gs 3kerken joomla

De Etalage van Hoop

Oktober 2022:

De nieuwe, 14e Etalage van Hoop staat in het teken van een Pelgrimslied.

    Pelgrimsgebed

Etalage 4Veel mensen  herkennen zich in het beeld de pelgrim:

      "Mensen die gaan langs vele wegen
         altijd en iedereen op weg"

Heel wat mensen hebben ook daadwerkelijk een pelgrimstocht gelopen.
De tijden zijn onzeker.
Het wereldgebeuren, ziekte en zorg,
de grote en kleine vragen van elke dag.
Ook de fase van verandering in de kerk van Sneek.
Afscheid nemen van de Zuider- en de Oosterkerk en straks samen
weer een nieuwe start maken in de Martini:

        "Opstaan en opnieuw verlaten
          wat in aanvang veilig scheen"

We hopen dat de Etalage van hoop in deze dagen
opnieuw een startpunt mag zijn voor voorbijgangers en wandelaars,
en dat het "tableau vivant" of levend schilderij
opnieuw een opening mag geven voor gesprekken.

Tijdens het inrichten kwamen er al een paar voorbijgangers vertellen hoe ze telkens even voor de etalage blijven staan tijdens hun wandeling.

We hopen dat ook deze etalage moed en inspiratie zal brengen.

Ineke Faber, Anneke van der Werff en Peter Verkerk

(Vergroot de afbeeldingen door er op te klikken)