gs 3kerken joomla

 'Fancy Fair' - PGSfancyfair

______________

Mei-2023 - Nieuws uit de Fancy Fair

Langzaam maar zeker begint het toch mooi weer te worden. Velen hebben al vakantieplannen of zijn er al even op uit geweest.
Net zoals het weer wat mooier wordt, zo krijgen de samenwerkingplannen van de BVR en Fancy Fair ook meer gestalte.
Binnenkort zullen vertegenwoordigers van beide organisaties met de kerkrentmeesters van gedachten wisselen over hoe we één en ander verder vorm kunnen geven.

Even voor de duidelijkheid: op tweede Pinksterdag ( maandag 29 mei ) is de Oerslach gesloten en is er geen ophaaldienst.
De week daarop is alles weer 'gewoon': graag zien we u dan weer met bruikbare spullen naar 'de Oerslach' komen!

Namens de Fancy Faircommissie wens ik u goede Pinksterdagen toe!

Pieter Groenhof

________________

Januari 2023: Afscheid en Welkom FancyFair foto

Op 10 januari hebben wij tijdens een vergadering van de Fancy Faircommissie afscheid genomen van Jacob en Trijntje Rusticus en Gepke Kaspersma.
Het is onvoorstelbaar, maar zij hebben ruim 35 jaar zitting gehad in deze commissie! Er zijn lovende woorden en grote dank naar hen uitgesproken voor het vele, vele werk dat ze in deze lange periode hebben verricht voor de Fancy Fair. Hun expertise zullen we zeker gaan missen. Ook vanaf deze plaats nogmaals onze hartelijk dank!!

Gelukkig konden we ook twee nieuwe commissieleden verwelkomen:
Douwe Hiemstra en Jannie Heeringa. Door het vertrek van Trijntje, Gepke en Jacob, zullen we binnenkort de taken van de commissieleden opnieuw verdelen.

________________

Organisatie en Bestuur van de Fancy Fair Commissie

Tijdens de herfstvakantie wordt ieder jaar in oktober een grote Fancy Fair georganiseerd.
De Fancy Fair commissie en vele vrijwilligers steken die week de handen flink uit de mouwen. Alle opgeslagen goederen in de opslagloods worden naar de verkoopruimte getransporteerd en daar uitgestald. De verkoopdagen worden in die week gehouden op vrijdag van 13.30 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.30 uur.

De commissie streeft naar een voltalligheid van 10 personen en heeft tijdens tenminste 15 vergaderingen reeds het nodige voorwerk verricht. Vooral in de maanden september en oktober wordt de vergaderfrequentie flink opgevoerd. Het hele jaar door zijn hal-vrijwilligers bezig met reinigen, repareren, sorteren en opslaan van goederen voor de komende Fancy Fair. Slechts enkele weken wordt een pauze ingelast: tijdens en één week na de Fancy Fair.

________________________

De Oerslach 

OerslachVoor de opslag van goederen hebben we de beschikking over een grote hal, genaamd de "Oerslach", gevestigd op het industrieterrein Houkesloot, Wattstraat 15, 8606 JX te Sneek, telefoon 0515 - 418230.
Deze hal is, uitgezonderd de vermelde sluitingsperiode (zie ook "PS"), elke maandagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Vrijwilligers staan paraat om de ingebrachte bruikbare, dus goed verkoopbare (tweedehands) goederen in ontvangst te nemen. Meubels, kleren, boeken, elektrische apparatuur, ijzerwaren, antiek enzovoort worden hier tot de eerstkomende Fancy Fair ingezameld. Indien men niet over eigen vervoer beschikt, kunnen volumineuze goederen op maandagmorgen worden opgehaald. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de hieronder genoemde personen.

De opbrengsten van de jaarlijkse Fancy Fair worden in onderling overleg besteed aan onderhoud en restauraties van orgel en gebouwen enzovoort t.b.v. de "Martinikerk". Tevens doet de Fancy Fair commissie ieder jaar een aanbeveling voor een "Goed Doel". Via een verdeelsleutel worden dit "Goede Doel" en de Martinikerk met een deel van de netto opbrengst verblijd. De bruto verkopen schommelen de laatste jaren om en nabij plusminus € 33.000 met een uitschieter tijdens de 25e keer naar € 48.420. Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de geweldige inzet van ongeveer 250 vrijwilligers.

