gs 3kerken joomla


 

Voortgang Toekomst Kerkgebouwen

______________________________________________

Nieuwe aanbouw MartinikerkOp deze webpagina kunt u de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van onze kerkgebouwen volgen.
De Werkgroep Gebouwen wil de gemeenteleden bij die ontwillelingen zoveel mogelijk betrekken.

U wordt niet alleen geïnformeerd! U kunt ook zelf meedenken, vragen stellen en/of ideeën opperen via het

Contactformulier Toekomst kerkgebouwen

 
Bekijk hier de nieuwste serie foto impressies van de verbouw Martinikerk (oktober 2021)


__________________

 

Maart 2023

De laatste loodjes ….

Het is momenteel erg druk in de Martinikerk. Er wordt in snel tempo gewerkt aan het tijdig kunnen opleveren van onze vernieuwbouw. Aan de buitenkant hebt u inmiddels de gepatineerde groene koperen bekleding van de ovale bovenzaal en het centrale keuken- en toiletdeel zien ontstaan. Een moeilijke en tijdrovende klus die een zorgvuldige uitvoering vereist. Binnenkort zal de steiger aan de buitenkant afgebroken worden om de riolering te kunnen aanleggen en de bestrating te herstellen en bij te werken. Verder zal begonnen worden met het kerkplein bij de nieuwe entree en het klompenhok.

In de nieuwbouw is men nu bezig met afrondende stuc- en schilderwerkzaamheden. De plafonds worden afgewerkt en de verlichting gemonteerd. Wij hopen dat nu ook snel het glas dat aansluit op de muren van de sacristie en de kerk aangebracht kan worden. De vloerverwarming is inmiddels werkend in de zuidbeuk, oosterkoor, centrale ontmoetingsruimte, bovenzaal, sacristie en klokkentoren. Ook is men al bezig de keuken te plaatsen.

In het oosterkoor is de oude zerkenvloer volledig in het zicht gebracht. Het stucwerk op de wanden wordt nu nog gerestaureerd en daarna geschilderd. Alle voorzieningen voor geluid en multimedia worden nu ook gemonteerd. Ook zijn wij nog druk bezig bij het jeugdhonk.

Bij de eerste kerkdienst, 19 maart aanstaande, hopen wij u de kerk (beperkt) gebruiksklaar te kunnen aanbieden. Bij de officiële opening op 10 april zou dan alles af moeten zijn. Helaas zal dat door (te) late levering van diverse nog te plaatsen onderdelen niet volledig lukken. Veel zal echter klaar zijn.

Omdat wij op 19 maart aanstaande nog volop in uitvoerende werkzaamheden zitten zullen dan wel enige beperkingen moeten gelden. Wij vragen u de kerk binnen te gaan aan de ingang bij het westerkoor. Gaderobe is in de kerk aan de noordkant. De kerkzaal zal gewoon volledig ingericht zijn. Als de kraak aan de noordkant gebruikt moet worden zal dat via de bestaande trappen in het noorderportaal moeten. De trappen die in de kerkzaal komen moeten nog geleverd worden. Het koffiedrinken na afloop kan in de zuidbeuk. U kunt dan ook een kijkje nemen in het Oosterkoor, het zal dan nog niet af zijn maar u krijgt wel een goede indruk van wat het zal worden. De nieuwbouw zal nog niet toegankelijk zijn. Hier is de vloer nog afgedekt, omdat nog werkzaamheden plaatsvinden. Als dat werk daar klaar is wordt de gehele ruimte en de vloer volledig stofvrij gemaakt. Er kan dan een coating op de vloer aangebracht worden die nodig is om te zorgen, dat gemorste vloeistoffen niet in de vloer dringen. Pas daarna zijn de aangrenzende ruimtes goed te bereiken.

Als bouwgroep hopen wij veel van onze gemeenteleden te mogen begroeten bij deze eerste dienst in de Martinikerk na de vernieuwbouw. Onze vrijwilligers en schoonmakers hebben met alle betrokken vakmensen hun uiterste best gedaan u goed te kunnen ontvangen. Wij hebben ernaar uitgekeken en wij hopen dat u blij zult zijn met het uiteindelijke resultaat.

Namens de bouwgroep en betrokken vrijwilligers,

Tjeerd van der Kooi

  ________________

December 2022

Actie Schoonmaak Martinikerk

De werkzaamheden inMet volle vaart 3x de grote kerkzaal waren rond vrijdag 18 november afgerond door de aannemer.  De zaal werd door de aannemer veegschoon opgeleverd. Er was een schoonmaakbedrijf ingehuurKroonluchtersd die alles ging stofzuigen en afnemen. Het netjes schoonmaken en weer glanzend maken startte op maandag 21 november.
Van af woensdag 23 november hielpen vele vrijwilligers met de schoonmaak van o.a. de kroonluchters en andere voorkomende werkzaamheden, waarvoor heel veel dank!!

Namens de werkgroep bouw,
Tjeerd van der Kooi, Jan Klasen, Jan Hiddo de Boer, Berend Mooibroek               
Meer info + Foto's          

November 2022

MET VOLLE VAARTVoortgang Nov 22

Foto- impressie van de Voortgang

Algemene voortgang
In de grote kerkzaal, het Oosterkoor en de sacristie lopen de werkzaamheden redelijk volgens planning. De zerken in de zuidbeuk zijn nu in het zicht en vormen een vlakke vloer. Het plafond in het Oosterkoor heeft inmiddels de kenmerkende scheepsvorm. De beglazing rondom deze scheepsvorm is ingemeten en kan nu elders op maat gemaakt worden. Bij de nieuwbouw wordt ook de uiterlijke vorm steeds duidelijker. Wij lopen daar echter achter, maar er wordt gekeken of straks onderdelen sneller aangepakt kunnen worden. Soms zijn specifieke vakmensen om verschillende redenen niet beschikbaar. Ook wordt apparatuur later geleverd doordat onderdelen daarvan pas later verkrijgbaar zijn op de wereldmarkt. Wij oefenen voortdurend druk uit.

Onze klankbordgroepen werken volgens planning. Zo is de klankbordgroep ‘Inrichting’ bezig met de keuze van stoelen en inventaris die meegaan. Ook de groep ‘Jeugd’ komt op gang en in overleg met de architect wordt de ruimte voor de jeugd uitgewerkt en ingevuld. De groep ‘Keuken’ werkt de invulling van de keuken uit en bekijkt welke apparatuur mee over kan naar de nieuwbouw. ‘Multimedia, licht en geluid’ heeft keuzes gemaakt voor multimedia en geluid. Het onderdeel ‘licht’ wordt nog uitgewerkt.
Al met al blijft het geheel een gecompliceerd project in een gecompliceerde tijd.

Planning
Dit is altijd een ingewikkeld punt want er zit van alles tegen, o.a. door tegenvallende werkzaamheden en verlate levering van apparatuur. Wij willen echter dat op 1 december de grote kerkzaal met bijbehorende voorzieningen klaar is en gebruikt kan worden voor pilot-activiteiten. Voor het volledige project blijft 1 april 2023 de opleverdatum.
Het is van het grootste belang dat dit jaar nog zoveel mogelijk werk afgerond is. In 2023 zullen naar verwachting de prijzen opnieuw sterk omhoog gaan. Tevens moeten beide verkochte kerkgebouwen uiterlijk op 1 april overgedragen worden. Dat houdt in dat wij begin maart moeten kunnen kerken in de Martinikerk om de Ooster- en de Zuiderkerk correct te kunnen overdragen. Het kan zijn dat bij de start nog niet alles volledig en optimaal opgeleverd is maar er moet dan gekerkt kunnen worden.
Wij hopen op blije gezichten!

Financiële toezeggingen
Gedurende de ontwikkeling van de ver(nieuw)bouw van de Martinikerk hebben wij toezeggingen gekregen vanuit diverse fondsen. Meestal gelabeld aan een onderdeel van het traject zoals b.v. restauratie, wapenborden, invalidenvoorzieningen, enz.

Gift van OPA
Wij zijn heel blij met een gift van € 25.000 van OPA voor het specifieke deel ‘Geluid’ uit onze begroting van multimedia, licht en geluid. Daarmee neemt OPA de kosten op zich van alle aan te schaffen en te installeren geluidsapparatuur.

Kernenfonds
Recent heeft de gemeente SWF ons € 15.000 toegekend uit het kernenfonds. Deze bijdrage van SWF was een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns.

Wapenborden
Recent heeft SWF € 2000 bijgedragen aan subsidie voor verplaatsing van de wapenborden. Hier lopen ook nog andere aanvragen voor. De borden hangen inmiddels.

Stichting vrienden van de Martinikerk Sneek
De Stichting Vrienden is druk bezig bedrijven en instanties te benaderen om lid te worden. Ook vraagt men of een gift mogelijk is voor ons project. Hoewel het bedrijfsleven het momenteel niet makkelijk heeft, zijn er toch toezeggingen (ook royale) en over het algemeen positieve reacties.

