gs 3kerken joomla

Stichting O.P.A.

____________________________________

OPA Logo Opa logo2 web
 
 

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2021 / 25-10-2021

 

 

OPA, de wind in de rug ook in het derde kwartaal 2021.
In de maanden juli, augustus en september werd totaal 180 Ton papier en karton verzameld.
Naast de gegarandeerde inkomsten uit abonnementen van onze klanten zijn de inkomsten uit oud papier hoger dan begroot. De marktprijs van oud papier is nog steeds gunstig. Dit is goed nieuws voor de goede doelen die een beroep doen op ondersteuning door OPA.

OPA bestuur weer op volle sterkte.
Januari van dit jaar was er een vacature ontstaan binnen het bestuur. Vanaf 12 oktober is Gauke Zijlstra gestart als algemeen bestuurslid. Hij blijft actief als papierverzamelaar. Versterking van het bestuur was nodig door de aangepaste organisatie en toenemende digitalisering.

Nieuwe werkwijze aanvragen.
Sinds kort vragen we aan goede doelen om een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning. In september zijn 40 verenigingen en stichtingen per e-mail geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. O.a. veel sportverenigingen uit Sneek en een aantal kleinere organisaties in Nederland die zich inzetten voor armoede bestrijding wereldwijd. We hebben in de afgelopen weken een aantal aanvragen ontvangen. Deze zijn allemaal goedgekeurd voor het toekennen van een gift.

Giften 3e kwartaal 2021.
In het 3e kwartaal hebben 15 goede doelen een gift ontvangen. Door de hogere inkomsten was extra steun mogelijk voor met name goede doelen die zich richten op armoede bestrijding. Hieronder een aantal projecten die in oktober op basis van een aanvraag een gift hebben ontvangen van OPA.

ADRA Nederland: Het project “Meisjes uit Zambia” richt zich op de aanschaf van herbruikbare maandverbanden zodat meisjes onderwijs kunnen blijven volgen. Daarnaast wordt aan 1.000 meisjes voorlichting gegeven over gezondheid en hygiëne. Ongeveer 58% van de Zambiaanse bevolking leeft onder de armoedegrens met een inkomen lager dan € 1,60 per dag.
Een tweede project is “Kerstactie 2021”. Dit gaat om 500 kerstdozen voor kansarme kinderen van 4 t/m 17 jaar in Noord-Macedonië. Het zijn kinderen met een kwetsbare achtergrond, handicap, bijzondere ziekten, weeskinderen en kinderen in pleeggezinnen. Beide projecten sluiten goed aan bij de doelstelling van OPA met de focus op de medemens.


Meisjes uit Zambia Kerstdozen voor kinderen in Macedonië (2020)

Children’s Relief: OPA ondersteunt twee kleuterscholen in Roemenië. De problematische thuissituatie maakt dat veel kinderen een achterstand in hun ontwikkeling hebben. Zij communiceren moeilijk en spreken gebrekkig. Vaak moeten ze nog leren spelen. In deze kleinschalige kleuterscholen is extra aandacht voor hen. Zij leren hier de vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede aansluiting op de basisschool. Hun vaak ongeschoolde ouders kunnen hen hierbij niet helpen. Het gaat deels om zigeunergezinnen die door de Roemeense bevolking worden genegeerd. Ook krijgen de kinderen een maaltijd en is er aandacht voor hygiëne.


Kleuterschool Casa Lumina in Oradea. Kleuterschool “Het Vuurvliegje” in Slobozia.

Stichting Trijntje Beimers: Het project “Timmeraantanzania” in Kilangala betreft het in gebruik nemen van een werkplaats (VTC - Vak Technisch Centrum) waar naast eenvoudig handgereedschap leerlingen ook elektrische houtbewerkingsmachines leren gebruiken. In de werkplaats zullen allerlei producten en halffabricaten gemaakt worden voor verkoop. Het moet een commercieel werkend timmerbedrijf worden dat financiële onafhankelijkheid nastreeft. De interne school biedt leerlingen een opleiding voor het behalen van een door de overheid erkend diploma. Daardoor ontstaan betere toekomst- en doorgroeikansen. Bij het Vak Technisch Centrum in Kilangala krijgen ook jongeren uit heel arme gezinnen een kans op een vakopleiding. De houtbewerkingsmachines zijn geleverd door diverse bedrijven uit Friesland en in 2020 verscheept naar Kilangala. OPA ondersteunt met een gift de verbetering van de studentenverblijven en verdere technische scholing van het technisch docenten team van het Vak Technisch Centrum.


Deel van de inrichting met machines uit Friesland Instructies voor bediening elektrische machines

Volunteers in Colombia: Het project “Box2Grow” heeft als doel het empoweren van vrouwen en meisjes in de stad Medellín. De vrouwen en meisjes krijgen boxles en sociaal emotionele vaardigheidstrainingen. Deze meisjes en vrouwen zijn achtergesteld als gevolg van armoede, (seksueel) geweld en drugsmisbruik. Doel van het project is om ze handvatten te bieden om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te verbeteren. Hierdoor komen ze sterker in de maatschappij te staan en kunnen ze weloverwogen levenskeuzes maken en voelen ze zich gemotiveerd om te werken aan een betere toekomst. Met o.a. de steun van OPA kan dit project ook in 2022 doorgaan.