Elk jaar in juli/augustus krijgt iedereen van dit vrijwilligerskorps via de commissieleden een uitnodiging om zich weer op te geven. Zij kunnen dan naar eigen voorkeur worden ingepland om volledig of eventueel parttime allerhande werkzaamheden te verrichten. Daarom deze formulieren graag ingevuld met naam, beschikbare tijden en voorkeur inleveren bij de commissieleden, kerkelijk bureau of kerken.

Giften als bijdrage voor de opbrengst van de Fancy Fair kunnen worden gestort op bankrekening NL 19 RABO 0359502083  t.n.v. Protestantse Gemeente Sneek onder vermelding "Fancy Fair Martinikerk".

Goederen kunnen op afspraak worden opgehaald op maandagmorgen:

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Dhr. D. Talsma telefoon 411291  
Dhr. M. de Jong telefoon 419633 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OPSLAGHAL: de "Oerslach" Wattstraat 15, industrieterrein Houkesloot, tel. 418230.

 

Fancy Fair Commissie:

Voorzitter: Pieter Groenhof Eekmolem 39, 8608 WP Sneek tel: 424833 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/notulist:  Jelly Dingemans Erasmusstraat 14, 8561 BW Balk tel: 0650898785 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden: Jannie de Jong e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Anne Abma Tomme 7, 8603 BD    
  Lobbie Peereboom Liaukemastraat 6 tel 413432 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Douwe Hiemstra      
  Jannie Heeringa      
 Overige leden: Gerrit  Ouderkerken, Jan Dingemans  

 

_______________________________

Nieuws van de Fancy Fair - Jaarafsluiting 2022

Zo aan het einde van het jaar kijken we terug op wat 2022 ons heeft gebracht.
Naast de zorgen die er waren over de oorlog in Oekraïne, de kosten van levensonderhoud, verlies van dierbaren, zijn er gebeurtenissen om dankbaar op terug te kijken. Zo zijn we enorm blij dat het ergste van de corona epidemie achter de rug lijkt en we na 2 jaar weer een Fancy Fair konden organiseren.
Op 14 december is er dan ook een kleine bijeenkomst geweest met de vaste vrijwilligers van de Fancy Fair in 'de Oerslach'. Daar werd een dankwoord uitgesproken voor het vele werk wat ze dit jaar hebben verricht.
Inmiddels zijn de afgelopen weken de eerste goederen al weer binnengebracht.

'De Oerslach' is op 26 december en 2 januari gesloten en is er ook geen ophaaldienst.
Vanaf 9 januari kunt u weer bij de hal terecht.

 De Fancy Fair commissie wenst u vanaf deze plaats goede feestdagen en een goed en gezegend 2023!

Vriendelijke groet,
namens de Fancy Fair commissie,
                                                  Pieter Groenhof

______________________

December 2022 - Nieuws van de Fancy Fair

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Zoals ik in een eerdere PS al heb verteld, hebben wij enkele weken geleden afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die werkzaam waren in de hal 'de Oerslach'. In januari gaan we na vele jaren van inzet, ook afscheid nemen van drie commissieleden.

Hierbij wil ik dan ook graag een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers voor de volgende taken:
● halmedewerkers voor het innemen, uitpakken, beoordelen, sorteren en opbergen van ingebrachte goederen.
● fietsenmaker: mocht er iemand zijn die het leuk vindt om fietsen te repareren, dan houden wij ons van harte aanbevolen!
● commissieleden: om met een gezellige club mensen de Fancy Fair in 2023 te organiseren.

Voor meer informatie over de verschillende taken kunt u terecht bij Pieter Groenhof (tel. 0515 424833 of 06 40425390).

OerslachNB.
De Oerslach is gesloten op 26 december en 2 januari en er is in deze periode ook geen
ophaaldienst.

Vriendelijke groet,
            Pieter Groenhof

__________________________

November 2022 - Nieuws van de Fancy Fair

Afscheid van 5 trouwe hal-medewerkers

Op 1  november hebben wij in de Zuiderkerk als Fancy Faircommissie samen met de vaste ploeg van de halmedewerkers, afscheid genomen van 5 trouwe medewerkers  van 'de Oerslach'. Zij hebben meer dan 20 jaar met grote inzet dit vrijwilligerswerk gedaan! Het gaat om de heer en mevrouw van Asten, de heer en mevrouw Hoogland en mevrouw Hoekema. Zij zorgden ervoor dat de goederen die werden ingebracht werden gesorteerd en in dozen werden gedaan en opgeruimd. De heer Hoogland heeft jarenlang de fietsen verzorgd, nagekeken en zo nodig gerepareerd. Mevrouw  Hoogland  heeft  al die jaren de antiekhoek verzorgd. Nogmaals grote waardering en heel veel dank voor al het werk dat jullie hebben verzet!

