gs 3kerken joomla

Stichting O.P.A.

____________________________________

OPA Logo Opa logo2 web
 

OPA – Oud Papier Aktie Sneek start weer met het ophalen van oud papier
per maandag 31 augustus 2020.

 

Oud Papier Aktie Sneek (OPA) start weer met het ophalen van oud papier per maandag 31 augustus 2020.

De condities waaronder wij papier of karton afhalen wijzigt.

OPA Team zet zich in voor goede doelen.

Al vele jaren haalt ons team van vrijwilligers wekelijks oud papier op bij onze relaties. Met de opbrengst steunen wij goede doelen. Jaarlijks steunen wij in Sneek diverse zorginstellingen zoals de Voedselbank, de Kinderboerderij, Stichting Schuilplaats, Stichting de Herberg en Palliatieve Zorg.
Ook culturele organisaties en verenigingen in Sneek kunnen rekenen op onze steun. Een belangrijk deel wordt besteed aan internationale humanitaire hulporganisaties.

Oud papierprijs keldert.

De prijs die oud papier oplevert daalt in rap tempo. Voorheen tikte de oud papierprijs regelmatig 150 Euro per Ton aan. De prijs per ton is in 2019 gekelderd van 80 a 100 Euro naar niveau beneden de 20 Euro per Ton begin 2020. Kosten van papier verwerking stijgen eveneens. Grote recyclingbedrijven verwachten dat er in de toekomst mogelijk betaald moet worden voor het inleveren van oud papier.

Gevolgen.

De doelstelling van OPA is het steunen van goede doelen. Als gevolg van de dalende opbrengsten van oud papier is het voor ons niet meer mogelijk om de operationele kosten te dekken. Zonder tijdige actie komt het voortbestaan van OPA en het ondersteunen van onze goede doelen in gevaar. Dit baart ons zorgen.

Oplossingen.

Als bestuur zullen wij proberen de kosten te drukken terwijl onze zorg voor het tijdig afhalen bij onze vaste relaties gewaarborgd blijft.
Voor kostenbesparing en efficiency is een verbeterde route planning opgezet.
Naast het realiseren van besparingen is het ook nodig om de inkomsten te verhogen. Hiervoor gaat OPA voor haar dienstverlening een bijdrage introduceren in de vorm van een abonnement. Na al de jaren is het helaas noodzakelijk om de lagere opbrengsten te compenseren. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Voor bedrijven, organisaties, scholen en instellingen hanteert OPA per 1/9/2020 een abonnement.

Onze vaste relaties ontvangen van ons bericht over deze wijziging via e-mail of post.
Er zijn 3 abonnementen op basis van de afhaalfrequentie. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

  Abonnement    Frequentie   Bijdrage per maand
  G    1x/ week   € 40,00
  M    1x/ 2 weken   € 25,00
  K     1x/ 4 weken   € 12,50

 Voor afhalen van oud papier en karton bij cliënten buiten Sneek, tot maximaal 5 km vanaf het centrum, geldt een toeslag van 50% op de bijdrage van het gekozen abonnement.

Van onze relaties verwachten wij dat zij het oud papier en karton ordelijk verzamelen en klaarzetten zodat onze medewerkers het op een efficiënte, veilige, ergonomisch en hanteerbare manier kunnen laden.

Facturering:

Eén maal per kalender jaar, in december voorafgaand aan het kalenderjaar.
Voor de periode september t/m december 2020: In augustus 2020.
Of in de maand voorafgaand aan de start van het afhalen van papier.
Betalingscondities: 15 dagen na factuurdatum.
Opzegging: De opzegtermijn is 1 maand. Het bedrag wordt dan naar rato teruggestort.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Info facturen: Ons e-mailadres voor vragen of opmerkingen over facturen en betalingen is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Optie voor belklanten vervalt.

