gs 3kerken joomla

Preekrooster 2023

___________________________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Organist Bijzonderheden Datum Info Kindernevendienst
2022-12-31 Oosterkerk 19.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Oudejaarsdienst - Zie liturgie Kerstvakantie
2023-01-01 Oosterkerk 10.00uur ds Vijko Top Bob van der Linde Nieuwjaarsdienst - Zie liturgie kerstvakantie geen
2023-01-08 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Zie liturgie geen
2023-01-15 Oosterkerk 10.00 uur ds Aukje Westra Bob van der Linde Zie liturgie Hanna
2023-01-22 Oosterkerk 10.00 uur ds Vijko Top (HA) Bob van der Linde M.m.v. Cantorij 'Instemming - Zie liturgie Sneeker filmwinter Annelies
2023-01-29 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Zie liturgie Jolanda
2023-02-05 Oosterkerk 10.00 uur ds Fedde Welbedacht Bob van der Linde Zie liturgie Tonny
2023-02-12 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Fjoerwurkdienstm.m.v. de Geestdriftband
Zie liturgie
Jolanda
2023-02-19 Oosterkerk 10.00 uur ds M. Van Blanken Bob van der Linde Zie liturgie Voorjaarsvakantie geen
2023-02-19 Oosterkerk 16.00 uur Bob van der Linde Kliederkerk. Thema: 'David en Goloath'
2023-02-22 Oosterkerk 19.30 uur ds Marije Mazereeuw
ds Fedde Welbedacht
Bob van der Linde Zie liturgie Aswoensdag geen
2023-02-26 Oosterkerk 10.00 uur ds Aukje Westra Bob van der Linde Zie liturgie 1e zondag 40 dagen
Voorjaarsvakantie
geen
2023-03-05 Zuiderkerk 10.00 uur ds Fedde Welbedacht Afscheid Zuiderkerk - Fjoerwurkdienst
Zie liturgie
2e zondag 40 dagen Annelies
2023-03-12 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Afscheid Oosterkerk - Zie liturgie 3e zondag 40 dagen Jolanda
2023-03-19 Martinikerk 10.00 uur Al onze predikanten Bob van der Linde Start van de kerkdiensten
in de vernieuwde Martinikerk - Zie liturgie
4e zondag 40 dagen Hanna
2023-03-26 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Belijdenisdienst - Zie liturgie 5e zondag 40 dagen Tonny
2023-04-02 Martinikerk 09.30 uur ds Aukje Westra Bob van der Linde Palmzondag - Zie liturgie Palmpasen Allen
2023-04-03 Martinikerk 19.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Avondgebed - Zie liturgie
2023-04-04 Martinikerk 19.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Avondgebed - Zie liturgie
2023-04-05 Martinikerk 19.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Avondgebed - Zie liturgie
2023-04-06 Martinikerk 19.30 uur ds Fedde Welbedacht Bob van der Linde HA - Zie liturgie Witte donderdag
2023-04-07 Martinikerk 19.30 uur ds Fedde Welbedacht Bob van der Linde Zie liturgie Goede vrijdag
2023-04-08 Martinikerk 23.00 uur ds Fedde Welbedacht Bob van der Linde Paaswake - Zie liturgie Stille zaterdag
2023-04-09 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Paaszondag - doopdienst - Zie liturgie 1e Paasdag Annelies
2023-04-10 Martinikerk 09.30 uur n.v.t. Officiële Heropening Martinikerk 2e Paasdag
2023-04-16 Martinikerk 09.30 uur ds Fedde Welbedacht Bob van der Linde Zie liturgie Jolanda
2023-04-23 Martinikerk 09.30 uur ds Aukje Westra Kees Kuiper Zie liturgie geen
2023-04-23 Martinikerk 16.00 uur ds Marije Mazereeuw Roelof van Luit Evensong m.m.v. Martinikoor Sneek
o.l.v. Gerard van Beijeren
2023-04-23 Martinikerk (Oosterkoor) 19.30 uur Taizé-viering
2023-04-30 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Bob van der Linde Zie liturgie

__________________________________________