gs 3kerken joomla

O.P.A. - OUD PAPIER AKTIE SNEEK

Inzet en samenwerking voor goede doelen

Bezoek voor meer informatie over de OPA organisatie en diensten de website van OPA: www.opasneek.nl

____________________________________

 banner opa

 

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2022

OPA Henk ut Sneek.
Er liep een voorbijganger langs het OPA terrein, een man van rond de pensioengerechtigde leeftijd. Hij bleef even staan en liep vervolgens het terrein op. “Inzet en samenwerking foar goeie doelen staat op die bussen. Wat doet un OPA vrijwilliger eigeluks”? Duidelijk was te horen dat de man het Sneeker dialect sprak. “Ik sal út jou even utlégge”, antwoorde ik daarom in het Sneekers. “Late wu de OPA vrijwilliger foar út gemak Henk noeme. Henk zet zich wekelijks un paar uur in foar de medemens. Dat doet hij deur papier op te halen bij onze klanten. Dat levert OPA geld op. Hij fient út altiet gesellig. Út is un wekelijks uitje foar hem. Henk hoed niet naar de sportskoal, seit ie, want met ut ophalen fan papier krijt hij sien wekelijkse porsie beweging. “En ok nog gratis”! Op de route, samen met collega’s komt Henk altied un soad leuke mensen tegen. “Wat héve wij un mooie route deur út centrum”, zijt Henk faak. En na út eerste deel nimt hij samen met sien maat un lekker bakje koffie met un grauw stuk koeke. Dat doen ze met meerdere Henken, want die doen teugeliek un andere route. “Dat is altied heel gesellig met elkaar“. Henk werkt ok met aan un duursame samenleving. Ut papier dat hij ophaalt wurdt opnij brûkt. Henk is dus onderdeel fan de logistiek fan de sirkulaire samenleving. Hij praat met trots un soad over OPA. “OPA het ok un sociale functie”, fient hij. Met elkaar goeie dingen doen foar de andere mensen die út niet su goed héve fient Henk belangriek. ‘Ik bin heel blij dat ik bij OPA mien steentsje mag bijdrage en vanut mien geloaf wat ken betekene foar onze naaste”. Nou meneer dat is in ut kort wat un OPA vrijwilliger doet. Wij soeke nog un paar nieuwe Henken. Is vrijwilliger bij OPA miskien ok wat foar jou?”, zei ik tegen de man. Je kenne ok eerst un paar keer vrijblijvend met gaan om te kieken of út wat voor je is. En beginne as invaller ken ók. “Ut liekt mij wel wat, maar ik mut ut eerst even met mien vrouw beprate” was sien antwoord. Dat is best. Kiek even op onze website dêr staat alle informatie en de contact gegevens op”. De man bedankte mij voor de uitleg en vervolgde goed gehumeurd zijn wandeling.

Giften 2e kwartaal 2022.
Ook in het 2e kwartaal steunde OPA de bevolking van Oekraïne. Nu via Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis. Totaal werd over het 1e en 2e kwartaal 11.000 Euro overgemaakt naar Internationale humanitaire hulp organisaties. Alle overige in het 2e kwartaal binnengekomen aanvragen werden gehonoreerd op basis van het aangevraagde budget. In navolging van het Stedelijk Muziek Korps was er een aanvraag van het Fanfareorkest CMV De Harmonie voor de aanschaf van drie nieuwe trompetten. Beide Sneeker muziekverenigingen bestaan dit jaar 100 jaar. World Servants Zuiderkerk ontving een gift voor de aanstaande reis in augustus naar Sierra Leone. Tijdens de reis zullen zij 3 klaslokalen bouwen in Maforki. De Hospice De Kime, een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn, kwam met een aanvraag voor de aanschaf van twee bed-sensorssystemen. Dit is voor gebruik bij terminaal zieke gasten met dementie, onrust of valgevaar. OPA vergoed de kosten. Stichting Present SWF slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We ontvingen van hen een aanvraag voor project “Jong Maatschappelijk Betrokken”. Het doel van het project is om jongeren, scholieren van basisscholen, te stimuleren en de kans te geven om hun medemens te helpen. Men heeft uit eerdere ervaringen verrassende resultaten gezien. De aanvraag vermeldt: “Het enthousiasme van met name de basisschoolkinderen is ontroerend. Een verrassend neveneffect is, dat ouders en leerkrachten worden aangestoken door dit enthousiasme”. Dit is weer een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief dat heel goed aansluit bij de doelstelling van OPA. Binnen de categorie internationale noodhulp werd een donatie gedaan aan Stichting Children Relief voor de steun aan twee kleuterscholen in Roemenië. Deze stichting ontving eerder steun in 2021. Op de OPA website wordt de informatie over projecten regelmatig bijgewerkt onder “Goede Doelen”.