Cliënten die voorheen OPA belden voor ophalen van oud papier en karton kunnen nu kiezen voor één van de drie abonnementen. De optie voor ophalen van papier en karton na telefonische aanmelding vervalt. Omdat OPA wekelijks in alle delen van Sneek papier ophaalt kunnen bedrijven en instellingen die voorheen belden eenvoudig en efficiënt meegenomen worden in de nieuwe routeplanning.

Enkele voordelen voor uw organisatie op een rij:

• Uw indirecte steun aan goede doelen past bij een positief imago en MVO 1) van uw organisatie.
• Onze vrijwilligers blijven met veel enthousiasme zorgdragen voor het ophalen van uw oud papier.
• U blijft verzekerd van onze betrouwbare dienstverlening.
• U hoeft niet op zoek te gaan naar een alternatief voor afvoer oud papier en karton.
1) (MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
OPA ontzorgt de afvoer van oud papier en karton bij veel van onze huidige cliënten al over een periode van meer dan 40 jaar. Door te kiezen voor één van de abonnementen onderschrijven organisaties in Sneek de waardering voor onze dienstverlening en inspanningen van al onze vrijwilligers over de vele jaren.

Meldt u tijdig aan, UITERLIJK 31 juli 2020:

Oud papier en karton wordt niet meer opgehaald bij bedrijven, organisaties, scholen en instellingen die niet tijdig gekozen hebben voor één van de hierboven vermelde abonnementen. Onze capaciteit van rijdend materiaal en de bezetting met vrijwilligers kent beperkingen. Door u later aan te melden loopt u het risico dat uw organisatie op een wachtlijst beland. Meldt u dus op tijd aan.
Voor aanmelding is het volledig invullen en ondertekenen van het FORMULIER ABONNEMENT vereist.
Nieuwe cliënten kunnen dit formulier aanvragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vul het duidelijk in, scan en stuur het formulier uiterlijk 31 juli 2020 naar e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vergeet niet duidelijk aan te geven voor welk abonnement u kiest.

Toch zelf storten?

Het zelf storten van papier blijft in ieder geval mogelijk tot en met 31 december 2020 en is gratis.
Het is niet toegestaan om verpakkingsmateriaal en kartonnen dozen te storten als deze niet compact dicht gevouwen zijn.
Onvoldoende platgedrukt karton veroorzaakt onnodig hoge transportkosten.
Door het compact storten van karton stijgt de netto opbrengst. Daarmee steunt u ons en zijn we in staat meer en hoger te doneren aan goede doelen!
Dank voor uw medewerking.


Ons adres is: OPA/BVR TERREIN TOUWSLAGERSTRAAT 22-24 8601 WE “De HEMMEN” SNEEK.

 

Het OPA bestuur dankt u bij voorbaat voor uw steun aan OPA, ons team van vrijwilligers en natuurlijk het meest belangrijk uw steun en bijdrage aan goede doelen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur en vrijwilligers van

OPA – Oud Papier Aktie Sneek.

_______________________________

 

Kom ons team van enthousiaste vrijwilligers versterken:

Bent u één dag of dagdeel in de week beschikbaar dan bent u harte welkom om onze teams te versterken.
Neem dan eerst contact op met ons bestuurslid personeelszaken Henk Alberts; tel.: 0515-781485 of met onze voorzitter Henk van der Kamp tel.: 0515-420236.

 _______________________________

OPA contact gegevens:

OPA – OUD PAPIER AKTIE SNEEK

Info en secretariaat
Peter Lichthart
Heemskerkstraat 3
8603 BN SNEEK
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.pknsneek.nl/kerk-naar-buiten/st-opa

OPA/BVR TERREIN
Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein “DE HEMMEN”
8601 WE SNEEK

 __________________

 

Terrein en materieel van OPA

 Doelstelling:

Onze stichting heeft tot doel (artikel 2) het verzamelen en verkopen van oud papier en karton om met de opbrengst daarvan goede doelen te steunen, bv kerkelijke, sociale en culturele instellingen in Sneek en omgeving, maar ook wereldwijd.  

