ontvangen op dinsdag 23 juni.

Dit stelt ons in staat om bij overtekening het maximaal aantal plaatsen te verdelen onder de aanmelders. Graag in de email uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en vermelden bij welke viering u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen.
Beschikt u niet over de mogelijkheid om een email te sturen, dan kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau in de Zuiderkerk. Opgave uitsluitend op dinsdagmorgen 16 juni of op dinsdagmorgen 23 juni tussen 09.00 en 12.00 uur aan de balie of per telefoon 0515 412773.

Uiterlijk donderdag 18 juni of uiterlijk donderdag 25 juni krijgt u per email antwoord. U krijgt per telefoon antwoord als u zich bij het kerkelijk bureau hebt opgegeven en u geen emailadres hebt.

Het spijt ons dat we moeten werken met een reserveringssysteem. We hopen van harte dat dit u niet tegenhoudt zich op te geven voor deze vieringen. Ook wij zouden graag zo spoedig mogelijk weer terugkeren naar de vieringen op de zondagmorgen.

Namens het moderamen,

Henk Jan Greven, scriba

 

 

__________________

 

 

Nieuwsbrief nr 1

Aan de leden van de Protestantse gemeente te Sneek

Sneek, 23 maart 2020logo pkns2

 

We leven in bijzondere tijden.
De maatregelen die de regering vandaag heeft genomen om de epidemie rond het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend. Deze maatregelen hebben niet alleen grote invloed op ons dagelijks leven, maar zij hebben ook grote gevolgen voor het kerkelijk leven van onze gemeente.

Wat zijn deze gevolgen voor onze gemeente?

 Allereerst dit. Het moderamen van de Protestantse Gemeente Sneek heeft besloten om alle kerkelijke bijeenkomsten/activiteiten in onze kerkgebouwen af te gelasten. Deze maatregel geldt tenminste tot maandag 1 juni 2020.

Dat is een ingrijpend besluit. Heel het kerkelijk leven lijkt daardoor stil te vallen, maar de vraag komt op: hoe kun je in deze tijd kerk zijn? Hoe kan de lofzang gaande gehouden worden? Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn?

Als kerkelijke gemeenschap hebben we gemeend de volgende initiatieven te nemen.

- We willen dat er iedere zondag een eredienst voor u beschikbaar is om te beluisteren. Dit zal een kerkdienst zijn die op een eerder moment, zonder kerkgangers, is opgenomen. U kunt deze eredienst op de betreffende zondag op een door u gekozen tijdstip beluisteren met behulp van uw computer, tablet of smartphone via de website https://pknsneek.nl/kerkdiensten/uitzendingen
Deze kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de gratis Kerkomroep-app. De Kerkomroep-app is beschikbaar voor zowel Apple- als Androidapparatuur en werkt zeer eenvoudig, ook voor ouderen.
- De website www.pknsneek.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor ons allen. Via deze website informeren wij u over eventuele nieuwe maatregelen van de overheid tot het voorkomen van verdere verspreiding van het corona-virus, voor zover die van belang zijn voor onze kerkelijke gemeente. Ook laten wij u via pknsneek.nl weten welke kerkelijke activiteiten de komende tijd worden ontplooid.
- De pastores houden de komende weken korte vespervieringen. De eerste versperdienst is afgelopen woensdagavond gehouden in de Martinikerk. Na het luiden van de klokken is deze vesperdienst uitgezonden via kerkomroep.nl. In elke vesperdienst staat een lied centraal dat ons troost en kracht biedt. Deze vespers zullen een aantal weken te beluisteren blijven. De eerstkomende vespers vinden plaats op woensdagavond om 19:15 uur. Ook deze vespers worden gehouden zonder kerkgangers.
- Er zal een podcast worden uitgezonden over de Kruiswegstaties, die momenteel in de etalages van de winkel in Sneek hangen. Deze podcast kunt u beluisteren via de website www.pknsneek.nl.
- Er wordt een Taizé viering opgenomen die op zondag 5 april via de website pknsneek.nl en YouTube beschikbaar wordt gesteld.
- We willen u graag wijzen op de site van kerkliedwiki.nl.
U vindt daar de rubriek Luistertroost, waar een lied ter bemoediging uitgelegd en gezongen wordt.

- Ook de Geestdriftdienst kan niet door gaan. Maar onze pastor René de Vries en de jongeren van Geestdrift zitten niet stil. Elke dag wordt er een filmpje op de Facebookpagina van Geestdrift geplaatst. Om de beurt vertellen de jongeren over wat hen inspireert in deze veertigdagentijd en dat willen ze graag met u delen.

Tenslotte roepen we u op om extra naar elkaar om te zien, met name naar kwetsbare en eenzame mensen. Ook praktisch kunnen we veel doen. Er zijn al diverse initiatieven. Mensen willen de tijd die vrijkomt graag zinvol besteden en anderen helpen, waar nodig is. Boodschappen doen voor elkaar, elkaar geregeld opbellen of een telefooncirkel opzetten. We kunnen deze kwetsbare mensen ook in onze gebeden gedenken. Misschien hebt u zelf ook bepaalde ideeën. Meld die dan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als kerk leven we vanuit de bevrijdende boodschap van Pasen. Niet de crisis, niet de dood heeft het laatste woord, maar God. In vertrouwen op Hem zullen we deze crisis te boven komen. Dat mogen we ook naar elkaar en naar buiten toe uitdragen.

We sluiten af met een gebed van Hans Tissink bij Lied 1003: Stil is de straat.

God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.

Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!

Amen.

 
Wij wensen u sterkte en vertrouwen toe voor de komende tijd.

Namens het moderamen van de Protestantse gemeente Sneek

Elly Eelkema, voorzitter 
Henk Jan Greven, secretaris

______________