Resultaten blijven goed.
De uitkomst van de inzet en samenwerking van de OPA vrijwilligers stemt tot tevredenheid. Door de nieuwe opzet van aanvragen krijgen we beter inzicht in de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen. Dank aan al onze betalende klanten. Maar ook aan bedrijven en particulieren die het papier bij ons storten in de OMRIN containers. In de maand mei werd 66 ton papier en karton verzameld, tot nu toe de hoogste maandopbrengst in 2022. De marktprijs voor oud papier en karton is nog steeds hoog. Alle inkomsten uit abonnementen konden daarom volledig gebruikt worden voor giften aan goede doelen. De reserves voor toekomstige aanvragen, investeringen en financiële verplichtingen naar OMRIN zijn nu op een goed niveau. Er kunnen over 2022 weer de nodige aanvragen ingediend worden. Daarom gaan we door met de promotie van OPA naar nieuwe goede doelen.

OPA, een manier van geloven door te doen.

OPA 2ekw 1 Opa 2ekw 2

“Inzet en samenwerking voor goede doelen” is onze slogan om anderen duidelijk te maken wat het doel is van de OPA organisatie. Door letterlijk de handen uit de mouwen te steken reikt iedere OPA vrijwilliger een uitgestoken hand uit naar een medemens dichtbij of veraf. Soms betreft het een kind in nood of iemand die in armoede leeft en soms is het een organisatie dichtbij die zich richt op de medemens.

Peter Lichthart

OPA Inzet en samenwerking

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2022

OPA: 45 jaar inzet en samenwerking voor goede doelen.
OPA bestaat dit jaar 45 jaar waarvan 20 jaar als zelfstandige stichting. Het ontstaan van OPA komt voort uit de verbouwing van de Zuiderkerk in 1977 waarvan een deel werd bekostigd uit de opbrengsten van papier. Eén van de initiatiefnemers destijds was dominee Veenendaal. In de afgelopen 45 jaar is door de OPA vrijwilligers meer dan 30.000 Ton papier verzameld. In stortvolume komt dit overeen met 20.000 grote OMRIN containers met een totaal volume van 800.000 M3. Om een idee te krijgen van de hoeveel. Dit is gelijk aan een voetbalveld waar papier en karton is opgestapeld tot een hoogte van 120 meter, even hoog als de Achmea toren in Leeuwarden. OPA heeft over de 45 jaren meer dan een miljoen Euro aan goede doelen kunnen besteden. Dit was mogelijk dankzij de inzet en samenwerking van de honderden vrijwilligers die door al de jaren heen zich hebben ingezet voor de medemens. Maar ook dankzij de particulieren en bedrijven die het papier zelf brachten. Op dit moment bestaat de OPA organisatie uit 30 enthousiaste vrijwilligers. Door het nog steeds groeiend aantal klanten en natuurlijk verloop zijn we op zoek naar een aantal nieuwe collega’s. Het neemt wekelijks ongeveer 3 uren van uw tijd in beslag. Ook is er de mogelijkheid om als reserve me te doen waarbij u zo nu en dan invalt als iemand verhinderd is. Misschien iets voor u om op deze manier van waarde te zijn voor anderen? Praat eens met iemand die u kent en die bij OPA vrijwilliger is. Informatie over OPA is te vinden op de website van de PKN, onder “kerk naar buiten” en de website van OPA: www.opasneek.nl

