gs 3kerken joomla

Gedachtenisviering op 21 november 2021

Aanmeldingsformulier voor nabestaanden

Op zondag 21 november herdenken we allen die in het afgelopen kerkelijk jaar uit de kring van onze kerkelijke gemeente zijn overleden.
We doen dit in vier korte vieringen, waarin naast muziek en woorden van troost, de namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd.
Voor U als nabestaande is er gelegenheid om op de gedachtenistafel een lichtje aan te steken. Vindt U dit moeilijk dan doet de diaken dit voor U.
De aanvangstijd van de voor u bedoelde viering staat vermeld in de eerder aan u toegezonden uitnodiging.

In verband met een goede organisatie en reservering van plaatsen verzoeken we u onderstaand formulier vóór 16 november in te vullen.

_____________________________________

captcharefresh