Nog lopende aanvragen
Er lopen nog aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns, DUMAVA (duurzaamheid maatschappelijk vastgoed, provinsje Fryslân (voor de zerken), Old Burger Weeshuis, Prins Berhard Cultuurfonds en nog een aantal fondsen. Alle financiële aanvragen vragen veel tijd om deze correct en kansrijk te formuleren. Wij hebben daarbij veel steun van de medewerkers van onze architect maar ook van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Martinikerk Sneek. Nu maar hopen op een gunstige uitslag.

Protestantse gemeente Sneek
Er wordt ook in onze gemeente door velen hard gewerkt om aanvullende financiële steun te kunnen geven. De BVR schonk ons een prachtig bedrag uit hun laatste opbrengst, OPA noemden wij al en de Fancy Fair Martinikerk had een geweldige opbrengst. Hulde voor alle harde werkers en vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Bij de verbouw komt onze groep van vrijwilligers elke week trouw helpen. Binnenkort hebben wij bij allerlei schoonmaakwerkzaamheden nog meer hulp nodig. Wij worden blij van de vele namen die ingetekend hebben op de lijst.

De Bouwgroep

____________________

September 2022

Weer aan het werk na de zomervakantie

Zie bijbehorende afbeeldingen

Martini Grafstenenonderzoek2Zie ook: Verslag van bezoek Omrop Fryslan aan de Martinikerk op 3 september

Na de zomervakantie zijn wij weer druk aan het werk in de Martinikerk. Hoewel er nog heel veel gedaan moet worden, begint het project nu toch vorm te vertonen. Als u langs de kerk loopt ziet u de voortgang bij het gedeelte nieuwbouw, waar inmiddels het ovale bouwdeel op de begane grond opgemetseld wordt. Binnen enkele weken verwachten wij de staalconstructie en dan zal de eindvorm snel zichtbaar worden. Bij het klompenhok aan de zuidkant is de aanpassing ook goed zichtbaar. Hier moet ook nog het nodige gebeuren in combinatie met het werk in de zuidbeuk. De klokkentoren vordert gestaag en zal een bijzondere gebruikersruimte worden.

Zuidbeuk
In de zuidbeuk (het deel achter de preekstoel) is de houten vloer verwijderd en zijn de zerken tevoorschijn gekomen. Daar zijn oude en zeer bijzondere zerken bij. Zo ligt er een zerk uit de vijftiende eeuw waarop vaag een kelk met herkenbare voet en steel zichtbaar is. Dit blijkt de zerk van een priestergraf te zijn en dat moet dan wel één van de oudsten in Friesland zijn. In een volgende PS zal er vast nog teruggekomen worden op de unieke oude zerken en de daaraan verwante geschiedenis van onze kerk. Onze werkgroep historie verdiept zich in de verhalen die hierbij horen. Het is de bedoeling dat de zerken in de zuidbeuk, voor zover dat kan, in het zicht komen. In dit deel zal ook vloerverwarming aangelegd worden die ervoor kan zorgen, dat in de kerk altijd een basis (laagste) temperatuur gehandhaafd blijft.

Kerkzaal
In de grote kerkzaal zelf is men druk bezig met de banken om het zitcomfort te verbeteren. Afgelopen week hebben onze vrijwilligers oud materiaal uit de kerkzaal versleept om weer ruimte te maken voor opslag voor de aanpassing zuidbeuk. Zij maken ook goede vorderingen met het isoleren van het dak van de sacristie, zodat onze jeugd straks niet hoeft te kleumen. Dit werd regelmatig onder zeer warme omstandigheden uitgevoerd. Hulde!

Oosterkoor
De staalconstructie voor het plafond in het Oosterkoor is nu gemonteerd en is men het aftimmeren begonnen. Hier gaat het werk nu snel en wij zullen op korte termijn een besluit moeten nemen over hoe wij verder gaan met de vloer. Zerken in het zicht, zerken gedeeltelijk in het zicht, zerken niet in het zicht, de adviezen hierover zijn nogal tegenstrijdig. Wij zullen in ieder geval eerst moeten koersen op de noodzakelijke eisen die wij aan de vloer stellen. Schilders en stukadoors zijn ook bezig in het Oosterkoor.

Planning
Er wordt op alle onderdelen onder een stevige tijdsdruk gewerkt. De laatst aangeleverde planning van de aannemer geeft aan dat het volledige project zo half maart 2023 klaar zal zijn. De nieuwbouw zal voor de kerst wind- en waterdicht zijn. De grote kerkzaal, zalen noordzijde en het Oosterkoor zullen in de loop van november (beperkt) gebruikt kunnen worden. De grote kerkzaal moet dan schoon gemaakt en stofvrij zijn. Vervolgens moet het orgel, zoals gepland, opgebouwd en op toon gebracht worden. Het zal dus druk en heel spannend worden.

Fondsenwerving
Het College van kerkrentmeesters/bouwgroep, onze architect en ook de stichting Vrienden van de Martinikerk zijn op meerdere fronten bezig met het verwerven van flankerende subsidies. Dat is een tocht door een moeilijk woud van voorwaarden. Vrijwel altijd krijgen wij bij aanvragen veel waardering voor ons project, maar past het vaak niet binnen de toetsingskaders van de betreffende instanties. Bijdragen aan herbestemming van een gebouw, waarvan een kerkelijke gemeente eigenaar is, ligt moeilijk. Toch hebben wij hoop, dat ook op dit terrein met succes stappen gezet zullen worden. Er wordt veel werk voor verricht en in een volgende PS komen wij hier op terug. Intussen zijn wij blij met onze eigen BVR, Fancy Fair Martinikerk, OPA en onze vrijwilligers.

Aanpassingen
Wij zitten nu in een fase die veel aandacht en inspanning vraagt. Vooral omdat op belangrijke onderdelen, het speelveld het laatste halfjaar door niet te voorziene prijsontwikkelingen op het gebied van energie en materialen belangrijk veranderd is. Het vraagt allemaal extra aandacht en soms ook noodzakelijke aanpassingen in het project. Eerder gemaakte keuzes moeten soms opnieuw afgewogen worden en wij zijn blij dat onze architect hier steeds de vinger aan de pols houdt. Er moet echt nog heel veel werk verzet worden. Gelukkig staan wij er niet alleen voor en voelen wij ons gesteund door onze vrijwilligers en alle positieve en bemoedigende reacties uit onze gemeente. Wij zijn er zeker van dat wanneer dat nodig is, velen de handen uit de mouwen zullen steken en gaan helpen om stralend te finishen.

Met vriendelijke groet,

De bouwgroep

_____________

2 juli 2022: Bezichtiging ver(nieuw)bouw Martinikerk

Geachte gemeente,

img 4Er wordt hard gewerkt aan de Martinikerk. Hoewel nog veel werk onderhanden is en ook nog veel werk opgestart moet worden, worden de bouwtekeningen nu toch steeds meer werkelijkheid. De afgelopen week is de betonvloer van de centrale ontmoetingsruimte gestort. Vandaar uit kunnen wij binnenkort de doorgangen naar de grote kerkzaal, het Oosterkoor en de klokkentoren maken. Het staalskelet voor de ontmoetingsruimte en het plafond in het Oosterkoor komt op korte termijn in productie. De bankenopstelling op de kraak aan de noordzijde is vrijwel klaar. Onze groep vrijwilligers is op verschillende plaatsen, o.a. werkzaamheden in de jeugdruimte en de verdiepingszolder van de noordelijke ingang, druk bezig.
Wij denken dat wij u op korte termijn een goed beeld van de voortgang kunnen laten zien. Daarom willen wij u als leden van onze Protestantse Gemeente Sneek, graag uitnodigen voor een bezichtiging op

Zaterdag 2 juli van 10:00 uur – 12:30 uur.

Tijdens deze bezichtiging zullen leden van de bouwgroep en vrijwilligers, onze architect(en), medewerkers bouwbedrijf Friso en installatiebedrijf CBS aanwezig zijn.

Wij hopen u op 2 juli te ontmoeten en u een goed inzicht te kunnen geven in de voortgang van de ver(nieuw)bouw.

U kunt de voortgang tussentijds ook steeds volgen via onze website www.pknsneek.nl onder ‘Voortgang Toekomst Kerkgebouwen’ en www.martinisneek.nl onder `Media’.

Met vriendelijke groet namens de bouwgroep,

Tjeerd van der Kooi

______________________

 

Mei 2022: Kerk in de steigers

Kerk op de kopKerk op de kop 0

Er wordt hard gewerkt in de Martinikerk en dat is te zien. Afgelopen dinsdag hebben de vrijwilligers de directietent in het Westerkoor afgebroken. In de afgelopen periode heeft de tent dienst gedaan als behaaglijk te verwarmen overlegruimte. Wij kunnen nu weer zonder en hopen dat wij er geen gebruik meer van hoeven te maken. Om vanuit het Westerkoor de kerkzaal binnen te gaan moet er even diep gebogen worden om de steigerbuizen te ontwijken. De aanblik van de kerkzaal is die van een omgeving waar gewerkt wordt. Steigers rondom en overal staat wel wat aan materiaal en gereedschap. De kraak aan de noordzijde biedt een geheel nieuwe aanblik en de tribuneopstelling van de banken op de kraak geeft de kerkzaal meer diepte. De installaties zijn prachtig weggewerkt onder de banken. Aan de noordkant van de kerk schiet de verbouwing mooi op. De vrijwilligers zijn nog hard aan het werk op de zolder van de noordelijke ingang. Hier worden de verwarmingsbronnen geïnstalleerd en netjes weggewerkt. Al met al een mooie en goed bruikbare ruimte. Vrij van de kerkzaal en daardoor ook zonder geluidsoverlast.

