gs 3kerken joomla

 'Fancy Fair' - PGSLogo FF

Januari 2023 - Nieuws uit de Fancy Fair 

FancyFair fotoOp 10 januari hebben wij tijdens een vergadering van de Fancy Faircommissie afscheid genomen van Jacob en Trijntje Rusticus en Gepke Kaspersma.
Het is onvoorstelbaar, maar zij hebben ruim 35 jaar zitting gehad in deze commissie! Er zijn lovende woorden en grote dank naar hen uitgesproken voor het vele, vele werk dat ze in deze lange periode hebben verricht voor de Fancy Fair. Hun expertise zullen we zeker gaan missen. Ook vanaf deze plaats nogmaals onze hartelijk dank!!

Klik op de foto voor een vergroting

Gelukkig konden we ook twee nieuwe commissieleden verwelkomen:
Douwe Hiemstra en Jannie Heeringa. Door het vertrek van Trijntje, Gepke en Jacob, zullen we binnenkort de taken van de commissieleden opnieuw verdelen.
Ook hebben we de eindafrekening van de laatste Fancy Fair besproken: van de ruim € 33.500 bruto bleef er na aftrek van de kosten nog het mooie bedrag van € 21.500 over. Dat is een prachtig resultaat dat gebruikt kan worden voor de verbouwing van de Martinikerk.
Inmiddels is de BVR bezig met voorbereidingen voor de 46ste BVR die gehouden zal worden op 31 maart en 1 april. Wij wensen hen hierbij veel succes!
Langzaam maar zeker worden de eerste spullen ingebracht bij 'de Oerslach'. Bruikbare goederen zijn van harte welkom en kunt u op de maandagavonden inleveren.

Vriendelijke groet, namens de Fancy Faircommissie, Pieter Groenhof