gs 3kerken joomla

O.P.A. - OUD PAPIER AKTIE SNEEK

Inzet en samenwerking voor goede doelen

Bezoek voor meer informatie over de OPA organisatie en diensten de website van OPA: www.opasneek.nl

____________________________________

 banner opa

 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2022

OPA: 45 jaar inzet en samenwerking voor goede doelen.
OPA bestaat dit jaar 45 jaar waarvan 20 jaar als zelfstandige stichting. Het ontstaan van OPA komt voort uit de verbouwing van de Zuiderkerk in 1977 waarvan een deel werd bekostigd uit de opbrengsten van papier. Eén van de initiatiefnemers destijds was dominee Veenendaal. In de afgelopen 45 jaar is door de OPA vrijwilligers meer dan 30.000 Ton papier verzameld. In stortvolume komt dit overeen met 20.000 grote OMRIN containers met een totaal volume van 800.000 M3. Om een idee te krijgen van de hoeveel. Dit is gelijk aan een voetbalveld waar papier en karton is opgestapeld tot een hoogte van 120 meter, even hoog als de Achmea toren in Leeuwarden. OPA heeft over de 45 jaren meer dan een miljoen Euro aan goede doelen kunnen besteden. Dit was mogelijk dankzij de inzet en samenwerking van de honderden vrijwilligers die door al de jaren heen zich hebben ingezet voor de medemens. Maar ook dankzij de particulieren en bedrijven die het papier zelf brachten. Op dit moment bestaat de OPA organisatie uit 30 enthousiaste vrijwilligers. Door het nog steeds groeiend aantal klanten en natuurlijk verloop zijn we op zoek naar een aantal nieuwe collega’s. Het neemt wekelijks ongeveer 3 uren van uw tijd in beslag. Ook is er de mogelijkheid om als reserve me te doen waarbij u zo nu en dan invalt als iemand verhinderd is. Misschien iets voor u om op deze manier van waarde te zijn voor anderen? Praat eens met iemand die u kent en die bij OPA vrijwilliger is. Informatie over OPA is te vinden op de website van de PKN, onder “kerk naar buiten” en de website van OPA: www.opasneek.nl

Giften 1e kwartaal 2022. Vlag Oekraine 
In het 1e kwartaal werden 6 ingediende aanvragen behandeld. Alle aanvragers ontvingen een gift. Daarnaast is er een eerste bijdrage van 7.000 Euro overgemaakt verdeeld over GIRO555, “Max maakt mogelijk” en stichting ADRA voor de noodopvang van Oekraïners o.a. in Polen en Moldavië.
Totaal werd in het eerste kwartaal ruim 16.000 Euro uitgekeerd aan goede doelen.
Hieronder worden een aantal projecten toegelicht.

Bosnië.
OPA steunt in Bosnië een klein naaiatelier voor het creëren van banen voor vrouwen uit arme gezinnen en vrouwen die vanwege gezondheidstoestand niet aan werk kunnen komen.
De maatschappelijke werkplek biedt de vrouwen een stukje extra inkomen en een plekje waar ze meetellen. Doel is om eigen inkomsten te genereren vanuit de verkoop van hun producten.

Stichting Swistokaa actief in Malawi.
De Stichting SwiStoKaa, deels opererend vanuit Sneek, is een initiatief van drie mensen die tijdens een rondreis in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden zagen om hier verbetering in te brengen. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Men heeft in de afgelopen jaren de bouw van een eigen school gerealiseerd voor weeskinderen in Mangochi een stad met naar schatting 55.000 inwoners. De donatie van OPA wordt besteed aan buitenspeeltoestellen voor de ontspanning van de kinderen en uitbreiding en vervanging van schoolbankjes voor ongeveer 200 kinderen. Deze worden gemaakt door de lokale timmerman. Dit soort kleinschalige projecten, waarbij we ook rechtstreeks in contact staan met de initiatiefnemers, past erg goed bij de doelstelling van OPA voor steun aan kinderen en volwassenen die in armoede leven.

Speeltuin Noordoosthoek in Sneek.
Deze mooie speeltuin bevindt zich achter het gezondheidscentrum "It Noard" aan de Dr. Kuyperlaan. Het bestuur van de stichting had een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een aantal duo fietsen. Dit om de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking te verbeteren.
We ontvingen het van het bestuur het volgende bericht. “Wij willen het bestuur en alle vrijwilligers van O.P.A. heel hartelijk bedanken voor de donatie voor de Stichting Speeltuin Noordoosthoek.
Hier zijn wij als bestuur heel erg blij mee !!! Wij vinden het buiten spelen erg belangrijk. In onze speeltuin is dat mogelijk voor alle kinderen uit Sneek. Wij zijn bezig met plannen voor samenspeel-dagen voor kinderen en mindervalide kinderen. De daarvoor noodzakelijke speelmiddelen zoals duo-skelters en duo-fietsjes kunnen wij nu aanschaffen evenals een voor gehandicapten aangepaste schommel. Dankzij uw gift kunnen we deze plannen verder uitwerken”.

