gs 3kerken joomla

Muziektheater Ocke in de vernieuwde Martinikerk!

OCKE afb

In de feestweek rond de heropening van de Martinikerk zal een muziektheater spektakel worden uitgevoerd.
Het muziektheater wordt geproduceerd door Anne Oosterhaven en Clara Rullmann, in Sneek goede bekenden.
Naar aanleiding van een brainstormsessie in november jl. met de voorbereidingscommissie hebben Anne en Clara de opdracht aanvaard om een productie te maken waarin de Martinikerk een belangrijke rol speelt.
Daarbij staan de thema’s ‘Brûsplak foar de Mienskip’ en ‘van Binnen naar Buiten’ centraal.
Dit in combinatie met de rijke historie van de Martinikerk binnen onze mooie stad Sneek.