gs 3kerken joomla

De BVRbvr logo

 

Bazar Veiling Rommelmarkt Protestantse Gemeente Sneek

__________________

 De BVR dagen in 2022 werden gehouden in de Zuiderkerk op

Vrijdag 6 mei
en
Zaterdag 7 mei

 

De twee doelen van 2022 waren:

 BVR 2022 m

 - Vluchtelingenhulp in Oekraine

      - Inrichting Jeugdhonk Martinikerk

 

  De Netto opbrengst bedroeg dit jaar: € 13.000.

 

Zie fotoreportage

 ______________

Nabeschouwing BVR-dagen 6 en 7 mei 2022

Wat een geweldig bedrag en wat zijn we hier blij mee! We gingen er vanuit dat de opbrengst natuurlijk niet zo zou zijn als 3 jaar geleden maar hoopten stiekem wel dat dit bedrag rond de 10.000 zou zijn…. Nu dus 13.000 euro, prachtig!

Bedankt:
Bezoekers, kopers, gulle middenstanders, medewerkers, vrijwilligers, rad-draaiers, chauffeurs, sorteerders, mensen van het laden en lossen, kooksters, eters, mensen van het opbouwen, snack-bakkers, plank-en kaart-verkopers, opruimers, koffie/thee/fris-schenkers, en álle anderen die aan deze mooie opbrengst hebben meegewerkt!!
Dank nogmaals!

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd evenement met hopelijk vooral ook een gevoel van onderlinge saamhorigheid en verbinding.
Voor de één voelde deze locatie als warm, gezellig en intiem aan terwijl voor de ander juist de Veemarkthal de plek is voor een “echte” BVR. Hoe dan ook, het was in ieder geval heel speciaal…, de 45ste BVR op de plek waar het ooit is begonnen:
De Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade!

Voor de BVR breekt nu een wat rustiger periode aan.
De inbreng op de donderdagavond is tot na de zomervakantie gesloten.
We melden ons weer via kerkblad en website.

Voor nu wensen we jullie allen mooie zomermaanden toe en graag tot ziens!

Hartelijke groet,

De BVR-commissie
(Koen, Jan, Klaas, Siebe, Hieke en Jildou)

 

  ___________________________________________________________

 

  In 2019 was de Netto opbrengst € 23.500.

 

De BVR in 2019

  Een kleine foto-/video-impressie van de BVR-dagen in 2019

___________________

 Doelstelling van de BVR

De BVR commissie organiseert jaarlijks een grote tweedaagse bazar, veiling en rommelmarkt.
Dit evenement levert dankzij de inzet van vele vrijwilligers een stukje saamhorigheid en gemeenteopbouw op.
Daarnaast is de opbrengst ook van groot belang.
De commissie heeft als doelstelling die opbrengst gedeeltelijk te besteden aan de Protestantse gemeente te Sneek.
Daarnaast worden er diverse goede doelen van culturele, charitatieve en sociale aard gesteund.

____________________________

B.V.R. organisatie

bvr loodsDe B.V.R. commissie beschikt samen met O.P.A. (Oud Papier Aktie van de Gereformeerde Kerk te Sneek) over een opslagterrein met loods op het industrieterrein 'de Hemmen'. Hier worden het gehele jaar goederen verzameld en opgeslagen, nagekeken en indien mogelijk gerepareerd.

 ___________________________

Inbreng van goederen

Voor de inbreng van goederen kunt U iedere donderdagavond terecht in onze loods van 19.00 tot 20.00 uur
(tel: 0515 - 411390)

bvr bus

Deze loods is gelegen aan de Touwslagersstraat 24 op industrieterrein de Hemmen.

Geen vervoer, bel dan met ons centrale telefoonnummer:

06-82071253 

 

 

____________________________

Inlichtingen:

Voorzitter: Dhr. K. Spijksma Mr. S.M. van Haarsma Buma laan 26 / Ysbrechtum tel. 0515-411478
Secretaris: Mevr. J. Algra-Kuiper Koninginnenpage 2 tel. 0515-422488
Penningmeester: Dhr. K. Faber Leliestraat 12 tel. 06-52585791
Algemene zaken Dhr. J. Eelkema De Strikel 39 tel. 0515-421637
  Mevr. H. Plomp Lindelaan 14 tel. 0515-423341
Bestuurslid loods Dhr. S. Nijboer Louw Doniastraat 2-208 tel. 06-23159017

 

_______________________