Het Oosterkoor staat volledig in de steigers. Als je omhoog kijkt bekruipt je automatisch een gevoel van hoogtevrees. Daar zullen straks toch vakmensen aan het werk moeten en respect voor deze helden is echt wel op zijn plaats. Je moet maar durven. De zerkenvloer ligt er nog steeds schots en scheef bij. Onze architect is aan het puzzelen hoe wij hier het beste verder mee kunnen gaan. Brengen wij de zerken in het zicht, beperkt in het zicht of werken wij de zerken volledig weg onder de nieuwe vloer? Uitgangspunt is wel dat de zerken, ook in de verre toekomst, weer in de huidige staat zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zoals zo vaak in dit project van ver(nieuw)bouw is de financiering hierbij een heikel punt. En uiteindelijk willen wij straks ook een vloer die een goed gebruikerscomfort oplevert. Wordt dus vervolgd.

Inmiddels zijn de funderingspalen bij het nieuwbouwdeel geboord. Het fundament is gelegd, binnenkort wordt de vloer gestort en zal de nieuwbouw zichtbaar worden. Daar zijn heel wat voorbereidingen aan vooraf gegaan. Het moet vooraf duidelijk zijn waar apparatuur geplaatst moet worden, aansluitingen nodig zijn en riolering aangelegd moet worden. Wij zijn blij met de inbreng die onze klankbordgroepen hebben aangeleverd. En al doen zich bij de praktische uitwerking dan altijd weer onverwachte problemen voor, gelukkig zijn er ook altijd weer oplossingen.

Er wordt hard gewerkt door veel partijen. Geholpen door onze vrijwilligers die op meerdere plekken (jeugdhonk, zolder ingang noord, Oosterkoor) bezig zijn. Een hecht en gezellig team waar wij als bouwgroep heel blij mee zijn. U bent van harte welkom om aan te haken bij deze groep op de dinsdagmorgen. Wij willen graag nog meer betrokken vrijwilligers. Vooral vrijwilligers met ervaring in het timmeren zijn voor de begeleiding binnen de groep van grote waarde. Nogmaals; U bent zeer welkom! Elke dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur.

Wij hopen u binnenkort de voortgang van de ver(nieuw)bouw te kunnen laten zien. De kerk moet dan iets minder op de kop staan als nu het geval is. Dat moment komt gelukkig steeds meer in zicht.

De bouwgroep.

Foto Martini 2

Foto Martini 2

Foto Martini 2

Foto Martini 2

Foto Martini 2

 

    Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

 

 

____________________________________

 

 

 Maart 2022

Vorderingen sloop- en verbouwactiviteiten

Geachte gemeente,
Het heeft even op zich laten wachten tot de “werkgroep bouw” van zich liet horen. Dit heeft er niet mee te maken dat er niets te melden is. Er is juist veel te melden.
Om maar met de nieuwbouw te beginnen. Om ruimte te maken is de kosterswoning gesloopt. Op het moment van schrijven zitten de oude funderingen nog in de grond. Deze zullen in week 12 worden verwijderd. Het verwijderen heeft lang op zich laten wachten omdat er een procedure rond het afvoeren van vervuilde grond, moet worden afgewerkt. Na het verwijderen van de oude funderingen kunnen we beginnen met het bepalen van de juiste hoogte van de vloer in de ontmoetingsruimte. De constructeur is bezig met de definitieve berekening van de palenfundering. Dat kan nu de laatste gegevens van het recent uitgevoerde sonderingsonderzoek, op de plaats van de gesloopte kosterswoning, bekend zijn. Op korte termijn hopen we duidelijkheid te krijgen waarna kan worden begonnen met het boren van palen voor de begane grondvloer.
Door de aanwezige vervuilde grond is er een lichte achterstand in de planning opgelopen. De aannemer gaat er van uit dat de einddatum van oplevering niet in gevaar komt. De opleverdatum is in begin oktober van dit jaar.
Binnen in de kerk gaan de werkzaamheden zoals is voorzien. De kraak op de noordzijde wordt opnieuw opgebouwd, met een verhoging van de achterste rij banken van ongeveer 1 meter. Hierdoor kan vanaf deze rij het liturgisch centrum volledig worden gezien. Onder de verhoging van de banken van de kraak wordt het nieuwe verwarmingssysteem gelegd.
Onder de kraak zijn de achterste twee rijen banken verwijderd en is de bestaande wand naar voren geplaatst. Hierdoor is ruimte ontstaan om twee ruimten te maken die voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden.
De plankenvloer in het Oosterkoor is door vrijwilligers verwijderd. De onderliggende zerken zijn 3-dimensionaal vastgelegd. De meeste zerken zijn verzakt en liggen onregelmatig. Daarnaast zijn een aantal zerken van reliëf voorzien. Hierdoor is het niet mogelijk van de zerken een beloopbare vloer te maken, die ook door mensen die slecht ter been zijn is te gebruiken. Met de architect zijn we bezig een alternatief te zoeken.
Als werkgroep zijn we erg blij met het werk dat elke dinsdagmorgen door een groep vrijwilligers wordt gedaan. Er wordt veel voorbereidend werk verzet wat de uitvoering door de aannemer(s) ten goede komt.
Daarnaast zijn we als werkgroep in overleg met de verschillende klankbordgroepen. Er zijn 4 klankbordgroepen. Multimedia, inrichting, facilitair en financiën. Hier worden de voorbereidende gesprekken gevoerd over de nieuw te vormen situatie.

Namens de werkgroep bouw:
Tjeerd van der Kooi
Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Berend Mooibroek

________________

28 November 2021

We zijn eruit

Op donderdag 18 november hebben we als werkgroep bouw samen met onze architect het contract ondertekend met aannemer Friso, glasbedrijf Balink en installateur CBS.
Friso zal de nieuwbouw en de verbouw- / onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Friso zal met installateur CBS en glasleverancier Balink samenwerken om het werk op een geplande manier te laten verlopen. Op een nader te bepalen moment zal een schildersbedrijf worden toegevoegd om de puntjes op de i te zetten.

Als werkgroep zijn we erg blij dat we afspraken hebben kunnen maken met de verschillende partijen om binnen het door de kerkenraad vastgestelde budget van € 2,5 miljoen te blijven.
Het budget heeft ons genoodzaakt om in dure bouwmateriaal tijden andere keuzes te maken over met name de fundering. Door het maken van een fundering op palen is het niet noodzakelijk om grond af te voeren. De grond die blijft op het bouwterrein en dient als opvulling op de plaats waar de fundering van de kosterswoning en de voorhof wordt verwijderd. Dit heeft een forse besparing opgeleverd.

De planning van de aannemers is nog niet voorhanden, maar de mondelinge planning geeft aan dat direct na het gereed zijn van de asbestsanering er wordt begonnen met de sloop van de kosterswoning en de voorhof. Gehoopt wordt dit in december nog uit te voeren. Door een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers is hard gewerkt om alle losse delen uit de kerk te verwijderen. Wij zijn erg blij met zoveel enthousiasme en saamhorigheid van de vrijwilligers.
In januari zal worden begonnen met de werkzaamheden door Friso en CBS. Hoe de volgorde van werkzaamheden in de planning staat is nu nog niet bekend.

Met de verschillende klankbordgroepen is overleg geweest en zal nog verder overleg nodig zijn. Met de groep facilitair zijn een tweetal kerken bekeken waarbij voornamelijk is gekeken naar de keukenvoorziening. Met de groep inrichting is overleg gaande. De groep multimedia en de architect heeft overleg gehad met adviseur Jan Bril over met name de geluidsvoorziening en de akoestische optimalisatie van het orgel. Hierbij was ook Bob van der Linden aanwezig.

Op meerdere fronten zijn we bezig met de voorbereidingen om tot een goed resultaat te komen en het maken van een open kerk binnen Sneek.
Als werkgroep zijn we blij dat we de uitvoeringsfase van dit hele mooie project mogen begeleiden en we zijn dankbaar voor het geschonken vertrouwen uit de kerkenraad.
Met vriendelijke groeten,

Tjeerd van der Kooi
Jan Klasen
Jan Hiddo de Boer
Berend Mooibroek

___________________________

November 2021:

Allerhabnde onderhandenAllerhande(n) onderhanden

Onderhanden werk …
En de vele handen ….

Een aantal weken terug stonden wij als bouwgroep met onze architecten op de zolder van de sacristie. Onderdeel van het beoogde toekomstige jeugdhonk. De zolder stond nog vol met inventaris een allerlei andere attributen. Donker en stoffig, een op het eerste oog weinig tot de verbeelding sprekende omgeving voor jonge mensen. Wel zagen wij toen al de oude verweerde balken en door de rommel en het stof heen, gloorden toch prima mogelijkheden. Toen wij na een bouwvergadering begin november weer eens gingen kijken was de zolder leeg en ruim. Ook de ruimte van het leerhuis zelf was leeg en ineens was de oude sacristie een buitengewoon aantrekkelijke en inspirerende ruimte om mogelijkheden voor de jeugd te ontwikkelen. Onze architect heeft een eerste ontwerp gemaakt en dit doorgesproken met de betrokkenen. Het gaat prachtig worden.

