gs 3kerken joomla

Preekrooster 2022

___________________________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden
2022-10-30 Oosterkerk 10.00 uur ds Vijko Top Zie Liturgie
2022-11-06 Oosterkerk 10.00 uur ds M. Mazereeuw Zie liturgie
2022-11-13 Oosterkerk 10.00 uur ds A. Westra Zie liturgie
2022-11-13 Oosterkerk 15.30 uur Kliederkerk
2022-11-13 Oosterkerk 19.30 uur Taizé viering
2022-11-20 Oosterkerk 10.00, 11.30, 13,30 en 15.00 uur ds Marije Mazereeuw
en ds Fedde Welbedacht.
Laatste zondag kerkelijk jaar
Zie liturgie
2022-11-27 Oosterkerk 10.00 uur ds Vijko Top 1e Adventszondag
Dienst van Schrift en Tafel - Zie liturgie
2022-11-27 Oosterkerk 16.00 uur ds Marije Mazereeuw 1e Advent/Evensong (MM)
2022-12-04 Oosterkerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht 2e Adventszondag -Zie Uitgelicht
2022-12-11 Oosterkerk 10.00 uur ds M. Mazereeuw
2022-12-18 Oosterkerk 10.00 uur ds A. Westra
2022-12-24 Oosterkerk 10.00 uur ds M. Mazereeuw kerstnacht 1e
2022-12-24 Oosterkerk 10.00 uur ds M. Mazereeuw kerstnacht 2e
2022-12-25 Oosterkerk 10.00 uur ds A. Westra
2022-12-31 Oosterkerk 10.00 uur ds M. Mazereeuw oudjaar

__________________________________________