gs 3kerken joomla

Stichting Vrienden van de Martinikerk

vrienden martini 4

Stichting Vrienden van de Martinikerk

vrienden martini 3

Verbonden

Vanuit een rijke traditie heeft de Martinikerk een belangrijke plaats in het centrum van Sneek.
De kerk kent een eeuwenoude geschiedenis. De eerste fundamenten werden al gelegd in de elfde eeuw.
Op deze fundamenten staat nu één van de oudste gebouwen van Sneek, met een bijzonder Schnitgerorgel en ernaast een uniek houten klokhuis.

vrienden martini 2Velen hebben zich door de jaren heen verbonden aan de kerk. We willen in deze traditie voortgaan en de Martini als kerk behouden voor ontmoeting en inspiratie. Niet alleen voor de Protestantse gemeente in Sneek, maar voor alle inwoners van deze stad. Daarvoor is een gebouw nodig dat aan alle eisen van deze tijd voldoet.

Verbouw

De kerk heeft door de eeuwen heen vele verbouwingen ondergaan. En ook nu staan we voor een ingrijpende verbouwing: we bouwen een kerk van nu in de kerk van toen!
Door de verbouw blijft de Martinikerk het kloppend hart in de stad. Een centrum voor inspiratie en bezinning, voor ontmoeten en vieren.
De verbouw maakt het mogelijk dat vanuit onze visie 'Kerk in de Stad' tal van activiteiten worden georganiseerd waarbij iedereen welkom is. Een kerk waar mensen zich met elkaar verbonden weten.

Stichting Vrienden v/d Martinikerk

Als Stichting Vrienden van de Martinikerk zetten we ons in voor het behoud van de Martinikerk.
Wilt u zich ook verbinden aan deze mooie kerk? Dan kunt u voor een zelf te kiezen jaarlijkse bijdrage vriend van de Martinikerk worden.
Wij zetten uw bijdrage in voor het behoud van de kerk en u kunt rekenen op een aantal mooie activiteiten tegen gereduceerd tarief, zoals (orgel)concerten, tentoonstellingen en
lezingen..

Mede namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sneek,
Stichting Vrienden van de Martinikerk,

Riewert Dijkema,
voorzitter

 

 ___________________

  
    Martinikerk
   Hart van Sneek


 Het doel van de Stichting Vrienden van de Martinikerk is:

 - het in stand houden van de Martinikerk;
 - een deel van de financiering van de verbouwing te realiseren;
 - het gebruik van het kerkgebouw voor een diversiteit aan activiteiten te bevorderen;
 - een ontmoetingsruimte voor alle inwoners van Sneek te creëren.

martinikerkOm deze doelstellingen te realiseren werft de Stichting fondsen, kan ieder die dat wil met een zelfte bepalen bijdrage Vriend worden van de Martinikerk en worden activiteiten georganiseerd.

 Bestuur:  
 Voorzitter:  Riewert Dijkema
 Secretaris:  Jos Tjalsma
 Penningmeester:  Anne van der \Berg
 Leden:  Jan P. Eringa, Tom Metz, Geartsje E. van der Kooy

 
 

 

Vriend worden kan door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

zie ook: www.vriendenmartinisneek.nl

 

 

Onze Predikanten in 2022PredikantenCollage 2021

Per 1 februari 2022 is ons predikantenteam weer compleet.
Het P-team bestaat wordt gevormd door:

ds Fedde Welbedacht

ds Marije Mazereeuw

en het echtpaar:   ds Vijko Top en ds Aukje Westra

Bekijk hier de regioindeling.       

  (Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

De PKN Gemeente Sneek

__________________________________________________________________________________________________

 Over ons

De Protestantse Gemeente Sneek is ontstaan uit een samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Sneek.
Deze fusie is op 9 januari 2011 notarieel vastgelegd tijdens een feestelijke dienst in de Martinikerk.

In de afgelopen jaren zijn we als Protestantse Gemeente Sneek bezig geweest met het ontwikkelen van een visie voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in de Visie 2020. Vanuit deze visie kiezen wij ervoor om als kerkelijke gemeente vanuit één centrum midden in de stad Sneek, herkenbaar in de stad aanwezig te zijn.
Inmiddels is de keuze gemaakt om de Martinikerk hiervoor geschikt te maken. Wij willen een levende vitale gemeente zijn, betrokken op elkaar en de wereld om ons heen.

De droom

"Wij dromen van een kerk die mensen rondom en vanuit het Woord van God verbindt, een kerk die ook een warme gemeente is, waar mensen zich met elkaar verbonden weten.
We dromen van een kerk waarin mensen hun gaven, kwaliteiten en kennis met elkaar delen.
We dromen van een kerk die de samenleving raakt, waar mensen die zelden of niet in een kerkdienst komen ons weten te vinden, op zoek naar zichzelf, naar de ander en naar God. Een kerk, die – vertrouwend op Gods gang naar ons toe – wil groeien aan wat er om haar heen gebeurt."

