gs 3kerken joomla

Preekrooster 2021

___________________________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden
2021-10-17 Martinikerk 9.30 uur Mw. S. Zwart-Zwerver / Lippenhuizen
2021-10-24 Oosterkerk 10.00 uur Ds A. Veldhuizen / Langwer
2021-10-31 Oosterkerk 10.00 uur ds C. Glashouwer / Harlingen
2021-11-07 Martinikerk 10.00 uur Ds J.K. Bolt / Drachten
2021-11-14 Oosterkerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht HA
2021-11-14 Martinikerk 19.00 uur Taizé viering
2021-11-21 Martinikerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht laatste zondag k.j.
2021-11-28 Oosterkerk 10.00 uur ds R. Veenboer / Leeuwarden advent 1
2021-12-05 Martinikerk 10.00 uur Drs. A.T. de Gorter / Harlingen adv. 2
2021-12-12 Oosterkerk 10.00 uur Pastor W. Marinus advent 3 / i.s.m. Geestdriftdienst?
2021-12-19 Martinikerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht advent 4
2021-12-24 Martinikerk 20.30 uur ds F.H. Welbedacht Kerstnacht 1
2021-12-24 Martinikerk 23.00 uur Kerstnacht 2 ?
2021-12-25 Oosterkerk 10.00 uur Ds. J.G. Majoor KERSTMORGEN - i.s.m. Cantorij 'Instemming'
2021-12-26 Oosterkerk 10.00 uur ds R. van Zessen
2021-12-31 Martinikerk 19.30 uur ds F.H. Welbedacht oudejaarsavond

__________________________________________