gs 3kerken joomla

 'Fancy Fair' - PGSfancyfair

Dit jaar wordt de 37e Fancy Fair gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 

________________

Nieuws uit de Fancy Fair

'It giet oan'!

Na twee jaar waarin het niet door kon gaan, laat het zich aanzien dat het nu weer kan.
De 37e Fancy Fair staat voor de deur en wordt gehouden op vrijdag 21 oktober van 13.30 tot 21.00 uur en zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur in de Veemarkthal. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn al veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld om mee te helpen bij de verkoop, opbouw, draaiend rad, koffie/ theehoek etc..
Als Fancy Fair commissie zijn we hier erg blij mee, maar wij kunnen nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken. Er zijn vele handen nodig, dus als u/ jij mee wilt helpen: graag!

In het kerkblad is een aanmeldformulier bijgevoegd of u kunt zich melden per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0515 422442.
De opbrengst van de Fancy Fair is bestemd voor de verbouw van de Martinikerk.

Wij hopen dat ook dit jaar de Fancy Fair een succes mag worden en dat we velen van u op één van deze dagen mogen ontmoeten.
De Oerslach inmiddels goed gevuld, dus er is vast iets van uw gading bij.
Naast de vele spullen, kunt u natuurlijk ook een gokje wagen bij het draaiend rad, hopend op een lekkere oranjekoek of gezellig bijkletsen met een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op 21 of 22 oktober in de Veemarkthal!

Namens de Fancy Fair commissie,

Pieter Groenhof

N.B. Inbreng in 'de Oerslach' is nog mogelijk op de maandagavonden 26 september en -als laatste- 3 oktober van 19.00 - 20.00 uur.

_____________________

 

24 april 2020, Koninklijke onderscheiding voor Lobby Peereboom:
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Lobby Peereboom ontving die ondescheiding mede voor haar werkzaamheden binnen onze kerk als kerkrentmeester rond de eeuwwisseling en i.v.m. haar jarenlange inzet als lid en voorzitter van de Fancy Fair Commissie.
Ze was daarnaast 12 jaar bestuurslid van de huurdersvereniging van woningcorporatie Accolade en tien jaar lang bestuurslid van Stichting Wijkplatform Lemmerweg Oost. Daar is ze sinds 2008 penningmeesteren begeleider van kinderen die zwerfafval opruimen. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de buurttuin in die wijk.
Daarnaast is ze sinds 2011 actief voor SBO De Súdwester in Sneek, onder meer als begeleider bij het schoolkamp.
Namens de Fancy Fair en de hele kerkgemeenschap: Van harte Proficiat

_________________

 

fancyfairDe 36e FANCY-FAIR-dagen werden in 2019 gehouden op
vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober

Bruto Opbrengst: € 33.670,-

 
De opbrengst is bedoeld voor het Onderhoud- en Restauratiefonds Martinikerk,
Daarnaast komt elk jaar een deel van de opbrengst ten goede aan een zgn 'Goed Doel'. Dit jaar is dat de Stichting Leergeld ZWF.

 

Fancy Fair dagen 2019

____________________________ 

 

 In de herfstvakantie van 2018 werd de 35ste Fancy Fair  

De opbregst was :  € 32.641

Onderstaand nog een kleine impressie van die Fancy Fair dagen

Fancy Fair 2018

____________

 

Organisatie en Bestuur van de Fancy Fair Commissie

Tijdens de herfstvakantie wordt ieder jaar in oktober een grote Fancy Fair georganiseerd.
De Fancy Fair commissie en vele vrijwilligers steken die week de handen flink uit de mouwen. Alle opgeslagen goederen in de opslagloods worden naar de verkoopruimte getransporteerd en daar uitgestald. De verkoopdagen worden in die week gehouden op vrijdag van 13.30 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.30 uur.

De commissie streeft naar een voltalligheid van 10 personen en heeft tijdens tenminste 15 vergaderingen reeds het nodige voorwerk verricht. Vooral in de maanden september en oktober wordt de vergaderfrequentie flink opgevoerd. Het hele jaar door zijn hal-vrijwilligers bezig met reinigen, repareren, sorteren en opslaan van goederen voor de komende Fancy Fair. Slechts enkele weken wordt een pauze ingelast: tijdens en één week na de Fancy Fair.

________________________

De Oerslach 

OerslachVoor de opslag van goederen hebben we de beschikking over een grote hal, genaamd de "Oerslach", gevestigd op het industrieterrein Houkesloot, Wattstraat 15, 8606 JX te Sneek, telefoon 0515 - 418230.
Deze hal is, uitgezonderd de vermelde sluitingsperiode (zie ook "PS"), elke maandagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Vrijwilligers staan paraat om de ingebrachte bruikbare, dus goed verkoopbare (tweedehands) goederen in ontvangst te nemen. Meubels, kleren, boeken, elektrische apparatuur, ijzerwaren, antiek enzovoort worden hier tot de eerstkomende Fancy Fair ingezameld. Indien men niet over eigen vervoer beschikt, kunnen volumineuze goederen op maandagmorgen worden opgehaald. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de hieronder genoemde personen.

De opbrengsten van de jaarlijkse Fancy Fair worden in onderling overleg besteed aan onderhoud en restauraties van orgel en gebouwen enzovoort t.b.v. de "Martinikerk". Tevens doet de Fancy Fair commissie ieder jaar een aanbeveling voor een "Goed Doel". Via een verdeelsleutel worden dit "Goede Doel" en de Martinikerk met een deel van de netto opbrengst verblijd. De bruto verkopen schommelen de laatste jaren om en nabij plusminus € 33.000 met een uitschieter tijdens de 25e keer naar € 48.420. Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de geweldige inzet van ongeveer 250 vrijwilligers.

Elk jaar in juli/augustus krijgt iedereen van dit vrijwilligerskorps via de commissieleden een uitnodiging om zich weer op te geven. Zij kunnen dan naar eigen voorkeur worden ingepland om volledig of eventueel parttime allerhande werkzaamheden te verrichten. Daarom deze formulieren graag ingevuld met naam, beschikbare tijden en voorkeur inleveren bij de commissieleden, kerkelijk bureau of kerken.

Giften als bijdrage voor de opbrengst van de Fancy Fair kunnen worden gestort op bankrekening NL 19 RABO 0359502083  t.n.v. Protestantse Gemeente Sneek onder vermelding "Fancy Fair Martinikerk".

Goederen kunnen op afspraak worden opgehaald op maandagmorgen:

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Dhr. D. Talsma telefoon 411291  
Dhr. M. de Jong telefoon 419633 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OPSLAGHAL: de "Oerslach" Wattstraat 15, industrieterrein Houkesloot, tel. 418230.

 

Fancy Fair Commissie:

Voorzitter: Pieter Groenhof Eekmolem 39, 8608 WP Sneek tel: 424833 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Jacob Rusticus Koningin Wilhelminastr 77 tel: 422442 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/notulist:  Jelly Dingemans Erasmusstraat 14, 8561 BW Balk tel: 0650898785 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden: Jannie de Jong e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Anne Abma Tomme 7, 8603 BD    
  Lobbie Peereboom Liaukemastraat 6 tel 413432 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Overige leden: Trijntje Rusticus, Gepke Kaspersma, Gerrit  Ouderkerken, Jan Dingemans  

 

_______________________________