gs 3kerken joomla

O.P.A. - OUD PAPIER AKTIE SNEEK

Inzet en samenwerking voor goede doelen

Bezoek voor meer informatie over de OPA organisatie en diensten de website van OPA: www.opasneek.nl

____________________________________

 banner opa

 

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2021

2021 beter dan verwacht.
Het jaar 2021 was voor OPA beter dan verwacht. Voor de start van 2021 was de papierprijs erg laag. Veel verenigingen stopten eind 2020 daardoor met het inzamelen van oud papier. De hoge kosten, die OMRIN bij ons bij rekening brengt voor het verwerken van oud papier naar de eindgebruiker, stegen opnieuw. Vooraf werd daarom over 2021 een verlies verwacht over de opbrengst van oud papier. Door de onverwacht snel stijgende marktprijs van oud papier in de loop van 2021 werd toch een goed positief resultaat geboekt over de opbrengst uit oud papier. Daarnaast ontvingen we in 2021 opnieuw veel nieuwe aanmeldingen van organisaties die gebruik wilden maken van de OPA dienstverlening op basis van een abonnement.

OPA doelstelling gerealiseerd.
Doelstelling van OPA is het financieel ondersteunen van goede doelen. Realisatie van deze doelstelling was mogelijk door de inzet en samenwerking van alle OPA vrijwilligers en met de steun van onze relaties. In 2021 ontvingen 36 goede doelen een gift. De totale waarde van de giften bedroeg € 44.000. Dit is duidelijk meer dan het gemiddelde over 5 jaren in de periode van 2016 tot 2020. Alle inkomsten uit abonnementen werden besteed aan goede doelen.

Giften 4e kwartaal 2021.
In het 4e kwartaal werden 13 aanvragen ingediend. Alle aanvragers ontvingen een gift.
Hieronder een aantal aanvragen die we in de laatste maanden van 2021 ontvingen.

OPA 2022 2 tekst

OPA 2022 1 tekst

Voetbalvereniging ONS: Project Multiskills. Het doel is dat kinderen zich motorisch breed en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Gedurende de trainingen komen alle grondvormen van bewegen aan bod. Multiskills is de leukste en meest veelzijdige manier van trainen, waarbij kinderen allerlei sport- en spelvormen doen die zij nog nooit eerder gedaan hebben. Het is gratis toegankelijk voor alle kinderen in SWF in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Voetbalvereniging WZS: Project toernooi voor kinderen met een beperking. In de aanvraag stond o.a. het volgende: Doel is om kinderen met een beperking een onvergetelijke dag te laten meemaken. Het jaarlijkse toernooi, waar meer dan 100 kinderen aan deelnemen, is ieder jaar weer een feest voor de deelnemers.
Tijdens de Corona periode hebben we geen toernooi kunnen organiseren. De kinderen zien er naar uit dat het toernooi in 2022 weer door kan gaan. Het motto is: “Normaal wat normaal kan en bijzonder waar dit moet. Voetbal voor iedereen”.

Korfbalvereniging de Waterpoort: Door het groeiend aantal jeugdleden is er een tekort aan korfbal korven. Met een gift van OPA kunnen twee nieuwe korven worden aangeschaft.

Stichting Avondvierdaagse Sneek: Met een gift steunen we de avondvierdaagse in 2022. De slotavond zal in 2022 georganiseerd worden met veel muziek in de binnenstad van Sneek. Niet een traditionele slotavond maar een fantastische avond met muziek op diverse plaatsen.

Leger des Heils Sneek: Kerstbon Actie: De aanvraag vermeld: Doel van de actie is mensen financieel en emotionele ondersteuning te bieden in woord en daad. Steeds meer zien we mensen die in financiële nood zijn. Juist met de feestdagen willen we ze graag een hart onder de riem steken door op aanvraag kerstbonnen uit te delen van de Poiesz. Tijdens dit ophaal moment is er ook een beker warme chocomel en wat lekkers bij ons te krijgen als verbindingsmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak is er naast financieel nood ook sprake van sociale eenzaamheid.

