gs 3kerken joomla

 'Fancy Fair'
Protestantse Gemeente Sneek

_____________________________________________________________________

November 2021 - Nieuws van de Fancy Fair

Hoewel we in oktober geen Fancyfair  konden organiseren, is er al wel gelegenheid geweest  om weer spullen in te brengen en te laten ophalen. We blijven ondanks de zorgelijke coronacijfers optimistisch en hopen dat we er wat dat betreft over een jaar beter voorstaan!

De feestdagen komen er weer aan. Zoals gebruikelijk is ‘de Oerslach’ gesloten in de maand  december en eerste helft van januari. 
Ook stopt in deze periode  de ophaaldienst van de Fancy Fair.  Vanaf maandag 17 januari 2022 kunt u weer goederen brengen naar ‘de Oerslach’  en begint ook weer de ophaaldienst. 

Op initiatief van de BVR is het idee ontstaan om in samenwerking met de Fancy Fair verkoopdagen te  houden  in het koor van de Martinikerk. De afgelopen weken zijn  een groot aantal vrijwilligers bezig geweest om spullen uit de Martinikerk te halen en elders op te slaan. Maar er zijn ook spullen  uit de kerk gehaald die verkocht  kunnen worden. Daarnaast zullen  zowel de BVR  als de Fancy Fair goederen uit  hun loodsen halen om verkocht  te worden. In overleg met de bouwcommissie en de BVR  is besloten  de verkoopdagen te houden op vrijdag 14 en zaterdag 15 januari 2022 in het koor van de Martinikerk.  De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de inrichting van de ruimte voor de jeugd in de nieuwe verbouwde Martinikerk. De exacte tijden en meer informatie zal bekend gemaakt worden via o.a. P.S. en de website.

De Fancy Fair commissie wenst u vanaf deze plaats alvast goede feestdagen en een goed en gezegend 2022!

Vriendelijke groet ,

Pieter Groenhof

_____________________

24 september 2021fancyfair - Nieuws van de Fancy Fair

De Fancy Fair commissie heeft besloten om dit jaar geen Fancy Fair te houden.

Er zijn twee belangrijke redenen om er van af te zien:

1ste. Niet weten hoe het komt met de coronamaatregelen ondanks dat er versoepelingen zijn aangekondigd.
Wij als commissie zijn van mening dat er te veel onzekerheden zijn om het te organiseren. Natuurlijk vinden we het jammer, maar ons gevoel zegt dat dit het juiste besluit is.

2de. De korte periode van voorbereiding.
Normaal  gesproken starten we al begin augustus met  de voorbereidingen; nu was dat niet mogelijk.

Van harte hopen wij, dat de situatie zo verbetert dat het volgend jaar wel door mag gaan.
De mogelijkheid van inbreng gaat dan ook gewoon door op de maandagavond in ‘de Oerslach’.

Vriendelijke groet,
Namens de Fancyfair commissie,

Pieter Groenhof

_______________________

 

Augustus 2021fancyfair - Nieuws van de Fancy Fair

Eindelijk is het zover:  ‘de Oerslach’ (Wattstraat 15, 8606 JX Sneek) gaat  open!

U kunt vanaf  nu op de maandagavonden  weer spullen  inbrengen voor de Fancy Fair. De loods is op maandagavond open van 19.00 – 20.00.
We zijn heel blij dat het eindelijk weer kan. De medewerkers van de hal zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Maar niet alleen de medewerkers van de hal starten hun werkzaamheden; ook de medewerkers van de ophaaldienst gaan weer goederen ophalen. Daarvoor kunt u een afspraak maken door contact op te nemen met  Dhr. D. Talsma, tel. 411291 of Dhr. M. de Jong, tel. 419633 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

                    Door ruimtegebrek in de hal kunnen wij geen grote kasten, bedden en grote bankstellen aannemen.

In september komen wij als Fancy Fair commissie bij elkaar.  Dan zullen wij een besluit nemen of we dit jaar wel of geen Fancy Fair kunnen gaan houden i.v.m. de coronavirus maatregelen. Natuurlijk  willen we dit graag, maar het moet ook veilig en haalbaar zijn. We houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Namens de Fancy Fair commissie,

Pieter Groenhof

___________________

 

24 april 2020, Koninklijke onderscheiding voor Lobby Peereboom:
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Lobby Peereboom ontving die ondescheiding mede voor haar werkzaamheden binnen onze kerk als kerkrentmeester rond de eeuwwisseling en i.v.m. haar jarenlange inzet als lid en voorzitter van de Fancy Fair Commissie.
Ze was daarnaast 12 jaar bestuurslid van de huurdersvereniging van woningcorporatie Accolade en tien jaar lang bestuurslid van Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost. Daar is ze sinds 2008 penningmeesteren begeleider van kinderen die zwerfafval opruimen. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de buurttuin in die wijk.
Daarnaast is ze sinds 2011 actief voor SBO De Súdwester in Sneek, onder meer als begeleider bij het schoolkamp.
Namens de Fancy Fair en de hele kerkgemeenschap: Van harte Proficiat

_________________

 

fancyfairDe 36e FANCY-FAIR-dagen werden in 2019 gehouden op
vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober

Bruto Opbrengst: € 33.670,-

 
De opbrengst is bedoeld voor het Onderhoud- en Restauratiefonds Martinikerk,
Daarnaast komt elk jaar een deel van de opbrengst ten goede aan een zgn 'Goed Doel'. Dit jaar is dat de Stichting Leergeld ZWF.

