gs 3kerken joomla

Aanmelding Gemeenteleden voor de Gedachtenisviering op 21 november 2021

Op zondag 21 november herdenken we allen die in het afgelopen kerkelijk jaar uit de kring van onze kerkelijke gemeente zijn overleden.
We doen dat in vier korte vieringen, waarin muziek en woorden van troost zullen klinken en de namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd.
De nabestaanden zijn voor deze dienst persoonlijk uitgenodigd. Voor hen zijn plaatsen gereserveerd. Zij zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om op de gedachtenistafel een lichtje aan te steken.

Daarnaast worden ook de overige gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om één van de vieringen bij te wonen, echter voor zover het maximum toe te laten personen niet wordt overschreden. In verband met dat laatste is aanmelding noodzakelijk.

Via onderstaand formulier kunt u aangeven met hoeveel personen u welke bijeenkomst (10.00 uur, 11.30 uur, 13.30 uur of 15.00 uur) wilt bijwonen.
Zodra een sessie is volgeboekt zal de aanmelding daarvoor worden geblokkeerd.

In verband met een goede organisatie verzoeken we u onderstaande gegevens uiterlijk óp of vóór 21 november in te vullen.

_____________________________

 

 
Hier kunt u uw keuze voor de aanvangstijd aanvinken
captcharefresh