Onze oproep om vrijwilligers is heel royaal beantwoord. Elke dinsdagmorgen komt men met een grote ploeg en dinsdag 2 november waren er zelfs 26 vrijwilligers! Deze vrijwilligers hebben al heel veel werk verricht. Alle inventaris in de kerk is opgeruimd en elders, vaak in de Zuiderkerk, opgeslagen. De verschillende klankbordgroepen zijn opgestart en de eerste afspraken zijn gemaakt.

De wapenborden achter het hoofdorgel zijn gedemonteerd en veilig in de zuidbeuk van de kerk opgeslagen. Dat was nog een hele klus want de wapenborden zijn van dichtbij erg groot en zeker heel zwaar. Het grootste wapenbord heeft een gewicht van 400 kg …
Binnenkort komt een groep van deskundigen de borden bekijken om te beoordelen of ze teruggebracht kunnen worden in de oorspronkelijke staat.
Ons hoofdorgel is nu volledig ingepakt en zal alle stof tijdens de verbouw buiten de pijpen kunnen houden. Een deel van de pijpen wordt gerestaureerd en na de verbouw zal het orgel weer prachtig kunnen klinken.
Ook het koororgel in het Oosterkoor is gedemonteerd en in opslag.

Wat betreft de nieuwbouwaanbestedingen worden nog een paar zaken aanvullend onderzocht. Dit heeft met name te maken met de fundatie en de ondersteuningsconstructie. Wij verwachten dat dit medio november afgerond is.

Bovenstaande houdt in dat wij nu echt aan het begin van de ver(nieuw)bouw staan. De uitvoerende partijen zijn er klaar voor, het gebouw is er klaar voor en wij krijgen er zin in. Vooral door de spontane hulp van al die vrijwilligers en de betrokkenheid die wij steeds meer mogen ervaren.

U hebt de laatste zondagen steeds via ons beamteam kunnen zien dat er hard gewerkt wordt. Heel inspirerend!

Namens de bouwgroep,

Tjeerd van der Kooi
Jan Hiddo de Boer
Berend Mooibroek
Jan Klasen

_______________________________

 

Mei 2021

Veranderingen

Toen wij eind januari bericht van de gemeente Súdwest Fryslân ontvingen, dat wij definitief vergunning kregen voor de ver-/nieuwbouw van de Martinikerk, hebben wij direct de toen mogelijke vervolgacties opgestart. De architect kon beginnen met het afronden van het totale bestek en alle tekeningen. Voor ons werd met name de vraag belangrijk of wij ook daadwerkelijk het volledige ontwerp, waar nu de vergunning voor klaar ligt, kunnen realiseren. Past het nog, in redelijke mate, binnen de destijds door ons aan de kerkenraad gepresenteerde begroting?

Wij hebben hier als bouwgroep veel aandacht aan moeten besteden. Met name de kosten die veroorzaakt zouden worden door de betonconstructie en het installatietechnische deel, hebben aanvullend onderzoek nodig gemaakt. Daarbij staan wij onder behoorlijke tijdsdruk, want wij willen graag zo snel mogelijk daadwerkelijk van start gaan met de bouw en alle daaraan gerelateerde activiteiten.

De beoogde kelderruimte met daarin lift, berging en toiletten, blijkt een aanzienlijke kostenoverschrijding op te leveren. De bouw van deze ruimte is ons destijds extern voorgespiegeld als goed uit te voeren binnen de toen geldende begroting. Dat blijkt nu fors tegen te vallen. Oorzaken zijn de hogere bouwkosten door de noodzakelijk aan te brengen damwandconstructie en bronbemaling. Het grondwater niveau blijkt namelijk al op 90 cm te liggen. Ook blijkt de grond over het gehele te bebouwen terrein sterk vervuild te zijn. Dit geeft een grote kostenoverschrijding bij het afvoeren van de vervuilde grond, die bij het maken van de kelder vrij zou komen. De regelgeving over het afvoeren van dergelijke vervuilde grond is de laatste jaren veel strenger geworden. Al met al wordt de prijs voor een kelder te hoog en hebben wij ervoor moeten kiezen de optie kelder te laten vervallen. De gedachte kelderruimtes (toiletten, berging en installaties) moeten wij nu dus elders onderbrengen. Dat is gelukt door de toiletten nu in de klokkentoren te positioneren en de installaties in de vrijkomende ruimte van de liftschacht. Een werkruimte voor het kerkelijk bureau en aanvullende berging is nog in onderzoek. Wij denken dat het gaat lukken. Qua uiterlijk gaat het ontwerp er daarmee niet anders uitzien. Het open en uitnodigende karakter blijft, de oude kerkmuren blijven zichtbaar.

Wat betreft het installatietechnische deel zijn wij nu zover dat wij grotendeels binnen de begroting kunnen blijven. Maar ook hier blijft het een zoektocht naar de beste oplossing binnen het begrootte. Wij willen heel veel, ook qua duurzaamheid, maar het moet uiteindelijk wel betaald kunnen worden.

Kostenverhogingen zijn er ook doordat de prijzen van materialen sterk verhoogd zijn. Wij hadden daar rekening mee gehouden, maar door de Corona-crisis is dit nog hoger dan gedacht. De Corona-crisis heeft zo wie zo een sterk kostenverhogend effect.

De oriënterende gesprekken die wij tot nu toe hebben gehad met mogelijke uitvoerders en leveranciers geven een steeds nauwkeuriger beeld. Niet alleen wat betreft het financiële deel als ook het uitvoerend deel. Zo willen wij ook graag antwoord op vragen als, wanneer kunt u starten en wanneer verwacht u dat het werk opgeleverd kan worden. Het zou ook heel mooi zijn als bedrijven uit onze eigen stad deze bouw uitvoeren.

Wij verwachten dat met het huidige pakket van ons programma van eisen de totale ver-/nieuwbouwkosten hoger zullen uitvallen dan het in 2019 begrote bedrag. De verhoging past binnen de prijsontwikkelingen die zich de laatste twee jaar hebben voorgedaan. Dit is voorgelegd aan het college van kerkrentmeesters en zal op korte termijn aan de kerkenraad voorgelegd worden. Er zal dan een besluit genomen moeten worden over het budget waarbinnen gebouwd moet worden.

Flankerend lopen er momenteel meerdere initiatieven om subsidieaanvragen voor de ontbrekende financiering rond te krijgen. Een grote en gecompliceerde klus.

Zodra de corona-perikelen het toelaten zullen wij graag dag- of avonddelen organiseren waarbij u binnen kunt lopen voor informatie. Wij zien ernaar uit om u persoonlijk bij te praten over dit boeiende, moeilijke, tijdrovende maar voor onze gemeente zo belangrijke project.

De bouwgroep,

Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Tjeerd van der Kooi
Berend Mooibroek

 ______________________________

 

Januari 2021

Vergunning !

Van de gemeente Súdwest Fryslân kregen wij op 26 januari 2021 het bericht dat men geen beroepschrift heeft ontvangen tegen de verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van de Martinikerk. Daarmee is voor ons het proces om tot een omgevingsvergunning te komen afgerond. Een intensief en langdurig proces, dat we met dit resultaat willen kenmerken als een mijlpaal!

Wij kunnen nu beginnen met de aanbestedingsfase en de voorbereidingen voor de verbouw. Intussen zijn wij al volop bezig met de afronding van het bestek en de begroting. Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad zullen straks op basis van betrouwbare gegevens besluiten moeten kunnen nemen. Ook kunnen de klankbordgroepen nu concreet aan de slag omdat wij geen aanpassingen meer hoeven te verwachten in het ontwerp.

Op korte termijn zullen er voorbereidingen getroffen moeten worden voor sloop- en voorbereidende bouwwerkzaamheden. De te verbouwen en te slopen bouwdelen zullen leeggehaald moeten worden en dat is nog een behoorlijke klus. Gelukkig hebben zich al vrijwilligers gemeld die mee willen helpen. Daar zijn wij blij mee want er zijn straks veel handen nodig.

Wij hopen dat het werken aan een te vernieuwen kerkgebouw ons allemaal veel positieve energie zal geven. Ook dat veel leden van onze gemeente op allerlei terreinen zullen willen bijspringen. En dat kunnen wij ook wel gebruiken na een periode waarin het corona-virus ons in ons doen en handelen erg beperkt heeft. Nu het ook daarmee langzaam naar een oplossing lijkt te gaan kunnen wij elkaar straks, hopen wij, weer zien en ontmoeten. Samen bouwen aan de toekomst voor onze gemeente.

Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Berend Mooibroek
Tjeerd van der Kooi

__________________________

 

15 mei 2020

Bericht van de Werkgroep Bouw

In een vorig bericht konden we u melden dat de aanvraag omgevingsvergunning, volgens de uitgebreide procedure voor de verbouw in en rond de Martinikerk, nagenoeg gereed is.
Ondertussen zijn we zover dat de laatste aanvullende informatie moest worden voorgelegd aan de gemeente SWF. Vrijwel al het gevraagde is aangeleverd.
We zijn nu tot het punt genaderd dat de bijdrage en berekeningen van de constructeur op zeer korte termijn gereed is. Het bestek en tekeningen zijn ook gereed.
Op korte termijn verwachten we dat de gemeente SWF de omgevingsvergunning ter inzage legt.
Hiermee is een totale proceduretijd van 6 maanden met een eventuele uitloop van zes weken afgesloten.

De verklaring van geen bedenkingen tegen ons renovatie-/nieuwbouwplan wordt door de gemeente SWF gepubliceerd in een lokale krant of tegenwoordig via internet, waarna de bezwaartermijn van zes weken van start gaat.
Om tot afhandeling van de omgevingsvergunning te komen zijn er drie scenario's:

Geen bezwaar
De omgevingsvergunning is onherroepelijk.

Wel bezwaar en geen voorlopige voorziening
De omgevingsvergunning treedt wel in werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. De omgevingsvergunning is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft beslist op het ingestelde bezwaar. Op het besluit van de rechter is hoger beroep bij de Raad van State mogelijk.

Bezwaar en een voorlopige voorziening
Indien bezwaar is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Opnieuw is hoger beroep bij de Raad van State mogelijk.


Zoals u kunt lezen zijn er nog een aantal juridische obstakels om tot een onherroepelijke omgevingsvergunning te komen. Op het ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend.
Overigens kunnen alleen belanghebbenden bezwaar maken en in beroep gaan.

Mocht het zo zijn dat de Raad van State een uitspraak moet doen dan zijn we twee jaar verder. Dit is een zeer negatief scenario. We hebben echter het volle vertrouwen dat de gevolgde procedures correct zijn afgehandeld en dat de verschillende partijen zoals gemeente SWF, Hûs en Hiem en RCE een positief advies hebben gegeven. Daarnaast is er een volledige  onderbouwing met alle noodzakelijke documenten ingediend bij de gemeente SWF.

Na de bekendmaking van de onherroepelijke omgevingsvergunning zal de bouwcommissie een voorstel doen aan de kerkrentmeesters en uiteindelijk de kerkenraad over het uitnodigen van aannemers voor de uitvoering. Over de wijze van uitvoering en aanneming van het project zijn we als werkgroep bouw en de architect in gesprek.

Na de onherroepelijke omgevingsvergunning zullen we zo snel mogelijk de vier klankbordgroepen samen roepen. Wanneer er nieuwe informatie is, hopen we die aan u over te brengen.

 Met vriendelijke groeten,
Tjeerd van der Kooi
Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Berend Mooibroek

__________________________

 

24 Maart 2020

Verslag van de procesgang tot nu toe

Geachte gemeente,

Als werkgroep gebouwen hebben we de behoefte om u in te lichten over het proces en het ontwerp, wat we tot nu toe hebben doorlopen. Hiervoor willen we beginnen de verschillende stappen in een chronologische volgorde voor u op papier zetten.

Over het proces

Op 2 november 2017 heeft de kerkenraad het besluit genomen om de Martinikerk als enige kerk voor PKN Sneek te gebruiken. Vervolgens is vanuit de kerkenraad een kleine commissie samengesteld die een pakket van eisen heeft opgesteld waaraan de Martinikerk moet voldoen. In het voorjaar van 2018 is een werkgroep gebouwen geïnstalleerd die met dit pakket aan het werk is gegaan.

De werkgroep heeft zich in het begin van zijn bestaan georiënteerd op de vraag:
“welke architect kunnen we vragen voor de verbouw van de Martinikerk”. Hiervoor zijn we terecht gekomen bij Kijlstra–Brouwer architecten in Beetsterzwaag.
Na het maken van een schetsontwerp hebben we, in het najaar van 2018, de strategie voor duurzaamheid onderzocht.

In het begin van 2019 is een eerste voorlopig ontwerp, inclusief begroting, gepresenteerd aan de gemeente Súdwest Fryslân. Het resulteerde in een negatief besluit, vanwege verkeersoverlast en gevaarlijke situaties door de in-/uitgang aan de Grote Kerkstraat.

Vanuit de werkgroep zijn een viertal klankbordgroepen benoemd. Hiervoor is een oproep gedaan om zich op te geven, waar goed gebruik van is gemaakt. De groepen zijn een aantal keren bij elkaar geweest. Gaandeweg is gebleken dat er meer duidelijk moest komen over het ontwerp. Als werkgroep zijn we ons bewust dat we vroeg zijn geweest met klankbordgroepen. De klankbordgroepen hebben echter ook hun eigen inbreng gehad in het nu voorliggende ontwerp. Binnenkort gaan wij verder met de klankbordgroepen met de praktische uitwerking van het ontwerp.

In het voorjaar van 2019 zijn een viertal voorlopige ontwerpen voorgelegd aan de gemeente SWF, Rijksdienst Cultureel erfgoed RCE en Hûs en Hiem. Dit bleken achteraf voor de verschillende partijen praatstukken.

In mei van 2019 hebben we een nieuw ontwerp gepresenteerd. Hierbij hadden wij als werkgroep het idee, na alle afwijzingen, dat we hiermee op de juiste weg zaten. Vanuit de kerkrentmeesters en kerkenraad was een akkoord over het ontwerp en de begroting. Bij de inloopmomenten werd er positief op gereageerd. Vervolgens is het ontwerp aan de verschillende partijen gezonden. Na de zomervakantie kregen we na aanvankelijke positieve reacties toch een negatief advies.

Omdat we qua ontwerpen aan het eind van de mogelijkheden zaten, hebben we de gemeente SWF gevraagd om duidelijke randvoorwaarden, die er nog niet waren, op te stellen waaraan een nieuw ontwerp tussen twee monumenten (kerk en klokkentoren) zou moeten voldoen. Eind oktober 2019 zijn de randvoorwaarden door de gemeenteraad SWF akkoord verklaard.

Nadien is er door de architect hard gewerkt aan een nieuw ontwerp, dat voldoet aan de gemeentelijke randvoorwaarden en ons pakket van eisen. Hierbij zijn de ingrepen die gedaan worden ingrijpender. De oude kosterswoning en de voorhof worden gesloopt en er komt een ovale eerste verdieping. De hoofdentree wordt verplaatst naar de ruimte tussen de klokkentoren en de sacristie, in de kelder komen toiletten en voorraadruimte. De begane grond wordt aan de Grote Kerkstraatzijde volledig van glas.
De keuken en balie komen centraal in de ruimte op de begane grond. Na de inloopmomenten, gemeenteavond en akkoord van de kerkenraad, vlak voor Kerst 2019, zijn de plannen neergelegd bij SWF voor de aanvraag omgevingsvergunning.

In het begin van dit jaar zijn de plannen gepresenteerd op onze kerkelijke website en openbaar gemaakt door SWF. Ter advisering heeft SWF de welstandcommissie Hûs en Hiem gevraagd het ontwerp te beoordelen. Dit heeft na de nodige miscommunicatie en ongewenste publiciteit geresulteerd in een positief advies aan de gemeente SWF. Ook RCE heeft positief geadviseerd op het ontwerp. Door diverse adviseurs met hun eigen werkgebieden zijn door SWF rapportages opgevraagd. De resultaten hiervan zijn bekend en staan geen positieve advisering in de weg.

Als werkgroep zijn we blij tot dit punt te zijn gekomen. Eind maart verwachten we een uitspraak van de gemeente SWF op de aanvraag omgevingsvergunning. We hopen rond de bouwvakantie de omgevingsvergunning binnen te hebben.

  Over het ontwerpAanbouw Martinikerk m

3-D aanzicht vanaf de hoek Grote Kerkstraat–Galigastraat.
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het uiteindelijke ontwerp heeft als eigenschappen dat het ontmoeten, inspireren en dienen wil uitstralen.

Dat heeft geleid tot een transparante, open centrale ontmoetingsruimte die verbindt met alle andere ruimtes. In het hart van deze ruimte is de keuken/balie opgenomen met daarboven als verdieping, een ovale ruimte die als grote vergaderzaal kan dienen.
De ovale vorm van de keuken en de grote vergaderzaal zijn bijzonder en doordat ze, aan de buitenzijde, bekleed worden met gepatineerd koper tonen ze een eigen karakter in het geheel.

Doordat de voorhof en de kosterswoning er niet meer zijn is op de begane grond een soort plein ontstaan. Een plein dat zich als geheel verbindt met het door de landschapsarchitect Sven Ingmar Andersson ontworpen lijnenspel vanaf het Oud Kerkhof, Martiniplein en Grote Kerkstraat.
Binnen dit ontwerp zijn vanuit de ruimte rondom de Martinikerk lijnen bepaald die vanuit alle hoeken tezamen komen bij de preekstoel. Een mooie aanduiding om weer te geven dat vanuit de stad de lijnen samen komen bij de preekstoel in onze kerk.

