gs 3kerken joomla

Preekrooster 2021

___________________________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden
2021-01-03 Martinikerk 10.00 uur ds R. Veenboer / Leeuwarden Zie liturgie
2021-01-10 Oosterkerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht Zie liturgie
2021-01-17 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer Zie Liturgie
2021-01-24 Oosterkerk 10.00 uur ds R. Veenboer / Leeuwarden Zie Liturgie
2021-01-31 Martinikerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht en ds R. van Zessen Zie liturgie
2021-01-31 Zuiderkerk 11.00 uur pastor René de Vries Geestdriftdienst
2021-02-07 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer Zie liturgie
2021-02-14 Oosterkerk 10.00 uur Mw. A. Dijkstra- v. d. Woude / Itens Zie Liturgie
2021-02-17 Martinikerk 19.30 uur Liturgiecommissie Aswoensdag
2021-02-21 Martinikerk 10.00 uur ds R. van Zessen 40 dagen 1 - Zie liturgie
2021-02-28 Zuiderkerk 10.00 uur Geestdriftdienst 40 dagen 2
2021-03-07 Martinikerk 10.00 uur Ds. F.H. Welbedacht en ds J.W. Nieboer 40dagen 3 - Afscheid ds J.W. Nieboer - Zie Liturgie
2021-03-14 Oosterkerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht 40 dagen 4 / Zie Liturgie
2021-03-21 Martinikerk 10.00 uur Ds Lieke Weima, Scharnegoutum 40 dagen 5 - Zie liturgie
2021-03-28 Oosterkerk 19.00 uur Taizédienst 40 dagen 6
2021-03-28 Oosterkerk 9.30 uur! ds F.H. Welbedacht Palmzondag - Zie liturgie
2021-03-29 Oosterkerk 19.30 uur ds F.H. Welbedacht Avondgebed - Zie liturgie
2021-03-30 Oosterkerk 19.30 uur Ds. H. Strubbe / Wommels Avondgebed - Zie liturgie
2021-03-31 Oosterkerk 19.30 uur ds F.H. Welbedacht Avondgebed - Zie liturgie
2021-04-01 Martinikerk 19.30 uur ds J. Majoor Witte Donderdag (HA) - Zie liturgie
2021-04-02 Martinikerk 19.30 uur ds F.H. Welbedacht Goede Vrijdag - Zie liturgie
2021-04-03 Zuiderkerk 19.00 uur Pastor René de Vries Paaswake

__________________________________________