OPA 2022 2 tekst

OPA 2022 1 tekst

 

Overige lokale aanvragen.
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek, opgericht in 1922, ontving een donatie voor festiviteiten van het 100-jarig jubileum dit jaar. SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie) ontving een bijdrage voor het organiseren van een seniorenmarkt verkeersveiligheid. De laatste aanvraag vermeldt: “Vanuit de gemeente SWF kwam de wens naar voren om iets te doen richting de senioren ten aanzien van verkeersveiligheid. Insteek is de senioren zo breed mogelijk te informeren over mobiliteit en veilige verkeersdeelname. Dit gebeurt aan de hand van workshops, stands en lezingen op donderdag 12 mei van 11:00 – 17:00 in en rondom de veemarkthal in Sneek”.

OPA-BVR terrein met videobewaking.
OPA wil duurzaam werken. Zo is het aantal gereden km-ers met onze bestelbussen gereduceerd met meer dan 50% door efficiëntere en kortere routes. Door regelmatige inspecties wordt vervuiling uit de OMRIN containers verwijderd voordat het vervoerd wordt naar de eindgebruiker. Helaas komen we nog vaak te veel vervuiling tegen. Om hiervoor bezoekers van het OPA-BVR terrein af te schrikken, en daar waar mogelijk aan te spreken, is het terrein sinds kort voorzien van videobewaking. We hopen dat dit verder zal bijdragen tot minder vervuiling.

OPA gaat door.
Dank aan al onze klanten die met een financiële abonnementsbijdrage ons steunen en helpen om de doelstelling van OPA blijvend te realiseren. De OPA vrijwilligers zetten zich met veel plezier in voor goede doelen met de focus op de medemens, dichtbij maar ook veraf. Van waarde zijn voor een ander is waar het bij OPA om draait.

Peter Lichthart

OPA Inzet en samenwerking

 ______________________________________________________________________________________________________

 

 

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2021

2021 beter dan verwacht.
Het jaar 2021 was voor OPA beter dan verwacht. Voor de start van 2021 was de papierprijs erg laag. Veel verenigingen stopten eind 2020 daardoor met het inzamelen van oud papier. De hoge kosten, die OMRIN bij ons bij rekening brengt voor het verwerken van oud papier naar de eindgebruiker, stegen opnieuw. Vooraf werd daarom over 2021 een verlies verwacht over de opbrengst van oud papier. Door de onverwacht snel stijgende marktprijs van oud papier in de loop van 2021 werd toch een goed positief resultaat geboekt over de opbrengst uit oud papier. Daarnaast ontvingen we in 2021 opnieuw veel nieuwe aanmeldingen van organisaties die gebruik wilden maken van de OPA dienstverlening op basis van een abonnement.

OPA doelstelling gerealiseerd.
Doelstelling van OPA is het financieel ondersteunen van goede doelen. Realisatie van deze doelstelling was mogelijk door de inzet en samenwerking van alle OPA vrijwilligers en met de steun van onze relaties. In 2021 ontvingen 36 goede doelen een gift. De totale waarde van de giften bedroeg € 44.000. Dit is duidelijk meer dan het gemiddelde over 5 jaren in de periode van 2016 tot 2020. Alle inkomsten uit abonnementen werden besteed aan goede doelen.

Giften 4e kwartaal 2021.
In het 4e kwartaal werden 13 aanvragen ingediend. Alle aanvragers ontvingen een gift.
Hieronder een aantal aanvragen die we in de laatste maanden van 2021 ontvingen.

OPA 2022 2 tekst

OPA 2022 1 tekst

Voetbalvereniging ONS: Project Multiskills. Het doel is dat kinderen zich motorisch breed en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Gedurende de trainingen komen alle grondvormen van bewegen aan bod. Multiskills is de leukste en meest veelzijdige manier van trainen, waarbij kinderen allerlei sport- en spelvormen doen die zij nog nooit eerder gedaan hebben. Het is gratis toegankelijk voor alle kinderen in SWF in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Voetbalvereniging WZS: Project toernooi voor kinderen met een beperking. In de aanvraag stond o.a. het volgende: Doel is om kinderen met een beperking een onvergetelijke dag te laten meemaken. Het jaarlijkse toernooi, waar meer dan 100 kinderen aan deelnemen, is ieder jaar weer een feest voor de deelnemers.
Tijdens de Corona periode hebben we geen toernooi kunnen organiseren. De kinderen zien er naar uit dat het toernooi in 2022 weer door kan gaan. Het motto is: “Normaal wat normaal kan en bijzonder waar dit moet. Voetbal voor iedereen”.

Korfbalvereniging de Waterpoort: Door het groeiend aantal jeugdleden is er een tekort aan korfbal korven. Met een gift van OPA kunnen twee nieuwe korven worden aangeschaft.

Stichting Avondvierdaagse Sneek: Met een gift steunen we de avondvierdaagse in 2022. De slotavond zal in 2022 georganiseerd worden met veel muziek in de binnenstad van Sneek. Niet een traditionele slotavond maar een fantastische avond met muziek op diverse plaatsen.