De bijzondere vorm van dit nieuwe definitieve ontwerp is ontstaan doordat het zich qua architectuur moest onderscheiden, een eigen open karakter moest hebben en met respect voor beide monumenten, kerk en klokkentoren, op een moderne manier de functies bij elkaar moet brengen. Daardoor moest het ook de omringende bestaande ruimtes logisch met elkaar verbinden. Verder brengt het de oude oorspronkelijk muren van de kerk en de sacristie weer in het zicht.

In het Oosterkoor komt een bijzonder plafond. Daarmee wordt het Oosterkoor veel beter te gebruiken omdat het nu afzonderlijk kan worden verwarmd.
Ook in de kerk zijn aanpassingen. Er gaan banken weg, de noordzijde kraak wordt aangepast, onder de kraak komen twee kleinere vergaderzalen. Ook in de zuidbeuk komen twee ruimten. Binnen niet te lange tijd komen wij hier via PS nog uitgebreid op terug.

In de laatste beoordelingen van de welstandscommissie Hûs en Hiem en het RCE is gebleken dat men positief op het ontwerp zal reageren naar de gemeente SWF. Er is veel waardering voor de wijze waarop onze architect op een gedurfde en eigentijdse manier oud en nieuw, binnen de beschermde stadsomgeving heeft weten te realiseren.

Met dit ontwerp wordt wel een gebaar gemaakt. Dat dit ontwerp ook reacties oproept die minder positief zijn was te verwachten.

Je moet je echt goed in het geheel verdiepen en dan gaat het ook zeker aanspreken. Als werkgroep gebouwen zijn wij blij met dit ontwerp. Het heeft veel energie gekost om zover te komen maar wij hebben ook veel energie van betrokkenen onderweg gekregen. Het meeleven vanuit onze eigen kerkelijke gemeente, maar ook de betrokkenheid vanuit de gemeente SWF, RCE en welstandscommissie heeft bijgedragen aan waar wij nu mee aan de slag kunnen. Op een prachtige, centrale, oude plek in onze mooie stad.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd van der Kooi
Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Berend Mooibroek

P.S.
In het Friesch Dagblad van, zaterdag 21 maart, lezen we dat SWF (BenW) akkoord is gegaan met de verbouwing. Goed nieuws. Het blijft vreemd dat deze boodschap niet naar ons is gecommuniceerd.

Door een journalist van de Leeuwarder Courant zijn we op maandag 23-3 geattendeerd op onderstaande link:
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/actieve-informatie/
Planologische instemming uitbreiding Martinikerk Sneek.

Collegebesluit:
Planologische instemming verlenen voor de uitbreiding van de Martinikerk in Sneek.

Het plan van de Martinikerk valt in categorie 1.1: Een project gelegen in de bebouwde kom, op een terrein waarvoor al stedenbouwkundige randvoorwaarden, een masterplan, een gebiedsvisie of een daarmee te vergelijken ruimtelijk kader is vastgesteld door de raad van de gemeente SWF. Het college handelt de aanvraag daarom verder zelf af.

We zijn blij met deze instemming en bovenal dat wij hiermee een belangrijke en inspannende periode van ontwerpen kunnen afronden.

___________________

 

Februari 2020

Voortgang vergunningsaanvraag verbouw Martinikerk

Beste gemeenteleden,

Wij willen u graag informeren over de voortgang van de vergunningsaanvraag voor de verbouw van de Martinikerk. Maandag 17 februari is ons plan voor de verbouw van de Martinikerk aan de orde geweest bij de welstandstandscommissie van de gemeente Súdwest Fryslân.  Voor ons een spannend moment, omdat duidelijk zou worden hoe de opmerkingen die in een eerder stadium over het ontwerp gemaakt zijn, inmiddels volledig verwerkt in het ontwerp en nu opnieuw ter beoordeling voorliggend, zouden worden gewaardeerd. Wij hebben tijdens deze behandeling ervaren dat hetgeen voorlag positief ontvangen werd. Omdat het plan zo groot en ook als heel belangrijk opgevat werd, heeft men besloten om op donderdag 20 februari in een breder vervolgoverleg verder te gaan met de beoordeling. Inmiddels heeft dit vervolgoverleg plaats gevonden en heeft men een advies geformuleerd. De welstandscommissie zal nu dit advies naar de gemeente Súdwest Fryslân sturen en deze zal dat advies naar ons terugkoppelen.

Wij hebben de indruk dat uit dat advies zal blijken, dat ons ontwerp als goed passend binnen de door de gemeente Súdwest Fryslân gestelde voorwaarden voor de verbouw, uit de bus zal komen. Uiteraard zullen er aanvullende opmerkingen kunnen zijn, maar deze moeten min of meer eenvoudig op te lossen zijn.

Wij zijn zeer benieuwd wat er definitief uitkomt, want dan kunnen wij weer verder met het proces.

Inmiddels heeft ook de pers ons plan ontdekt. Dat was te verwachten want de procedure is nu openbaar. Diverse publicaties hebben al plaatsgevonden. Wij zijn blij met de positieve en opbouwende berichtgeving in de diverse bladen. Vooral het meest recente bericht in de Sneeker Courant heeft veel duidelijkheid gegeven naar de buitenwacht. Wij hebben veel meelevende en instemmende reacties gehad op dit bericht. Minder leuk waren een fors aantal reacties op Facebook. Uit deze reacties blijkt dat men soms niet volledig geïnformeerd is daarom minder genuanceerd reageert. Maar ook blijkt, dat onze Martinikerk, ook door mensen die niet betrokken zijn bij onze kerkelijke gemeente, als kerk van Sneek er toe doet. En dat laatste is belangrijk en waardevol.

Wij zullen u blijven informeren en hopen op enthousiast meeleven en meewerken aan deze bijzondere opdracht.

Namens de werkgroep gebouwen,

Tjeerd van der Kooi
Berend Mooibroek
Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen

 __________________________

12 december 2019: Gemeenteavond

Op deze gemeenteavond in de Martinikerk werd informatie gegeven over de voorgenomen verbouwing van de Mrtinikerk.
Daarna konden de gemeenteleden vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen aangaande deze voorgenomen verbouwing.

 Lees hier het hele verslag van deze gemeenteavond en de antwoorden op de vele gestelde vragen

 

__________________________

Oktober 2019

Geachte gemeente,

Al een langere tijd heeft u geen informatie over de voortgang van de nieuwbouw bij de Martinikerk gehad. Achter de schermen is hard gewerkt om verschillende processen te doorlopen en nu zijn we zover om informatie aan u te geven over de stand van zaken.
Dit voorjaar zijn er een aantal inloopmiddagen / -avond geweest en is het ontwerp, zoals u het heeft kunnen zien, voorgelegd aan de gemeente Súdwest Fryslân (SWF). Het is behandeld in het overkoepelend bouwplanoverleg in juni tussen Erfgoed SWF, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Steunpunt Monumentenzorg Friesland, Hûs en Hiem, architect en de bouwcommissie. Vanuit de gemeente SWF en Hûs en Hiem werd niet positief gereageerd op het ontwerp.
De gemeente SWF heeft n.a.v. het ontwerp nieuw beleid en randvoorwaarden opgesteld om duidelijker aan te geven waaraan een uitbreiding van een monumentale kerk midden in Sneek moet voldoen. In de raadsvergadering van 3 oktober is het nieuwe beleid vastgesteld. Uit nader onderzoek blijkt dat een deel van de huidige tuin die bebouwd gaat worden, in het huidige bestemmingsplan de functie verkeer heeft. Hierin komt nu een verandering en is het nodig een bestemmingsplanwijziging van start te laten gaan. De impact op de aanvang van de bouw is een vertraging van een half jaar. Dit hoeft echter de voorbereidingen niet in de weg te staan. Die gaan gewoon door.
Op basis van de nieuwe randvoorwaarden van de gemeente SWF en het programma van eisen dat door onze kerkenraad is opgesteld, heeft onze architect een nieuw ontwerp gemaakt. Hierbij is een bouwwerk met een kelder, de begane grond en een etage hetzelfde gebleven. Ook het karakter van openheid en toegankelijkheid is hetzelfde gebleven. De voorgenomen en al akkoord verklaarde wijzigingen in de kerkzaal en het oosterkoor zijn nagenoeg gelijk gebleven. Wel is de vorm van de etage opbouw veranderd van een rechthoek in een ellipsvorm. In een nader te bepalen inloopmoment hopen we u hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Het nieuwe ontwerp is door onze architect in samenspraak met de gemeente SWF ter beoordeling gestuurd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst is positief gestemd over het nieuwe ontwerp en zal de gemeente SWF hierover informeren.
De welstandcommissie Hûs en Hiem heeft, in de provinciale commissie in Leeuwarden, op 10 oktober vergaderd. Hierbij is het nieuwe ontwerp gepresenteerd door onze architect. Het oordeel van Hûs en Hiem was positief-mits. Onder het mits moet worden verstaan dat er kleine aanpassingen moeten worden gedaan. De hoofdlijnen liggen echter vast.
We zijn erg blij met het antwoord positief-mits (er zijn nog opmerkingen) van Hûs en Hiem op het nieuwe ontwerp. Aan onze architect om z.s.m. de nodige aanpassingen te doen. Het ontwerp opnieuw voor te leggen en een volledig positieve instemming te ontvangen.
Het nieuwe ontwerp zal vervolgens worden voorgelegd aan de gemeente SWF. Onze architect kan daarna aan de gang met het maken van tekeningen, bestek en aanverwante informatie om een omgevingsvergunning bij de gemeente SWF aan te vragen.
Wanneer er een definitieve instemming is van Hûs en Hiem zullen we een aantal inloopmomenten gaan plannen. Ook zullen we proberen met een aantal foto’s in de volgende PS en op de website meer duidelijkheid te geven over het nieuwe ontwerp.
Uit bovenstaand mag blijken dat het niet eenvoudig is gebleken om als bouwcommissie de regie terug te krijgen over de voorbereidingen. Na de definitieve instemming van Hûs en Hiem aan de gemeente SWF denken we de voorbereiding, om tot uitvoering te kunnen overgaan, te kunnen starten. Deze voorbereidingen dienen zorgvuldig te gebeuren, waarbij de inbreng van de verschillende klankbordgroepen een rol zal gaan spelen.
Met vriendelijke groet,
De bouwcommissie:

