gs 3kerken joomla

OUD PAPIERACTIES PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK:
MARTINIKERK

___________________________________

Corona perikelen mini

 Corona-perikelen

Op vrijdag 15 augustus j.l. zijn de barricaden voor de papiercontainers aan de Wattstraat 15 weer verwijderd.
Enige dappere vrijwilligers zijn bereid hun handen flink uit de mouwen te steken. Bij toerbeurt, en helaas volgens richtlijnen van het RIVM moederziel alleen, zullen zij als bakkenwacht gaan fungeren. Ter bescherming zullen zij handschoenen dragen en hun handen nadien heel goed ontsmetten.

Het is helaas onmogelijk de papierauto met hun bemanning volgens genoemde regels weer te laten rijden. We vragen daarvoor uw begrip en hopen dat u onze containers weer weet te vinden.

Zegt het voort en help degenen die geen eigen auto hebben om de schuur of andere opslag weer papiervrij te maken.
We hebben een grote achterstand opgelopen om de goede doelen te behartigen: Onderhood; restauratie en verbouwing Martinikerk plus andere noodlijdende instanties..

Het 5-jarig contract met Omrin loopt tevens 31 dember a.s. ten einde. In onderling overleg zullen beide partijen zich in oktober over een verlenging beraden.
Vriendelijke groeten;

Jans Groothuis.

 _______________________________

Organisatie

OudPapierMartinikerkVele vrijwilligers zijn wekelijks op pad met een speciaal ingerichte bestelauto, met als opschrift: "Oud Papier Martinikerk" . Ook worden in de wijken Lemmerweg-West en Hemdijk eens per maand in samenwerking met de gemeente de containers met blauwe deksels geleegd.

Het papier wordt op de afgesproken datums ( zie ook de gemeentelijke milieukalender ) in deze toegewezen plichtgebieden en rechtsgebieden opgehaald. Extra stimulans is dat de gemeente Sneek altijd voor een prijs van € 53.55 per ton garant staat. Voor de inzet van de gemeentewagen worden enige kosten in rekening gebracht.

De vrijwilligers voeren hun taken zowel in de plichtgebieden als rechtsgebieden met veel enthousiasme uit.Zij doen dit met veel humor en slaan een aangeboden opbeurend bakje troost beslist niet af. Echter door hun vaak hoge leeftijd doen zich af en toe enige mutaties voor. Daarom zijn nieuwe mensen meer dan welkom om deze geweldige ploeg te versterken. Opgave voor een keer proefdraaien kan bij de hier onder genoemde adressen.

Papieracties MartinikerkNatuurlijk kunnen particulieren en bedrijven ook zelf hun papier en karton continue lossen.

Het overlaadperron bevindt zich op het industrieterrein Houkesloot, Wattstraat 15.
Naast de goederenverzamelhal de "Oerslach", kan dit papier "in" de containers worden gedeponeerd.

Als bestemming van de opgebrachte gelden wordt gekozen voor "Goede Doelen; o.a. de Martinikerk. Tevens wordt er jaarlijks een donatie gegeven aan een sociale en noodleidende instelling. Verdere vermeldingen en opbrengsten worden gepubliceerd in ons kerkblad "PS".

Martinikerk

 

 

Bestuur (2016)

 J. Groothuis  tel. 412018  coördinator en contact medewerkers
 D. Talsma  tel. 411291  contactpersoon "wekelijkse" activiteiten
 Kerkelijk Bureau  tel 412773  financiële afhandeling en publicatie kerkblad PS.

 

 

 

OudPapier in actie

 

Al meer dan 20 jaar verdwijnt het oud papier van landustrie. Nou verdwijnt er wel vaker iets bij Landustrie, maar niet op deze manier.

Iedere maandagmiddag verschijnen bij Landustrie de vrijwilligers met een speciaal ingerichte bestelauto, met als opschrift: "Oud Papier Martinikerk".

De vrijwilligers voeren hun taken met veel enthousiasme uit. Zij doen dit met veel humor en slaan een aangeboden opbeurend bakje troost beslist niet af. Meestal is hetzelfde ploegje in actie bij Landustrie, maar soms is er eens een wisseling. Wij vinden dat niet erg; verandering van spijs doet eten. Als extra stimulans geeft de gemeente Súdwest Fryslân altijd een prijs van € 53.55 per ton. Voor de inzet van de gemeentewagen worden enkele kosten in rekening gebracht.

Als bestemming van de opgebrachte gelden wordt gekozen voor "Goede Doelen; o.a. de Martinikerk. Tevens wordt er jaarlijks een donatie gegeven aan een sociale en noodleidende instelling.

Jans Groothuis

Al vele jaren wordt er door een groep enthousiaste vrijwilligers wekelijks oud papier opgehaald. Om dit ook de komende 20 jaar te kunnen blijven doen, zijn wij op zoek naar jongere gemeenteleden om onze groep brijwilligers te versterken. Aarzel niet, meld je aan.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Jans Groothuis