 (Uit: Beleidsplan 2018 - 2022)

______________________________

 Structuur van het pastoraat in onze gemeente

Tot 2016 kende onze Gemeente nog 2 wijken: De Oosterwijk en de Martiniwijk

In vervolg op de rapportage van de werkgroep 'Visie 2020' zijn in 2017 echter een aantal wijzigingen binnen onze gemeente doorgevoerd.

Eén van deze wijzigingen is dat er binnen Sneek geen wijken en wijkraden meer bestaan. We zijn nu  één Protestantse  Gemeente waarbij we vanaf Pinksteren 2017 ook iedere zondag één gezamenlijke kerkdienst houden in één van onze kerkgebouwen.

Commissie Pastoraat

CommissiePastoraat

In verband met de wijzigingen in de organisatiestructuur binnen onze kerkelijke gemeente zijn de wijkraden opgeheven en worden de activiteiten rondom pastoraat uitgevoerd door de Commissie Pastoraat die werkzaam is in de hele breedte van onze kerkelijke gemeente.
In deze commissie hebben ouderlingen, een vertegenwoordiging van de ouderenraad, de jeugdraad en ook een aantal regio coördinatoren zitting.
Ook is er vanuit de diaconie een afgevaardigde aanwezig en zijn uiteraard de predikanten en kerkelijk werkers betrokken.
Vanuit de commissie worden de verschillende kerkelijk medewerkers ondersteund bij hun taken in het pastoraat.

Grietje Bijker is de secretaresse van de commissie Pastoraat.

Indien u een vraag heeft met betrekking tot de commissie Pastoraat, neem dan gerust contact op met Paula Buijs, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon : 559290.

 

Opzet van het Pastoraat

Het pastoraat in onze gemeente heeft een andere opzet gekregen dan voorheen. Een verschuiving van VERZORGINGSPASTORAAT naar ONTMOETINGSPASTORAAT.

Het georganiseerde bezoekwerk, wat we het verzorgingspastoraat noemen, komt steeds meer onder druk te staan, enerzijds omdat er steeds minder vrijwilligers zijn om bezoekwerk te doen en anderzijds omdat er bij gemeenteleden steeds minder behoefte bestaat aan het traditionele bezoek vanuit de kerk.

In ontmoetingspastoraat bestaat de mogelijkheid om vragen en verhalen met elkaar te delen en naar elkaar om te zien. Ontmoetingspastoraat vindt in onze gemeente al op veel plekken plaats, o.a. in de ‘Loop inn’ op zondagmiddag, ‘Open Kerk’ op dinsdagmorgen, ouderenmiddagen, 'SamenEten', Geestdriftbijeenkomsten, leerhuis en gespreksgroepen, etc.
Uiteraard blijft er altijd persoonlijke en pastorale ondersteuning bestaan. De predikanten en pastores kunnen altijd direct benaderd worden voor pastorale ondersteuning.

Iedere pastorale wijk heeft in deze opzet een pastoraal aanspreekpunt waar gemeenteleden kunnen aangeven een pastoraal bezoek op prijs te stellen.
Voor de oudere gemeenteleden, die thuis of in de woonzorginstellingen wonen, blijft bestaan dat ze indien gewenst bezocht gaan worden door een vaste bezoeker.

Regio-indeling

De commissie Pastoraat is ook verantwoordelijk voor de organisatie en indeling van de Regio's waarin predikanten, coördinatoren en ouderlingen het pastoraat verzorgen. 
De Regio-indeling Pastoraat vindt u hier.

 

PredikantenPredikantenCollage 2022

In onze gemeente zijn, in combinatie met de gemeente Ysbrechtum-Tirns-Tjalhuizum, per 1 februari 2022 de volgende predikanten werkzaam in vaste dienst.

 - ds Fedde Welbedacht
 - ds Marije Mazereeuw  (1 fte)
 - ds Vijk Top (0.5 fte) en ds Aukje Westra (0.5 fte).

 

Adressen en telefoonnummers vindt u hier 

  (Klik op de afbeelding voor een vergroting

   __________________________

 

 De kerkgebouwen van onze PKN Gemeente

  

gs martinikerk2 klein

MARTINIKERK
Grote Kerkstraat 9
8601 ED Sneek

gs oosterkerk1 klein

OOSTERKERK
Jachthavenstraat 1A
8603 CJ Sneek

gs zuiderkerk1 klein

ZUIDERKERK

Rienck Bockemakade 7
8601 AC Sneek

 

Meer informatie over gebruik en/of huur van de kerkgebouwen:
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 0515-412773

 
 

Subcategorieƫn

Diakonie

Informatie van en over de Diakonie van de Protetantse Gemeente Sneek

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven van het Moderamen van de Protestantse gemeente Sneek aan de gemeenteleden

Toekomst kerkgebouwen

Deze categorie is bedoeld voor de rapporten van de commissies 'Visie 2020' en de Werkgroep Gebouwen'.