gs 3kerken joomla

Het omslag van ons kerkblad

______________________________ 

 

PS nieuwDe naam 'PS'

Sinds de daadwerkelijke hereniging van onze kerken in 2005 is 'Samen op weg' een uitdrukking die tot de verleden tijd behoort. Dat betekent dat er in die tijd druk is nagedacht over en om een nieuwe naam voor het kerkblad. Het moest een kort-maar-krachtige naam worden. Eentje die de lezers ook daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. (Waarschijnlijk heeft nooit iemand, die wilde weten wie er waar preekte, op zondagochtend door huis geroepen: 'Waar ligt de Samen op weg?' De gangbare formule is veeleer: 'Heeft iemand het kerkblad gezien?', 'Wêr leit it tsjerkebledsje?')

Uit alle suggesties die binnenkwamen werd gekozen voor 'P.S.', als afkorting voor Protestants Sneek. P.S. is ook de gangbare afkorting van Post Scriptum, een naschrift onder een brief, en je zou dus ook (via dat woord Scriptum) kunnen beweren dat het kerkblad zijn bescheiden plaats ná de Schrift inneemt, maar dat spreekt zo vanzelf dat we daar geen woorden aan hoeven wijden.

Een bezwaar tegen de benaming Protestants Sneek zou kunnen zijn dat je je, als nieuw kerkverband, aldus het protestantisme in Sneek toeeigent, en willens en wetens veronachtzaamt dat er meer protestantse kerken in Sneek bestaan. Tegen dit bezwaar kun je niet veel echte argumenten inbrengen. Alleen dat, als je zo wikt en weegt, heel veel namen en aanduidingen te licht kunnen worden bevonden. Tegen het bezwaar dat we het protestantisme voor onszelf zouden reserveren, kunnen we alleen maar wat dóen: we kunnen in onze opstelling als kerk temidden van andere kerkgenootschappen en in de Sneker samenleving laten zien dat we onszelf niet als een exclusief gezelschap ervaren, maar dat we deel willen uitmaken van een grote, een zo groot mogelijke gemeenschap der gelovigen. Die overigens ook niet bij de grenzen van het protestantendom dient op te houden. Vandaar toch maar: P.S.

P.S. Vaak zie je dat in een brief het p.s.je gebruikt wordt voor (1) iets dat men in de eigenlijke brief vergeten had, of (2) iets wat heel belangrijk is en juist hier gezegd moet worden. We hopen dat het kerkblad ook in die beide opzichten aan zijn naam zal beantwoorden.

Toelichting bij de omslagenvoorblad Everaars

Zwartwit-afbeeldingen met een kleurtje, elk jaar of om de paar jaar van tint wisselend. Zo begonnen we in 1986 aan de eerste jaargang van het gemeenschappelijk kerkblad van de Gereformeerde Kerk Sneek en de Hervormde Gemeente: 'Samen op weg'. Om de zoveel jaar vonden we (de redactie, de gemeente, de kolommenvullers) dat het weer eens tijd werd voor een nieuwe afbeelding.

It SkipWat hebben we allemaal al niet gehad? Na het eerste kaft, ontworpen door gemeentelid en tekenleraar David Everaars, volgden er abstracte afbeeldingen die iets van 'samen' moesten verbeelden, of voetstappen in het zand, die - inderdaad: 'op weg' leken te zijn. Daarna een detailfoto, al van Internet geplukt toen nog niemand dat deed, van uitgeknipte poppetjes aan een feestslinger. Die duidden ook 'samen op weg' aan, maar tevens hadden we zo, op de leukst denkbare manier, de poppetjes aan het dansen.

En nu, de laatste jaren, kwam het blad door de bus met de afbeelding die door Gerrit Terpsta was gemaakt: 'De 12, it skip, it wetter' stond er bij zijn schildering van de discipelen bij het schip. Mooie variaties met één constante door de jaren heen: tweekleurendruk.

 

Het nieuwe omslag sinds 2010 in full-colourPS 2010

In de laatste jaargang(en) hebt u wel al kunnen zien dat de advertenties full-colour worden afgedrukt. En nu de wens op tafel kwam om een nieuw omslag te kiezen, hebben we van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook de voorzijde in kleur te laten verschijnen.

Sinds een paar jaar gebruiken we kleurige afbeeldingen, eveneens van de hand van Gerrit Terpstra, op onze geboortefelicitaties, doopkaarten, bij de zondagse bloemetjes en bij condoleance. Van die afbeeldingen vinden we er nu een vijftal op het omslag van het kerkblad. Vijf scheepsafbeeldingen.

Het schip is één van de oudste symbolen van de kerk. Het sluit aan bij de vele bijbelverhalen waarin het water van de grote vloed een rol speelt. In het schip worden wij door het water van nood en dood heen gered. En, zegt een oud kinderliedje, dat is het 'scheepje onder Jezus' hoede'. Zo'n scheepje staat op het omslag: het heeft wel geen 'kruisvlag hoog in top', zoals in dat liedje, maar toch een pront kruis hoog in top. Eén van de schepen lijkt wat op de ark van Noach, een ander lijkt opgeknapt te worden op het land (en ook dat is het lot van de kerk, dat er af en toe flink achterstallig onderhoud aan moet worden gepleegd).

Alex van Ligten

 

 foto1 269261foto2266foto3

 

P.S. Ik bromde bij de eerste aanblik van het nieuwe omslag: 'Dat ene bootje lijkt wel een croissant.'
Waarop ik - en dat nog van een niet-theoloog - de reactie kreeg: 'Dat kun je dan zien als een luxe-uitvoering van het brood des levens.'

Gedachtenisdienst_form_nabestaanden


Gedachtenisdienst_form_gemeente