Giften 1e kwartaal 2022. Vlag Oekraine 
In het 1e kwartaal werden 6 ingediende aanvragen behandeld. Alle aanvragers ontvingen een gift. Daarnaast is er een eerste bijdrage van 7.000 Euro overgemaakt verdeeld over GIRO555, “Max maakt mogelijk” en stichting ADRA voor de noodopvang van Oekraïners o.a. in Polen en Moldavië.
Totaal werd in het eerste kwartaal ruim 16.000 Euro uitgekeerd aan goede doelen.
Hieronder worden een aantal projecten toegelicht.

Bosnië.
OPA steunt in Bosnië een klein naaiatelier voor het creëren van banen voor vrouwen uit arme gezinnen en vrouwen die vanwege gezondheidstoestand niet aan werk kunnen komen.
De maatschappelijke werkplek biedt de vrouwen een stukje extra inkomen en een plekje waar ze meetellen. Doel is om eigen inkomsten te genereren vanuit de verkoop van hun producten.

Stichting Swistokaa actief in Malawi.
De Stichting SwiStoKaa, deels opererend vanuit Sneek, is een initiatief van drie mensen die tijdens een rondreis in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden zagen om hier verbetering in te brengen. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Men heeft in de afgelopen jaren de bouw van een eigen school gerealiseerd voor weeskinderen in Mangochi een stad met naar schatting 55.000 inwoners. De donatie van OPA wordt besteed aan buitenspeeltoestellen voor de ontspanning van de kinderen en uitbreiding en vervanging van schoolbankjes voor ongeveer 200 kinderen. Deze worden gemaakt door de lokale timmerman. Dit soort kleinschalige projecten, waarbij we ook rechtstreeks in contact staan met de initiatiefnemers, past erg goed bij de doelstelling van OPA voor steun aan kinderen en volwassenen die in armoede leven.

Speeltuin Noordoosthoek in Sneek.
Deze mooie speeltuin bevindt zich achter het gezondheidscentrum "It Noard" aan de Dr. Kuyperlaan. Het bestuur van de stichting had een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een aantal duo fietsen. Dit om de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking te verbeteren.
We ontvingen het van het bestuur het volgende bericht. “Wij willen het bestuur en alle vrijwilligers van O.P.A. heel hartelijk bedanken voor de donatie voor de Stichting Speeltuin Noordoosthoek.
Hier zijn wij als bestuur heel erg blij mee !!! Wij vinden het buiten spelen erg belangrijk. In onze speeltuin is dat mogelijk voor alle kinderen uit Sneek. Wij zijn bezig met plannen voor samenspeel-dagen voor kinderen en mindervalide kinderen. De daarvoor noodzakelijke speelmiddelen zoals duo-skelters en duo-fietsjes kunnen wij nu aanschaffen evenals een voor gehandicapten aangepaste schommel. Dankzij uw gift kunnen we deze plannen verder uitwerken”.

OPA 2022 2 tekst

OPA 2022 1 tekst

 

Overige lokale aanvragen.
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek, opgericht in 1922, ontving een donatie voor festiviteiten van het 100-jarig jubileum dit jaar. SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie) ontving een bijdrage voor het organiseren van een seniorenmarkt verkeersveiligheid. De laatste aanvraag vermeldt: “Vanuit de gemeente SWF kwam de wens naar voren om iets te doen richting de senioren ten aanzien van verkeersveiligheid. Insteek is de senioren zo breed mogelijk te informeren over mobiliteit en veilige verkeersdeelname. Dit gebeurt aan de hand van workshops, stands en lezingen op donderdag 12 mei van 11:00 – 17:00 in en rondom de veemarkthal in Sneek”.