Stichting Met je Hart Sneek: Kwetsbare ouderen met elkaar verbinden, dat is de missie van deze stichting. Met je Hart is actief in 38 gemeenten. De nadruk ligt in het verschil maken tussen eenzaamheid en gehoord worden. Door eenzame ouderen deel te laten nemen aan activiteiten buitenshuis en met elkaar in contact te brengen ontstaan er mooie gespreken en soms nieuwe waardevolle vriendschappen. Maandelijks gaan de deelnemers aan tafel bij de plaatselijke horeca. Om de juiste doelgroep te kunnen bereiken wordt samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties zoals buurtzorg Sneek. De groep in Sneek bestaat op dit moment uit 28 ouderen. De gift van OPA dekt de begrote kosten in 2022 over een periode van 3 maanden.

Nieuwe OPA website voor onze relaties en goede doelen.
Vanuit met name onze klanten ontstaat een toenemende behoefte aan informatie. Veel vragen moeten daarom per e-mail of telefoon worden afgehandeld. Naast de vertrouwde OPA pagina op de website van de PKN Sneek is er daarom een in eigen beheer opgezette OPA website www.opasneek.nl . Op de website wordt informatie verstrekt aan klanten over de dienstverlening, de prijslijst, voorwaarden, de afhaal jaarkalender en kan een aanmeldformulier gedownload worden. Voor goede doelen is er informatie over de mogelijkheden voor het aanvragen van financiële ondersteuning. Geïnteresseerden kunnen er contact informatie vinden maar ook de locatie van het terrein, de organisatie, historie en voorbeelden van goede doelen die wij financieel ondersteunen.

OPA in 2022: Ook in 2022 jaar blijft OPA en haar team van vrijwilligers zich inzetten voor goede doelen. Altijd met het oog op de hulp aan de medemens, jong en oud, dichtbij maar ook veraf.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van OPA.

Peter Lichthart

 ________________________

OPA bus 2021

 ____________________

  Doelstelling en werkwijze

OPA, Oud Papier Aktie Sneek, is een stichting met als doel het ondersteunen van goede doelen.
In 1974 begon een groepje mensen uit de Gereformeerde Kerk te Sneek met het inzamelen en verkopen van oud papier. Dit om de verbouw van de Zuiderkerk financieel te steunen.
Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier, zijn er steeds meer adressen bijgekomen, alsmede vrijwilligers, zodat er telkens weer andere projecten mede gefinancierd konden worden.
Inkomsten komen tegenwoordig tot stand door de opbrengsten uit het inzamelen van oud papier en karton bij bedrijven, scholen en instellingen. Deze organisaties betalen een bijdrage op basis van het gekozen abonnement. Bedrijven en particulieren kunnen ook het papier en karton gratis storten in de OMRIN containers op ons terrein aan de Touwslagerstraat 22-24 Industrieterrein “DE HEMMEN”.
OPA bestaat al meer dan 40 jaar en werkt met een team van 30 vrijwilligers.

Aanvraag voor financiële ondersteuning:
Kerkelijke, culturele en sociale instellingen, verenigingen, stichtingen en georganiseerde hulpacties kunnen bij OPA Sneek een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project, activiteit of aanschaf van middelen of materialen.
Voorwaarden voor het indien van een aanvraag zijn:

• De aanvraag is gericht op een positieve bijdrage in algemene zin en gericht op de medemens.
• De aanvraag valt binnen een tijdsbestek van maximaal één jaar vanaf het moment van de aanvraag.
• Financiële ondersteuning is gewenst op basis van liquiditeitspositie van de aanvragende organisatie.
De aandacht gaat uit naar goede doelen waarbij de medemens centraal staat. Belangrijk bij het selecteren en ondersteunen van goede doelen is de zekerheid dat de financiële gift goed wordt besteed en effectief is. Kleinschaligheid van een organisatie, project of activiteit heeft de voorkeur.

Indienen aanvraag:
Voor het indienen van een aanvraag stuurt u een e-mail naar ons algemene e-mail adres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt daarna van ons informatie samen met een aanvraagformulier.
Indien nodig nemen we contact met u op voor aanvullende vragen of informatie.
Na ontvangst wordt de aanvraag besproken binnen het bestuur van OPA.
U ontvangt van ons bericht over het wel of niet uitkeren van een gift en de hoogte daarvan.

  _____________

OPA Terrein 2020

 

 

OPA – OUD PAPIER AKTIE SNEEK
Inzet en samenwerking voor goede doelen

Info en secretariaat Heemskerkstraat 3 8603 BN SNEEK

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.opasneek.nl/home

 

 

OPA/BVR TERREIN Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein “DE HEMMEN” 8601 WE SNEEK