gs 3kerken joomla

Kerst 2021 in 'De etalage van hoop'

de hemel raakt de aarde aan

EvH RembrandtHet schilderij dat vanaf Kerstavond in de etalage staat is geïnspireerd op een bekend werk van Rembrandt: “De aanbidding van de herders”.
Het was een bijzondere keuze van de schilder om de geboorte van het Kind in een gewone Hollandse boerenstal te laten plaats vinden.
Het lijkt alsof hij er mee wil zeggen: Let op ! Al is speelde dit verhaal zich lang geleden af in een heel ver land, toch heeft het alles te maken met ons leven van elke dag.
Door middel van de compositie en het licht laat hij zien: in deze stal gebeurt iets groots: de hemel raakt de aarde aan.
Het tafereel in de Oosterkerk laat zien dat de herders net hun klompen hebben uitgedaan en op kousevoeten naar de kribbe lopen.
Daar knielen ze neer. Oude en jonge mannen, en een kind. En een vrouw. Zou het de vroedvrouw zijn?
Het bekende klassieke Engelse kerstlied: “In the Bleak Midwinter” is prachtig in het Fries vertaald door Cor Waringa voor het Friese Liedboek.
De dichter zegt wat de schilder verbeeldt:

Yn´e nacht oan´t ljocht kaam
bern fan hegerhân,
dat ús tsjuster weinaam
ljocht dat sjongend brânt,
kom yn dizze dagen,
kom yn dizze nacht,
nei in wrâld fol fragen,
slaan ús roppen acht.

 

  Ineke Faber en Anneke van der Werff

  Licht: Peter Verkerk

EvH wijzen web tekst____________

 

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

 

EvH Kerst 2021_tekst