OPA-BVR terrein met videobewaking.
OPA wil duurzaam werken. Zo is het aantal gereden km-ers met onze bestelbussen gereduceerd met meer dan 50% door efficiëntere en kortere routes. Door regelmatige inspecties wordt vervuiling uit de OMRIN containers verwijderd voordat het vervoerd wordt naar de eindgebruiker. Helaas komen we nog vaak te veel vervuiling tegen. Om hiervoor bezoekers van het OPA-BVR terrein af te schrikken, en daar waar mogelijk aan te spreken, is het terrein sinds kort voorzien van videobewaking. We hopen dat dit verder zal bijdragen tot minder vervuiling.

OPA gaat door.
Dank aan al onze klanten die met een financiële abonnementsbijdrage ons steunen en helpen om de doelstelling van OPA blijvend te realiseren. De OPA vrijwilligers zetten zich met veel plezier in voor goede doelen met de focus op de medemens, dichtbij maar ook veraf. Van waarde zijn voor een ander is waar het bij OPA om draait.

Peter Lichthart

OPA Inzet en samenwerking

 ______________________________________________________________________________________________________

 

OPA bus 2021

 ____________________

  Doelstelling en werkwijze

OPA, Oud Papier Aktie Sneek, is een stichting met als doel het ondersteunen van goede doelen.
In 1974 begon een groepje mensen uit de Gereformeerde Kerk te Sneek met het inzamelen en verkopen van oud papier. Dit om de verbouw van de Zuiderkerk financieel te steunen.
Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier, zijn er steeds meer adressen bijgekomen, alsmede vrijwilligers, zodat er telkens weer andere projecten mede gefinancierd konden worden.
Inkomsten komen tegenwoordig tot stand door de opbrengsten uit het inzamelen van oud papier en karton bij bedrijven, scholen en instellingen. Deze organisaties betalen een bijdrage op basis van het gekozen abonnement. Bedrijven en particulieren kunnen ook het papier en karton gratis storten in de OMRIN containers op ons terrein aan de Touwslagerstraat 22-24 Industrieterrein “DE HEMMEN”.
OPA bestaat al meer dan 40 jaar en werkt met een team van 30 vrijwilligers.

Aanvraag voor financiële ondersteuning:
Kerkelijke, culturele en sociale instellingen, verenigingen, stichtingen en georganiseerde hulpacties kunnen bij OPA Sneek een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een project, activiteit of aanschaf van middelen of materialen.
Voorwaarden voor het indien van een aanvraag zijn:

• De aanvraag is gericht op een positieve bijdrage in algemene zin en gericht op de medemens.
• De aanvraag valt binnen een tijdsbestek van maximaal één jaar vanaf het moment van de aanvraag.
• Financiële ondersteuning is gewenst op basis van liquiditeitspositie van de aanvragende organisatie.
De aandacht gaat uit naar goede doelen waarbij de medemens centraal staat. Belangrijk bij het selecteren en ondersteunen van goede doelen is de zekerheid dat de financiële gift goed wordt besteed en effectief is. Kleinschaligheid van een organisatie, project of activiteit heeft de voorkeur.

Indienen aanvraag:
Voor het indienen van een aanvraag stuurt u een e-mail naar ons algemene e-mail adres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt daarna van ons informatie samen met een aanvraagformulier.
Indien nodig nemen we contact met u op voor aanvullende vragen of informatie.
Na ontvangst wordt de aanvraag besproken binnen het bestuur van OPA.
U ontvangt van ons bericht over het wel of niet uitkeren van een gift en de hoogte daarvan.

  _____________

OPA Terrein 2020

 

 

OPA – OUD PAPIER AKTIE SNEEK
Inzet en samenwerking voor goede doelen

Info en secretariaat Heemskerkstraat 3 8603 BN SNEEK

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.opasneek.nl/home

 

 

OPA/BVR TERREIN Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein “DE HEMMEN” 8601 WE SNEEK