gs 3kerken joomla

De BVR

____________________________

bvr logoBazar

Veiling

Rommelmarkt van de Protestantse Gemeente Sneek

_____________________________ 

 De 45e BVR-dagen zijn in 2020 AFGELAST

-----------------------

Helaas heeft bovenstaande afgelasting van de BVR-dagen ook negatieve gevolgen voor de revenuen
die bedoeld waren voor de onderstaande Goede Doelen.

Hoofddoel was dit jaar: Kledingbus Súdwest Fryslân

Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân.kledingbus Sudwestfryslan
In de kledingbus kunt u terecht voor kwalitatief goede kleding tegen een vrijwillige bijdrage, een gratis kopje koffie en een goed gesprek.

De mobiele kledingbus heeft 3 doelstellingen:

1. Ontmoeting mogelijk maken
In de wijken en plaatsen waar de mobiele kledingbus komt ontstaat er ontmoeting en gemeenschapszin. Mensen die kleding brengen of halen kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten
2. Gratis goede kleding aanbieden
Voor mensen met een kleine beurs wordt er gratis goede kleding aangeboden. Er kunnen ook speelgoed en boeken geleend worden en kleding die niet meer gedragen wordt kan weer ingeleverd worden.
3. Het opdoen van werkervaring en structuur
Door mee te werken bij de kledingbus kunnen mensen die dat willen werkervaring opdoen en ontstaat er structuur in het dagelijkse leven.
Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.

 ___________________________________________________________

 

  In 2019 was de Netto opbrengst € 23.500.

 

De BVR in 2019

  Een kleine foto-/video-impressie van de BVR-dagen in 2019

___________________

 Doelstelling van de BVR

De BVR commissie organiseert jaarlijks een grote tweedaagse bazar, veiling en rommelmarkt.
Dit evenement levert dankzij de inzet van vele vrijwilligers een stukje saamhorigheid en gemeenteopbouw op.
Daarnaast is de opbrengst ook van groot belang.
De commissie heeft als doelstelling die opbrengst gedeeltelijk te besteden aan de Protestantse gemeente te Sneek.
Daarnaast worden er diverse goede doelen van culturele, charitatieve en sociale aard gesteund.

____________________________

B.V.R. organisatie

bvr loodsDe B.V.R. commissie beschikt samen met O.P.A. (Oud Papier Aktie van de Gereformeerde Kerk te Sneek) over een opslagterrein met loods op het industrieterrein 'de Hemmen'. Hier worden het gehele jaar goederen verzameld en opgeslagen, nagekeken en indien mogelijk gerepareerd.

 ___________________________

Inbreng van goederen

Voor de inbreng van goederen kunt U iedere donderdagavond terecht in onze loods van 19.00 tot 20.00 uur
(tel: 0515 - 411390)

bvr bus

Deze loods is gelegen aan de Touwslagersstraat 24 op industrieterrein de Hemmen.

Geen vervoer, bel dan met ons centrale telefoonnummer:

06-82071253 

 

 

____________________________

Inlichtingen:

Voorzitter: Dhr. K. Spijksma Mr. S.M. van Haarsma Buma laan 26 / Ysbrechtum tel. 0515-411478
Secretaris: Mevr. J. Algra-Kuiper Koninginnenpage 2 tel. 0515-422488
Penningmeester: Dhr. K. Faber Leliestraat 12 tel. 06-52585791
Algemene zaken Dhr. J. Eelkema De Strikel 39 tel. 0515-421637
  Mevr. S. de Vries Sternstraat 28 tel. 0515-433715
Bestuurslid loods Dhr. S. Nijboer Louw Doniastraat 2-208 tel. 06-23159017

 

_______________________