gs 3kerken joomla

Nieuw seizoen TVG Sneek

(TVG: Theologische Vorming Gemeenteleden - Zie: https://www.tvg-sneek.nl)

Openingscollege: ‘Het bezielde landschap’
Kick Bras

kick brasBoek bezielde landschapNa een jaar lockdown gaat op 28 september 2021 een nieuw seizoen TVG van start met een openbaar gastcollege door Kick Bras over zijn boek ‘het bezielde landschap’.

Kick Bras (1949) is emeritus predikant van de PKN, voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij is auteur van meer dan dertig boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek. Zie www.kickbras.nl.

Eeuwenlang werd het landschap geschilderd als spiegel van de ziel en uitdrukking van spirituele waarden.
Dr. Kick Bras schreef er een boek over, een rijk kijk- en overdenkboek, met veel grote kleurafbeeldingen.
De schrijver toont en becommentarieert landschappen van Caspar David Friedrich tot Georgia O’Keeffe, van Vincent van Gogh tot Emily Carr. Het boek is recent verschenen.

Tijdens zijn lezing zal Kick Bras veel van de schilderijen zal projecteren. Aan de orde komen thema’s als het verlangen naar een aards paradijs, kosmisch besef, de berg als manifestatie van het goddelijke.

Dinsdag 28 september 2021 | 19.30 uur in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18, Sneek