Ook drie commissieleden  -Jacob en Trijntje Rusticus en Gepke Kaspersma-  stoppen eind dit jaar;  zij hebben 32 jaar zitting gehad in de commissie van de Fancy Fair. Drie drijvende krachten met veel ervaring die heel veel werk hebben verricht!

De bezetting met vrijwilligers tijdens de Fancy Fair in de veemarkthal was dit jaar aan de krappe kant. We merken dat het steeds lastiger wordt om de bezetting voor elkaar te krijgen.

Binnenkort zal de commissie daarom met de kerkrentmeesters in gesprek over de toekomst van de Fancy Fair. Over de uitkomst houden we u op de hoogte.

Vriendelijke groet,

namens de Fancy Faircommissie,

Pieter Groenhof

 ___________________

Oktober 2022 - Nieuws van de Fancy Fair

 De 37e Fancy Fair werd gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober

De opbrengst daarvan is  € 33.922,-

Geweldig, wat hebben we een prachtige Fancyfair achter de rug met een bruto resultaat van € 33.922,--!!.
Het aantal betalende bezoekers was 2648; dat zijn 323 minder dan in 2019. Maar de opbrengst is groter: €2492 meer!
Grote dank aan alle vrijwilligers: de opbouwers, de verkopers, de raddraaiers, de stagiaires maatschappelijke stage en alle anderen die zich belangeloos hebben ingezet om deze 37e Fancyfair tot een succes te maken.
Dank ook aan onze sponsoren en leveranciers én aan alle bezoekers die op vrijdag en/of zaterdag de fancyfair hebben bezocht.
Ook willen wij de commissie van de BVR bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van de BVR-auto en chauffeurs en voor het overbrengen van goederen van de Oerslach naar de Veemarkthal en het thuis bezorgen van grotere aankopen.
Deze week werd ik door verschillende vrijwilligers aangesproken met de opmerking ‘wat hebben we een mooie week gehad!’ Dat hebben we zeker. We zijn dankbaar dat we na 2 jaar waarin het niet door kon gaan, we nu kunnen terugkijken op een prachtige week/weekend waarin we naast hard werken, ook veel plezier met elkaar hebben gehad.
Nogmaals hartelijk dank aan u allen!

Vriendelijke groet,
namens de Fancy Fair commissie

Pieter Groenhof.

_____________________

 

24 april 2020, Koninklijke onderscheiding voor Lobby Peereboom:
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Lobby Peereboom ontving die ondescheiding mede voor haar werkzaamheden binnen onze kerk als kerkrentmeester rond de eeuwwisseling en i.v.m. haar jarenlange inzet als lid en voorzitter van de Fancy Fair Commissie.
Ze was daarnaast 12 jaar bestuurslid van de huurdersvereniging van woningcorporatie Accolade en tien jaar lang bestuurslid van Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost. Daar is ze sinds 2008 penningmeesteren begeleider van kinderen die zwerfafval opruimen. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de buurttuin in die wijk.
Daarnaast is ze sinds 2011 actief voor SBO De Súdwester in Sneek, onder meer als begeleider bij het schoolkamp.
Namens de Fancy Fair en de hele kerkgemeenschap: Van harte Proficiat

_________________

 

De 36e FANCY-FAIR-dagen werden in 2019 gehouden op
vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019

Bruto Opbrengst: € 33.670,-

 
De opbrengst is bedoeld voor het Onderhoud- en Restauratiefonds Martinikerk,
Daarnaast komt elk jaar een deel van de opbrengst ten goede aan een zgn 'Goed Doel'. Dit jaar is dat de Stichting Leergeld ZWF.

 

____________________________ 

 

 In de herfstvakantie van 2018 werd de 35ste Fancy Fair  

De opbregst was :  € 32.641

Onderstaand nog een kleine impressie van die Fancy Fair dagen


____________