gs 3kerken joomla

Klankdocument

van 4 huidige en voormalige orgels van de Protestantse Gemeente Sneek

Organist: Bob van der Linde

________________

1.  Een klankdocument van het orgel in de Oosterkerk

Orgel Oosterkerk m.JPG

Na de her-ingebruikname van de Martinikerk in het voorjaar van 2023 zal ook het orgel in de Oosterkerk hopelijk een nieuwe bestemming vinden.

In dit klankdocument speelt Bob van de Linden een stuk van
Georg Böhm, getiteld: 

Freu' dich sehr, o meine Seele

waarin opnieuw de melodie van Pslam 42 zal worden herkend.

Start de opnames door op de afbeelding te klikken

  _______________

 

 2. Laatste eerbetoon aan het orgel in de Zuiderkerk

Orgel Zuiderkerk 4Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente heeft besloten het niet meer gebruikte orgel in de Zuiderkerk te schenken aan een arme gemeente in Oost Euriopa.
Het orgel wordt daarom zeer binnenkort door een Poolse orgelbouwer ontmanteld en weer opgebouwd in de Oudkatholieke kerk in Lotz.
Onze organist Bob van de Linde heeft een Video-opname gemaakt met een korte beschrijving van de geschiedenis van dit orgel. Daarna speelt BOB als laatste eerbetoon aan dit orgel enkele bekende orgelstukken, o.a;

Psalm 42, in een bewerking van bewerking Worp
en  'Daar juicht een toon', in een bewerking van Jan Zwart

 _______________

 

3. Het Arp Snitger orgel in de Martinikerk

Onze orgenist, Bob van der Linde, speelt een werk van

 Ralph Vaughan Williamsconcert

getiteld

Rhosymedre or 'lovely'

Ralph Vaughan Williams was een Britse componis, dirigent en organist. Naast grote orkestwerken schreef hij ook melodieën voor kerkliederen. Zijn melodieën kan je typeren als voornaam, plechtstatig en waardig. U (her)kent er wel een paar: ‘God be with you till we meet again’ en ‘for al the saints’ (in ons nieuwe liedboek te vinden onder nummers 416 en 727.)
Tegenwoordig worden de composities van Vaughan Williams gebruikt voor Engels Nationalisme. Er kan geen ‘last night of the proms’ geschieden zonder een werk van zijn hand.

Vaughan Williams heeft voor de compositie een bestaande melodie gebruikt. Die melodie plaatst hij in de linkerhand van de speler. De rechterhand speelt een omspeling die hij heeft gecomponeerd, gebruik makend van motieven uit de oorspronkelijke melodie.

Het kan goed zijn dat u het werk eerder gehoord heeft, bijvoorbeeld bij de begrafenis van Prinses Diana, of recenter bij de bruiloft van prins William, en prins Harry.

_________

 4. Het koororgel in de Martinikerk - Een introductie

Koororgeldoor Bob van de Linde

Deze opname stamt nog uit de tijd van vóór de grote restauratie en verbouw van de Martinikerk in de jaren 2020-2022.. Het koororgel stond toen nog in het Oosterkoor.

Na de verbouw is het orgel geplaatst in de kerkzaal, waar het tijdens de dienst ook kan worden gebruikt als contact van de gemeente met de organist wenselijk is.
Bob van der Linde, organist van de Protestantse Gemeente Sneek, vertelt in dit filmpje over de historie van dit orgel en laat de mogelijkheden en klankkleuren van dit orgel horen.

 

 

koororgel 2Wie na bovenstaand filmpje benieuwd is welk repertoire er goed op dit orgel klinkt kan luisteren naar  een muziekstuk van

Lemmens - Invocation

Invocation is de eerste van twaalf stukken in de bundel ‘Morceaux pour Orgue-Mélodium’ van Jacques Lemmens. Lemmens werd geboren in het Belgische Zoerle-Parwijs. Hij studeerde orgel aan het Koninklijk conservatorium in Brussel, en werd daar op 26 jarige leeftijd aangesteld als docent.

Het werk Invocation bestaat uit 3 delen. In het eerste deel speelt de linkerhand een snelle begeleidingspartij, en de rechterhand een elegante solo. Zoals ik in de introductie al heb verteld kan je dat op dit orgel mooi vertolken met de Hautbois (hobo) in de rechterhand.
Waar het eerste en het derde deel van het werk in mineur staan, staat het middendeel in majeur. Het onrustige, drukke begin van dit werk ontspant volledig in dit middendeel. Kalm zweven de melodie en harmonie door. We komen even tot rust. Vervolgens wordt het eerste deel herhaald. Toch is het een andere ervaring. De melodie kennen we nu al, en door het rustige middendeel voelt het minder onrustig aan.

Met de diversiteit aan klankkleuren, dynamiek en tempo laat dit stuk horen wat we met dit orgel ‘in huis’ hebben.

 ________________________