Tjeerd van der Kooi,
Jan Hiddo de Boer,
Jan Klasen,
Berend Mooibroek

 

___________________________

Juni 2019

Bouwen in de stad

Maandag 28 mei en dinsdag 29 mei hebben wij inloopmiddagen en een inloopavond georganiseerd om u ons voorgezette voorlopige ontwerp van de nieuwbouw bij de Martinikerk te presenteren.
In totaal hebben ca. 125 belangstellenden het ontwerp bekeken. Er waren veel enthousiaste reacties. Over het algemeen werd de gekozen opzet gewaardeerd. De openheid, het respect voor het
monument en de gekozen verdeling van ruimten vonden veel instemming.
Uiteraard waren er ook kritische geluiden. Het is belangrijk om ook daar goed naar te luisteren en ons voordeel mee te doen. Goede, opbouwende kritiek kan bijdragen aan de kwaliteit van het uiteindelijke definitieve ontwerp. Goed naar elkaar luisteren geeft ook draagvlak en vertrouwen.
Als werkgroep gebouwen hebben wij deze inloopmomenten als positief ervaren en wij zullen ze zeker in de toekomst herhalen.

Onze klankbordgroepen zijn inmiddels ook een aantal keren bijeengeweest. Wij zijn heel blij met de terugkoppeling en inbreng die wij van deze groepen krijgen. Samen kun je meer en samen weet je meer.

Behalve onze eigen kerkelijke gemeente zijn ook externe partijen betrokken bij het ontwerp. Zo hadden wij tijdens de inloopmomenten nog overleg met de gemeente Súdwest Fryslân (SWF). Het blijkt dat naarmate het ontwerp vordert steeds meer afdelingen betrokken zijn in het proces om te komen tot een bouwvergunning. Zo is de afdeling erfgoed vanaf het begin betrokken en haakten in later stadium de afdelingen verkeer en ruimte en omgeving aan. Zij hebben steeds hun reactie op het lopende ontwerp gegeven, bekeken vanuit de belangen die zij vertegenwoordigen. In een overkoepelend bouwplanoverleg schuiven dan ook nog het RCE, Steunpunt Monumentenzorg en Hûs en Hiem aan. Allemaal overleg dat nodig is om tot een kansrijke aanvraag voor een bouwvergunning te komen. De opmerkingen die uit alle overleggen komen, probeert onze architect zo goed mogelijk te verwerken in het ontwerp. Dat kost tijd en het opnieuw beoordelen bij alle instanties vraagt uiteraard ook weer tijd. De factor tijd valt ons tegen en het is tot nu toe moeilijk om een goede planning te maken. Wij waren graag verder geweest.

Bouwen in de stad op een locatie als de Martinikerk is zeer uitdagend. Juist deze plek, centraal in de stad en in beschermd stadsgebied, spreekt heel Sneek aan en vraagt veel kwaliteit van alle ver(nieuw)bouw. Dat de Martinikerk en de klokkentoren monumenten zijn maakt het nog ingewikkelder. De laatste maanden hebben wij dat nadrukkelijk ervaren. Er zijn heel veel punten waar wij rekening mee moeten houden. Toch denken wij dat we ver zijn met ons voorlopig ontwerp en hopen wij snel een definitief ontwerp te kunnen indienen voor een vergunningaanvraag.

Want, wij willen graag bouwen in de stad.

Namens de werkgroep gebouwen,

Tjeerd van der Kooi
Jan Klasen
Berend Mooibroek
Jan Hiddo de Boer

________________________

Maart 2019

Op weg naar een definitief ontwerp

Voor de kerst informeerden wij u over de stand van zaken rond het tot stand komen van het voorlopig ontwerp. Toen wij dachten goed op weg te zijn, bleek een entree aan de kant van de Grote Kerkstraat een blokkade in dit ontwerp. De Gemeente SWF verwachtte dat hierdoor in deze tamelijk smalle straat gevaarlijke verkeersproblemen zouden kunnen ontstaan.

De architect heeft vervolgens een viertal ontwerpen opgeleverd waarin de Grote Kerkstraat entree veel minder gebruikt zou hoeven te worden en naar onze overtuiging de bezwaren voor een groot deel weggenomen werden. Ook deze ontwerpen bleken niet te voldoen en wij kwamen tot de conclusie dat elke vorm van een entree aan de Grote Kerkstraat geen toestemming zou krijgen.

Daarop hebben wij het voorlopig ontwerp fors aangepast waarbij de entree van de centrale ontmoetingsruimte tussen de klokkentoren en de sacristie wordt geplaatst. Bezoekersstromen worden daarmee verplaatst naar de zuidzijde van de kerk, direct aansluitend op het Martiniplein. Deze ingreep heeft grote gevolgen voor het invullen van de benodigde ruimtes. Het laatste voorlopig ontwerp ziet er dan ook belangrijk anders uit dan het ontwerp dat wij december j.l. aan de kerkenraad hadden willen voorleggen.

Ook dit ontwerp is weer voorgelegd aan de Gemeente SWF. Daar bleek dat de verkeersdeskundigen hun problemen opgelost zagen. Vanuit de afdeling Ruimte en Omgeving waren nog wel opmerkingen en suggesties. Ook de afdeling Erfgoed, hoewel positief, zag in dit nieuwste voorlopig ontwerp weer nieuwe mogelijkheden. Hoewel alle extern betrokkenen steeds positief bijdragen met hun inbreng, kregen wij steeds meer het gevoel de regie over ons eigen proces kwijt te raken. In een overleg met de wethouders Stella van Gent en Gea Wielinga, in aanwezigheid van hun ambtenaren, hebben wij deze en ook andere zorgen onder hun aandacht gebracht. Er was begrip en ook waardering voor de inspanningen van de PGS om de Martinikerk levend te houden in het centrum van Sneek.

In een recentelijk overkoepelend bouwplanoverleg met Erfgoed SWF, Steunpunt Monumentenzorg, Hûs en Hiem en het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn alle voorliggende ontwerpen gepresenteerd en is op die manier de ontwikkeling naar het laatste ontwerp toegelicht. Er was veel waardering voor de respectvolle wijze waarop wij met de geschiedenis en het verhaal van het monument omgaan. Advies: werk het laatste ontwerp verder uit en dien dat in. Zij zullen dit dan weer van een advies voorzien en aan ons terugkoppelen.

Al met al zitten wij in een periode van veel overleg. Toch hebben wij het gevoel steeds dichter bij een goed en aansprekend ontwerp te komen. Wij hopen dat wij u dat op korte termijn kunnen presenteren.

Tjeerd van der Kooi
Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Berend Mooibroek

 ___________________

September 2018:
Voortgang aanpassingen Martinikerk

Het bureau ‘Kerken Verantwoord Verwarmen’ (KVV) heeft in samenwerking met onze architect de afgelopen periode vervolgonderzoek gedaan naar de mogelijkheden de Martinikerk effectief, comfortabel en duurzaam te verwarmen. Hierbij zijn een aantal opties onderzocht en verder uitgewerkt die op basis van het eerdere onderzoek als haalbare oplossingen uit de bus kwamen. Bij alle gekozen opties moest onderzocht worden of zij bouwkundig in te passen waren in het kerkgebouw. Wij willen het gebouw niet verminken door te zeer zichtbare voorzieningen van installaties. Tevens moest onderzocht worden wat de kosten van elk gekozen systeem zou zijn, alsook de te verwachten kosten van noodzakelijke, aanvullende bouwkundige aanpassingen. Om een goede keuze te kunnen maken is tevens onderzocht wat het te verwachten verbruik aan energie van elke onderzochte optie is, op basis van de door ons aangeleverde gebruiksgegevens van het gebouw. Uiteindelijk bleek dat de uitkomsten van elke optie qua energieverbruik elkaar niet veel ontlopen. Dat zou de keuze eenvoudig kunnen maken maar tevens bleek dat de kosten voor de grote kerkzaal bij elke keuze fors zou zijn. Omdat het gebruik van de grote kerkzaal veel minder intensief zal zijn dan de flankerende ruimtes (Oosterkoor, centrale hal, vergaderzalen enz.), hebben wij besloten verder onderzoek te doen naar een goedkopere oplossing voor de grote kerkzaal, passend bij het gebruik van deze zaal. De keuze voor het systeem voor flankerende ruimtes ligt minder gecompliceerd omdat de in het concept ontwerp getoonde bouwkundige aanpassingen zodanig zijn, dat de verwarming daarin makkelijker mee te nemen is. Het adviesbureau ‘Kerken Verantwoord Verwarmen’ (KVV) zou de laatste punten meenemen in het eindrapport om in september met ons het onderzoek en de aanbevelingen te presenteren aan de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

