gs 3kerken joomla

Aanmelding voor één van de kerkdiensten op Kerstmorgen 2021

Op eerste Kerstdag worden twee kerkdiensten gehouden in de Oosterkerk.

De 1e dienst begint om 9.30 uur, de 2e om 11.00 uur.

Als gevolg van de Coronamaatregegelen kunnen maximaal 100 kerkgangers tot de diensten worden toegelaten

In verband met dat laatste is aanmelding noodzakelijk.

Via onderstaand formulier kunt u aangeven met hoeveel personen u welke bijeenkomst (9.30 uur of 11.00 uur,) wilt bijwonen.

Zodra voor een van de diensten het maximaal aantal toe te laten kerkgangers is bereikt zal de aanmelding voor die dienst worden gesloten.

_____________________________

 

 
Hier kunt u uw keuze voor de aanvangstijd aanvinken
captcharefresh