gs 3kerken joomla

Links naar andere websites

_____________________________________________

In onderstaande lijst zijn internetpagina's opgenomen die een verband hebben met de de PKN-organisatie van Sneek of met de onderwerpen op de PKNSNEEK.NL website.
 

 

Link van de SiteNaam / Omschrijving
www.pkn.nl Website van de Protestantse Kerk in Nederland
www.kerkinactie.nl Diaconale en Missionaire projecten van de PKN
www.naardensebijbel.nl Website met de complete tekst van de naardense Bijbel
www.gospelkoorsignalen.nl Gospelkoor Signalen Sneek
www.mjks.nl Martini Jongenskoor Sneek
www.bvrsneek.nl Website van de BVR in Sneek
www.elisabethmagazine.nl Een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag
https://gereformeerdekerken.info/2019/07/23/de-gereformeerde-kerk-te-sneek-1/ Geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Sneek