 

Fancy Fair dagen 2019

____________________________ 

 

 In de herfstvakantie van 2018 werd de 35ste Fancy Fair  

De opbregst was :  € 32.641

Onderstaand nog een kleine impressie van die Fancy Fair dagen

Fancy Fair 2018

____________

 

Organisatie en Bestuur van de Fancy Fair Commissie

Tijdens de herfstvakantie wordt ieder jaar in oktober een grote Fancy Fair georganiseerd.
De Fancy Fair commissie en vele vrijwilligers steken die week de handen flink uit de mouwen. Alle opgeslagen goederen in de opslagloods worden naar de verkoopruimte getransporteerd en daar uitgestald. De verkoopdagen worden in die week gehouden op vrijdag van 13.30 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.30 uur.

De commissie streeft naar een voltalligheid van 10 personen en heeft tijdens tenminste 15 vergaderingen reeds het nodige voorwerk verricht. Vooral in de maanden september en oktober wordt de vergaderfrequentie flink opgevoerd. Het hele jaar door zijn hal-vrijwilligers bezig met reinigen, repareren, sorteren en opslaan van goederen voor de komende Fancy Fair. Slechts enkele weken wordt een pauze ingelast: tijdens en één week na de Fancy Fair.

________________________

De Oerslach 

OerslachVoor de opslag van goederen hebben we de beschikking over een grote hal, genaamd de "Oerslach", gevestigd op het industrieterrein Houkesloot, Wattstraat 15, 8606 JX te Sneek, telefoon 0515 - 418230.
Deze hal is, uitgezonderd de vermelde sluitingsperiode (zie ook "PS"), elke maandagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Vrijwilligers staan paraat om de ingebrachte bruikbare, dus goed verkoopbare (tweedehands) goederen in ontvangst te nemen. Meubels, kleren, boeken, elektrische apparatuur, ijzerwaren, antiek enzovoort worden hier tot de eerstkomende Fancy Fair ingezameld. Indien men niet over eigen vervoer beschikt, kunnen volumineuze goederen op maandagmorgen worden opgehaald. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de hieronder genoemde personen.

De opbrengsten van de jaarlijkse Fancy Fair worden in onderling overleg besteed aan onderhoud en restauraties van orgel en gebouwen enzovoort t.b.v. de "Martinikerk". Tevens doet de Fancy Fair commissie ieder jaar een aanbeveling voor een "Goed Doel". Via een verdeelsleutel worden dit "Goede Doel" en de Martinikerk met een deel van de netto opbrengst verblijd. De bruto verkopen schommelen de laatste jaren om en nabij plusminus € 33.000 met een uitschieter tijdens de 25e keer naar € 48.420. Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de geweldige inzet van ongeveer 250 vrijwilligers.

Elk jaar in juli/augustus krijgt iedereen van dit vrijwilligerskorps via de commissieleden een uitnodiging om zich weer op te geven. Zij kunnen dan naar eigen voorkeur worden ingepland om volledig of eventueel parttime allerhande werkzaamheden te verrichten. Daarom deze formulieren graag ingevuld met naam, beschikbare tijden en voorkeur inleveren bij de commissieleden, kerkelijk bureau of kerken.

Giften als bijdrage voor de opbrengst van de Fancy Fair kunnen worden gestort op bankrekening NL 19 RABO 0359502083  t.n.v. Protestantse Gemeente Sneek onder vermelding "Fancy Fair Martinikerk".

Goederen kunnen op afspraak worden opgehaald op maandagmorgen:

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Dhr. D. Talsma telefoon 411291  
Dhr. M. de Jong telefoon 419633 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OPSLAGHAL: de "Oerslach" Wattstraat 15, industrieterrein Houkesloot, tel. 418230.

 

Fancy Fair Commissie:

Voorzitter: Pieter Groenhof Eekmolem 39, 8608 WP Sneek tel: 424833 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Jacob Rusticus Koningin Wilhelminastr 77 tel: 422442 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/notulist: Wiebe de Jong Scholeksterlaan 24, 8601 XW Sneek tel.421419 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden: Jannie de Jong e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Anne Abma Tomme 7, 8603 BD    
  Lobbie Peereboom Liaukemastraat 6 tel 413432 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Trijntje Rusticus, Gepke Kaspersma, Gerrit  Ouderkerken,  

 

_______________________________