 

Terrein en opstallen

Samen met de B.V.R. gebruiken we het terrein en de opstallen aan de Touwslagerstraat 22-24 op het industrieterrein
‘De Hemmen’, telefoon: 0515 -  411390

 

De historie van OPA

In 1974 begon een groepje mensen uit de Gereformeerde Kerk te Sneek met het inzamelen en verkopen van oud papier. Dit om de verbouw van de Zuiderkerk financieel te steunen.
Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier, zijn er steeds meer adressen bijgekomen, alsmede vrijwilligers, zodat er telkens weer andere projecten mede gefinancierd konden worden.

Met het uitbreiden van een en ander werd ook het aanpassen van de voorzieningen noodzakelijk.
Stond er vroeger één container op het Eiland, nu staan er vier naast het laad- en losperron op ons vernieuwde terrein aan De Hemmen.

'In de weer' voor Limor

Projecten/Steunaanvragen

Enkele voorbeelden uit de door ons gesteunde projecten: Philadelphia (het Fûgellân: bewegen is beleven), Thomashuis Harich (t.b.v. schommel), Trijntje Beimersstichting, Schuilplaats, muziekverenigingen Harmonie en Stedelijk, Voedselbank, Cystic Fibrosis, de Herberg, aanpassing Zuiderkerk, Hospice, Limor en veel andere.

Een aanvraag voor een gift kan schriftelijk ingediend worden onder vermelding van het project, ondersteund door een beschrijving van het project en de financiële onderbouwing. Het bestuur van O.P.A. beslist in haar vergadering over het al dan niet toekennen van een gift, en eventueel de hoogte ervan.

Eenvoudig lossen

 

Werkwijze

Wij halen papier en karton op bij particulieren en bedrijven. Het papier en karton van bedrijven halen we volgens een vast schema op. Hiervoor gebruiken we onze bussen met groene letters O.P.A., soms met aanhangwagen. Dit gebeurt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op elk van deze dagen staat een groepje van 2 of 3 mensen garant dat het papier en karton correct volgens schema wordt opgehaald. Dit wordt dan met vereende krachten in de grote containers van de OMRIN op ons terrein gestort.

In de wijk “de Zwette” wordt het papier en karton opgehaald door vrijwilligers van O.P.A. in samenwerking met OMRIN (containers met blauw deksel).
We komen eens per maand op het Eiland.

Het is het natuurlijk ook altijd mogelijk om het papier zelf te brengen naar ons terrein op het industrieterrein ‘De Hemmen’.
Het terrein is geopend van maandagmorgen 8 uur tot zaterdagmiddag 4 uur.
Het is nu heel gemakkelijk om papier te storten via het laad- en losperron.

 

Medewerkers, brengers en vrijwilligers.

Dit werk voor OPA doen we met een flinke groep enthousiaste medewerkers.
Uiteraard is er daarbij ook tijd voor koffie (in de keuken van de loods), een goed gesprek en veel plezier.

Dankzij die enthousiaste en correcte medewerking van velen kunnen wij ook bogen op een goede relatie met veel cliënten.
Daardoor hebben wij elk jaar een goede opbrengst.

Willen wij de huidige gang van zaken op een goede manier kunnen voortzetten dan hebben we regelmatig uitbreiding van het aantal medewerkers nodig.
Mensen die zich één dag of dagdeel in de week beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom om onze teams te versterken. Neem dan eerst contact op met onze bestuurslid personeelszaken Henk Alberts; tel.: 0515-781485 of met onze voorzitter Henk van der Kamp tel.: 0515-420236..

 

Ons correspondentie adres is:

O.P.A. - Stichting Oud Papier Actie
Info en Secretariaat
Peter Lichthart
Heemskerkstraat 3
8603 BN SNEEK
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.