gs 3kerken joomla

Preekrooster 2023

___________________________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden Datum Info Kindernevendienst
2022-12-31 Oosterkerk 19.30 uur ds Marije Mazereeuw Oudejaarsdienst - Zie liturgie Kerstvakantie
2023-01-01 Oosterkerk 10.00 uur ds Vijko Top Nieuwjaarsdienst - Zie liturgie kerstvakantie geen
2023-01-08 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Zie liturgie geen
2023-01-15 Oosterkerk 10.00 uur ds Aukje Westra Zie liturgie Hanna
2023-01-22 Oosterkerk 10.00 uur ds Vijko Top (HA) M.m.v. Cantorij 'Instemming - Zie liturgie Sneeker filmwinter Annelies
2023-01-29 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Zie liturgie Jolanda
2023-02-05 Oosterkerk 10.00 uur ds Fedde Welbedacht Zie liturgie Tonny
2023-02-12 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Fjoerwurkdienst m.m.v. de Geestdriftband Jolanda
2023-02-19 Oosterkerk 10.00 uur ? Voorjaarsvakantie geen
2023-02-22 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw/ds Fedde Welbedacht Aswoensdag geen
2023-02-26 Oosterkerk 10.00 uur ds Aukje Westra 1e zondag 40 dagen
Voorjaarsvakantie
geen
2023-03-05 Zuiderkerk 10.00 uur ds Fedde Welbedacht Afscheid Zuiderkerk - Fjoerwurkdienst 2e zondag 40 dagen Annelies
2023-03-12 Oosterkerk 10.00 uur ds Marije Mazereeuw Afscheid Oosterkerk 3e zondag 40 dagen Jolanda
2023-03-19 Martinikerk 10.00 uur Allen Start Martini 4e zondag 40 dagen Hanna
2023-03-26 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Belijdenisdienst 5e zondag 40 dagen Tonny
2023-04-02 Martinikerk 09.30 uur ds Aukje Westra Palmpasen Allen?
2023-04-03 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Avondgebed
2023-04-04 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Avondgebed
2023-04-05 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw Avondgebed
2023-04-06 Martinikerk 09.30 uur ds Fedde Welbedacht HA Witte donderdag
2023-04-07 Martinikerk 09.30 uur ds Fedde Welbedacht Goede vrijdag
2023-04-08 Martinikerk 09.30 uur ds Fedde Welbedacht Stille zaterdag
2023-04-09 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw m.m.v. het Bogermanorkest??? 1e Paasdag Annelies
2023-04-10 Martinikerk 09.30 uur allen? Opening Martinikerk 2e Paasdag
2023-04-16 Martinikerk 09.30 uur ds Fedde Welbedacht
2023-04-23 Martinikerk 09.30 uur ds Aukje Westra Taizeviering 19.30 u
2023-04-30 Martinikerk 09.30 uur ds Marije Mazereeuw
2023-05-07 Martinikerk 09.30 uur ?
2023-05-14 Martinikerk 09.30 uur ds Aukje Westra HA / Fjoerwurkdienst m.m.v.de Geestdriftband
2023-05-18 Martinikerk 09.30 uur ds Vijko Top Hemelvaartsdag

__________________________________________