Colombia: Project Box2Grow: Boxles aan meisjes voor versterken zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Stichting Present SWF: We ontvingen een aanvraag voor het project “Kerst Engelen 2021”.
In de aanvraag stond o.a. het volgende vermeld: “In de adventsperiode wordt aan kwetsbare, eenzame mensen extra aandacht gegeven. Een steuntje in de rug in die donkere periode.
Dit kan in de vorm van een kerstpakket voor armlastigen of kleine attenties voor mensen die een moeilijke periode doormaken. De stichting Present SWF coördineert dit en wil daardoor mensen bewust maken van de nood van een ander en ontmoeting stimuleren. We verwachten 200 koppelingen”. De gift van OPA dekt alle begrote kosten.

Inzet en samenwerking voor goede doelen.
“Inzet en samenwerking voor goede doelen” is onze nieuwe slogan. Dit geeft kort weer waar OPA voor staat. Wilt u ook een positieve bijdrage leveren aan de medemens dichtbij of veraf?
Dat kan natuurlijk op veel manieren. Misschien bent u geïnteresseerd om u voor een ander in te zetten bij OPA. Aan het eind van dit jaar stoppen enkele van onze vrijwilligers. Er ontstaan dan een aantal vacatures voor het inzamelen van oud papier en het onderhoud van het terrein.
Het gaat om een dagdeel per week.
Informatie en aanmelding kan via ons algemeen e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of telefonisch via ons bestuurslid personeelszaken Henk Alberts: 0515 - 781 485

Met vriendelijke groet namens het bestuur van OPA.

Peter Lichthart

________________________

OPA – OUD PAPIER AKTIE SNEEK
Inzet en samenwerking voor goede doelen
Info en secretariaat Heemskerkstraat 3 8603 BN SNEEK
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.opasneek.nl/home

OPA/BVR TERREIN Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein “DE HEMMEN” 8601 WE SNEEK

 ____________________

Terrein en materieel van OPA

 Doelstelling:

Onze stichting heeft tot doel (artikel 2) het verzamelen en verkopen van oud papier en karton om met de opbrengst daarvan goede doelen te steunen, bv kerkelijke, sociale en culturele instellingen in Sneek en omgeving, maar ook wereldwijd.  

 

Terrein en opstallen

Samen met de B.V.R. gebruiken we het terrein en de opstallen aan de Touwslagerstraat 22-24 op het industrieterrein
‘De Hemmen’, telefoon: 0515 -  411390

 

De historie van OPA

In 1974 begon een groepje mensen uit de Gereformeerde Kerk te Sneek met het inzamelen en verkopen van oud papier. Dit om de verbouw van de Zuiderkerk financieel te steunen.
Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier, zijn er steeds meer adressen bijgekomen, alsmede vrijwilligers, zodat er telkens weer andere projecten mede gefinancierd konden worden.

Met het uitbreiden van een en ander werd ook het aanpassen van de voorzieningen noodzakelijk.
Stond er vroeger één container op het Eiland, nu staan er vier naast het laad- en losperron op ons vernieuwde terrein aan De Hemmen.

'In de weer' voor Limor

Projecten/Steunaanvragen

Enkele voorbeelden uit de door ons gesteunde projecten: Philadelphia (het Fûgellân: bewegen is beleven), Thomashuis Harich (t.b.v. schommel), Trijntje Beimersstichting, Schuilplaats, muziekverenigingen Harmonie en Stedelijk, Voedselbank, Cystic Fibrosis, de Herberg, aanpassing Zuiderkerk, Hospice, Limor en veel andere.

Een aanvraag voor een gift kan schriftelijk ingediend worden onder vermelding van het project, ondersteund door een beschrijving van het project en de financiële onderbouwing. Het bestuur van O.P.A. beslist in haar vergadering over het al dan niet toekennen van een gift, en eventueel de hoogte ervan.

Eenvoudig lossen

 

Werkwijze

Wij halen papier en karton op bij particulieren en bedrijven. Het papier en karton van bedrijven halen we volgens een vast schema op. Hiervoor gebruiken we onze bussen met groene letters O.P.A., soms met aanhangwagen. Dit gebeurt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op elk van deze dagen staat een groepje van 2 of 3 mensen garant dat het papier en karton correct volgens schema wordt opgehaald. Dit wordt dan met vereende krachten in de grote containers van de OMRIN op ons terrein gestort.

In de wijk “de Zwette” wordt het papier en karton opgehaald door vrijwilligers van O.P.A. in samenwerking met OMRIN (containers met blauw deksel).
We komen eens per maand op het Eiland.

Het is het natuurlijk ook altijd mogelijk om het papier zelf te brengen naar ons terrein op het industrieterrein ‘De Hemmen’.
Het terrein is geopend van maandagmorgen 8 uur tot zaterdagmiddag 4 uur.
Het is nu heel gemakkelijk om papier te storten via het laad- en losperron.

 

Medewerkers, brengers en vrijwilligers.

Dit werk voor OPA doen we met een flinke groep enthousiaste medewerkers.
Uiteraard is er daarbij ook tijd voor koffie (in de keuken van de loods), een goed gesprek en veel plezier.

Dankzij die enthousiaste en correcte medewerking van velen kunnen wij ook bogen op een goede relatie met veel cliënten.
Daardoor hebben wij elk jaar een goede opbrengst.

Willen wij de huidige gang van zaken op een goede manier kunnen voortzetten dan hebben we regelmatig uitbreiding van het aantal medewerkers nodig.
Mensen die zich één dag of dagdeel in de week beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom om onze teams te versterken. Neem dan eerst contact op met onze bestuurslid personeelszaken Henk Alberts; tel.: 0515-781485 of met onze voorzitter Henk van der Kamp tel.: 0515-420236..

 

Ons correspondentie adres is:

O.P.A. - Stichting Oud Papier Actie
Info en Secretariaat
Peter Lichthart
Heemskerkstraat 3
8603 BN SNEEK
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.