gs 3kerken joomla

De BVRbvr logo

 

Bazar Veiling Rommelmarkt Protestantse Gemeente Sneek

__________________

 De BVR dagen in 2022 werden gehouden in de Zuiderkerk op

Vrijdag 6 mei
en
Zaterdag 7 mei

 

De twee doelen van 2022 waren:

 BVR 2022 m

 - Vluchtelingenhulp in Oekraine

      - Inrichting Jeugdhonk Martinikerk

 

  De Netto opbrengst bedroeg dit jaar: € 13.000.

 ______________

 

It giet oan!

Na 2 jaar uitstel vanwege corona gaan we weer een BVR organiseren!
En wat voor één…. Een hele speciale dit jaar.
Ten eerste is het een lustrum editie, het wordt maar liefst de 45ste! En ten tweede deze keer op een wel heel bijzondere locatie, de plek waar de BVR ooit is begonnen….
We gaan deze BVR vieren in de Zuiderkerk en wel op vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei a.s.
Het wordt een feestelijk gebeuren waar we ook op uw steun en enthousiasme hopen te kunnen rekenen.

Met en voor elkaar hopen we er weer een prachtig weekend van te maken!
Natuurlijk weer met het alom bekende draaiend rad, de gezellige koffie en theetuin, de warme snacks (de inwendige mens moet natuurlijk ook niet worden vergeten!), de bloemenkraam (8 mei Moederdag!), de boeken, grote en kleine meubels en natuurlijk de verkoopkramen zoals u die van ons gewend bent met voor elk wat wils!

Het begint bij ons als BVR bestuur al behoorlijk te kriebelen, we hebben er veel zin in en kijken er naar uit om elkaar na 2 jaar in deze bijzondere ambiance te ontmoeten!

 

 ___________________________________________________________

 

  In 2019 was de Netto opbrengst € 23.500.

 

De BVR in 2019

  Een kleine foto-/video-impressie van de BVR-dagen in 2019

___________________

 Doelstelling van de BVR

De BVR commissie organiseert jaarlijks een grote tweedaagse bazar, veiling en rommelmarkt.
Dit evenement levert dankzij de inzet van vele vrijwilligers een stukje saamhorigheid en gemeenteopbouw op.
Daarnaast is de opbrengst ook van groot belang.
De commissie heeft als doelstelling die opbrengst gedeeltelijk te besteden aan de Protestantse gemeente te Sneek.
Daarnaast worden er diverse goede doelen van culturele, charitatieve en sociale aard gesteund.

____________________________

B.V.R. organisatie

bvr loodsDe B.V.R. commissie beschikt samen met O.P.A. (Oud Papier Aktie van de Gereformeerde Kerk te Sneek) over een opslagterrein met loods op het industrieterrein 'de Hemmen'. Hier worden het gehele jaar goederen verzameld en opgeslagen, nagekeken en indien mogelijk gerepareerd.

 ___________________________

Inbreng van goederen

Voor de inbreng van goederen kunt U iedere donderdagavond terecht in onze loods van 19.00 tot 20.00 uur
(tel: 0515 - 411390)

bvr bus

Deze loods is gelegen aan de Touwslagersstraat 24 op industrieterrein de Hemmen.

Geen vervoer, bel dan met ons centrale telefoonnummer:

06-82071253 

 

 

____________________________

Inlichtingen:

Voorzitter: Dhr. K. Spijksma Mr. S.M. van Haarsma Buma laan 26 / Ysbrechtum tel. 0515-411478
Secretaris: Mevr. J. Algra-Kuiper Koninginnenpage 2 tel. 0515-422488
Penningmeester: Dhr. K. Faber Leliestraat 12 tel. 06-52585791
Algemene zaken Dhr. J. Eelkema De Strikel 39 tel. 0515-421637
  Mevr. S. de Vries Sternstraat 28 tel. 0515-433715
Bestuurslid loods Dhr. S. Nijboer Louw Doniastraat 2-208 tel. 06-23159017

 

_______________________