Leger des Heils Sneek: Kerstbon Actie: De aanvraag vermeld: Doel van de actie is mensen financieel en emotionele ondersteuning te bieden in woord en daad. Steeds meer zien we mensen die in financiële nood zijn. Juist met de feestdagen willen we ze graag een hart onder de riem steken door op aanvraag kerstbonnen uit te delen van de Poiesz. Tijdens dit ophaal moment is er ook een beker warme chocomel en wat lekkers bij ons te krijgen als verbindingsmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak is er naast financieel nood ook sprake van sociale eenzaamheid.

Stichting Met je Hart Sneek: Kwetsbare ouderen met elkaar verbinden, dat is de missie van deze stichting. Met je Hart is actief in 38 gemeenten. De nadruk ligt in het verschil maken tussen eenzaamheid en gehoord worden. Door eenzame ouderen deel te laten nemen aan activiteiten buitenshuis en met elkaar in contact te brengen ontstaan er mooie gespreken en soms nieuwe waardevolle vriendschappen. Maandelijks gaan de deelnemers aan tafel bij de plaatselijke horeca. Om de juiste doelgroep te kunnen bereiken wordt samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties zoals buurtzorg Sneek. De groep in Sneek bestaat op dit moment uit 28 ouderen. De gift van OPA dekt de begrote kosten in 2022 over een periode van 3 maanden.

Nieuwe OPA website voor onze relaties en goede doelen.
Vanuit met name onze klanten ontstaat een toenemende behoefte aan informatie. Veel vragen moeten daarom per e-mail of telefoon worden afgehandeld. Naast de vertrouwde OPA pagina op de website van de PKN Sneek is er daarom een in eigen beheer opgezette OPA website www.opasneek.nl . Op de website wordt informatie verstrekt aan klanten over de dienstverlening, de prijslijst, voorwaarden, de afhaal jaarkalender en kan een aanmeldformulier gedownload worden. Voor goede doelen is er informatie over de mogelijkheden voor het aanvragen van financiële ondersteuning. Geïnteresseerden kunnen er contact informatie vinden maar ook de locatie van het terrein, de organisatie, historie en voorbeelden van goede doelen die wij financieel ondersteunen.

OPA in 2022: Ook in 2022 jaar blijft OPA en haar team van vrijwilligers zich inzetten voor goede doelen. Altijd met het oog op de hulp aan de medemens, jong en oud, dichtbij maar ook veraf.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van OPA.

Peter Lichthart

 ________________________

OPA bus 2021

 ____________________

  Doelstelling en werkwijze

OPA, Oud Papier Aktie Sneek, is een stichting met als doel het ondersteunen van goede doelen.
In 1974 begon een groepje mensen uit de Gereformeerde Kerk te Sneek met het inzamelen en verkopen van oud papier. Dit om de verbouw van de Zuiderkerk financieel te steunen.
Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier, zijn er steeds meer adressen bijgekomen, alsmede vrijwilligers, zodat er telkens weer andere projecten mede gefinancierd konden worden.
Inkomsten komen tegenwoordig tot stand door de opbrengsten uit het inzamelen van oud papier en karton bij bedrijven, scholen en instellingen. Deze organisaties betalen een bijdrage op basis van het gekozen abonnement. Bedrijven en particulieren kunnen ook het papier en karton gratis storten in de OMRIN containers op ons terrein aan de Touwslagerstraat 22-24 Industrieterrein “DE HEMMEN”.
OPA bestaat al meer dan 40 jaar en werkt met een team van 30 vrijwilligers.

Aanvraag voor financiële ondersteuning:
Kerkelijke, culturele en sociale instellingen, verenigingen, stichtingen en georganiseerde hulpacties kunnen bij OPA Sneek een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project, activiteit of aanschaf van middelen of materialen.
Voorwaarden voor het indien van een aanvraag zijn:

• De aanvraag is gericht op een positieve bijdrage in algemene zin en gericht op de medemens.
• De aanvraag valt binnen een tijdsbestek van maximaal één jaar vanaf het moment van de aanvraag.
• Financiële ondersteuning is gewenst op basis van liquiditeitspositie van de aanvragende organisatie.
De aandacht gaat uit naar goede doelen waarbij de medemens centraal staat. Belangrijk bij het selecteren en ondersteunen van goede doelen is de zekerheid dat de financiële gift goed wordt besteed en effectief is. Kleinschaligheid van een organisatie, project of activiteit heeft de voorkeur.

Indienen aanvraag:
Voor het indienen van een aanvraag stuurt u een e-mail naar ons algemene e-mail adres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt daarna van ons informatie samen met een aanvraagformulier.
Indien nodig nemen we contact met u op voor aanvullende vragen of informatie.
Na ontvangst wordt de aanvraag besproken binnen het bestuur van OPA.
U ontvangt van ons bericht over het wel of niet uitkeren van een gift en de hoogte daarvan.

  _____________

OPA Terrein 2020

 

 

OPA – OUD PAPIER AKTIE SNEEK
Inzet en samenwerking voor goede doelen

Info en secretariaat Heemskerkstraat 3 8603 BN SNEEK

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.opasneek.nl/home

 

 

OPA/BVR TERREIN Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein “DE HEMMEN” 8601 WE SNEEK