Terug van vakantie lazen wij het schokkende bericht dat op 12 augustus ing. Arie van Middelkoop, onze adviseur van KVV, zeer plotseling en onverwacht is overleden. Wat een verdriet bij zijn gezin en familie om hem zo plotseling te moeten missen. Ook voor het bureau KVV een groot verlies. Uiteraard persoonlijk maar ook omdat hij de specialist was op het gebied van installaties. Wij hebben Arie van Middelkoop ervaren als een gedreven, zeer deskundig en betrokken adviseur, die ons voortreffelijk begeleid heeft in ons keuzeproces. Omdat Arie van Middelkoop een sleutelrol vervulde zal hij moeilijk te vervangen zijn. Ook voor ons is het heel jammer dat hij zijn advies niet volledig heeft kunnen afronden. Inmiddels hebben wij contact met KVV over hoe wij het onderzochte kunnen afronden en mogelijk verder gaan.

Inmiddels is onze architect verder gegaan met het verder ontwikkelen van het ontwerp, mede op basis van de aangeleverde input vanuit de gebruikersgroepen. Ook probeert men extra ruimte te creëren bij de entree aan de kant van de Grote Kerkstraat. Vroeger was het gedeelte tussen de kosterswoning en de klokkentoren bebouwd met woningen. Dat geeft ons de mogelijkheid daar meer ruimte te benutten. De toiletgroep en de keuken kunnen ruimer worden geplaatst en de indeling wordt logischer. Om het Oosterkoor in de toekomst optimaal te kunnen benutten moet een plafond ontworpen worden. Ook hier heeft de architect de eerste schetsen voor uitgewerkt.

Wij willen u graag steeds zo goed en volledig mogelijk informeren en zullen met de startzondag aanwezig zijn om de laatste aanpassingen te laten zien.

Wij hopen spoedig met verdere informatie te kunnen komen.

Namens de werkgroep Gebouwen,

Jan Hiddo de Boer
Jan Klasen
Tjeerd van der Kooi
Berend Mooibroek

________________________

 

Vragen en opmerkingen Gemeenteavond en Inloopmiddag (okt/nov 2017)

Klik hier om het verslag te lezen/downloaden in pdf

Op de gemeenteavond van 17 oktober 2017 en de inloopmiddag van zaterdag 11 november 2017 zijn vragen gesteld over de aanpassingen aan de Martinikerk, zoals die nodig zijn om de Martinikerk na verbouw te laten voldoen aan het PvE (programma van eisen).
Wij hebben bij deze gelegenheden geprobeerd zo volledig mogelijk antwoord te geven. Veel vragen waren praktisch van aard en gingen over de noodzakelijke en gewenste faciliteiten en de interne logistiek binnen het gebouw.  Tevens zijn vragen gesteld over de communicatie en transparantie over het proces dat geleid heeft tot het besluit van de kerkenraad. Ook waren er vragen over de communicatie rond het vervolg van het proces en hoe dit verder zal plaatsvinden.
Vragen zijn er ook over de open einden op het gebied van energiebeheer, duurzaamheid en de toekomstige exploitatie van het kerkgebouw. Kunnen wij als gemeente in de toekomst wel een groot en monumentaal kerkgebouw in stand houden? Dit nog afgezien van de verbouwkosten die wij zullen moeten incalculeren om tot het gewenste gebouw te komen. Deze vragen geven nog veel gevoelens van onzekerheid.
Naast alle vragen en opmerkingen hebben wij ook veel waardering mogen proeven over het gepresenteerde schetsontwerp. Bij alle betrokkenen kwam steeds het aspect sfeer terug. Ons kerkgebouw moet open zijn, een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Met een warme en uitnodigende sfeer. De plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.       
Uiteindelijk kristalliseren alle opmerkingen en vragen zich uit in een negental punten die wij de komende tijd zullen uitwerken en gaande het proces zullen blijven bijwerken. U zult dat steeds kunnen volgen via PS, onze website en de komende inloopmomenten. Wij hopen dat vragenstellers zich herkennen in de geformuleerde punten en er verder geen persoonlijke reactie meer nodig is.
Onderstaand volgen die punten: vragen en een eerste aanzet tot beantwoording en aangeven van de stand van zaken.

1. Faciliteiten

Zijn alle noodzakelijke ruimten met voorzieningen en apparatuur in voldoende mate aanwezig, beschikbaar en bereikbaar in het kerkgebouw?
Het vastgestelde PvE (programma van eisen) is volledig gerealiseerd in het schetsontwerp. Op de weg naar het definitieve ontwerp zullen vast nog aanvullende wensen en aanpassingen ingevoegd moeten worden. Alle gebruikersgroepen (intern en extern) van onze kerkgebouwen zullen binnenkort geïnterviewd worden over hun wensen. Hiermee zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden bij de uitwerking van het definitieve ontwerp.

2. Mogelijkheden Stichting

Zijn op het gebied van stichtingen alle mogelijkheden voldoende omvangrijk , diepgaand en duidelijk onderzocht?
Om tot een afgewogen besluit te komen vinden wij dat over dit onderwerp voldoende  informatie is verworven. Om in de toekomst moeilijke en bedreigende scenario’s het hoofd te kunnen bieden zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Er wordt momenteel studie verricht op de mogelijkheden die een stichting `Vrienden van de Martinikerk’ kan bieden. Dit in relatie met het, in punt 8 genoemde, te verkrijgen inzicht in de toekomstige exploitatie.

3. Open einden

Is er met een redelijke mate van betrouwbaarheid inzicht te geven in de toekomstige kostenontwikkeling voor voorzieningen op het gebied van energiebeheer en duurzaamheid?
Dit wordt in belangrijke mate bepaald door hoe het definitieve ontwerp er uiteindelijk uit gaat zien. Tevens door hoe, en met welke frequentie ruimtes, gebruikt zullen worden. Hier is nog veel onderzoek nodig. Onderzoek waarvoor specialisten nodig zijn. Omdat het definitieve ontwerp zal gaan afhangen van de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van duurzaamheid en energiebeheer, zal dit onderzoek al op korte termijn moeten plaatsvinden.

4. Transparantie

Is er naar de geledingen binnen de gemeente voldoende duidelijk inzicht gegeven over de wijze waarop tot een goed beeld is gekomen over het ontwerpen van het PvE en de invulling daarvan? 
Naar onze mening is voldoende duidelijk inzicht gegeven naar de gemeente. Op de gemeenteavond bleek dat dit in de praktijk niet door alle geledingen zo ervaren is. Dat is jammer, want daarmee kan men de indruk krijgen dat het allemaal al lang vastligt. Wij zullen bij het vervolg van dit project regelmatig gelegenheden organiseren, waarbij wij u vragen naar uw wensen, en inzicht geven in de stand van zaken en hoe die tot stand gekomen is. Zie ook vraag 7.

5. Fasering

Kunt u inzicht geven in wanneer kerkgebouwen beschikbaar komen voor herbestemming dan wel verkoop?
Op dit moment valt hier nog weinig concreet over te vermelden. De fase van schetsontwerp is nu afgerond en wij bevinden ons nu in de fase van voorlopig ontwerp met alle bijbehorende onderzoeken. Daarna kan het definitieve ontwerp plaatsvinden en uitgewerkt worden. Na goedkeuring van de kerkenraad kan dan pas het traject van noodzakelijke vergunningen opgestart worden en daarna de aanbesteding.
De voorbereidingen voor de definitieve uitvoering moeten degelijk zijn omdat wij anders heel veel vertraging en extra kosten zullen oplopen. De herbestemming en/of verkoop van de kerkgebouwen is mede afhankelijk van de snelheid in het proces van de voorbereiding en de verbouw van de Martinikerk.

6. Interne logistiek

Kunt u aangeven hoe en waar kerkbezoekers binnenkomen om naar hun bezoekersplek te gaan?
Binnen het huidige schetsontwerp kunnen wij dat aangeven.  Het definitieve ontwerp zal wellicht nog uitbreiding of andere routes opleveren.

7. Communicatie

Hoe verzorgt  u bij de vervolgstappen de communicatie naar de gemeente?
Communicatie naar de gemeente is in de komende periode heel belangrijk. In het eerste kwartaal is het de bedoeling dat de gebruikersgroepen van onze kerkelijke faciliteiten geïnterviewd worden over hun wensen en suggesties. In de daar op volgende fase zullen klankbordgroepen geformeerd worden die op basis van een specifiek onderdeel gaan terugkoppelen naar de architect en uitvoerenden van de bouw en herinrichting. Intussen zal de voortgang regelmatig gepubliceerd worden in PS en op onze website. Er zullen daarnaast inloopmomenten georganiseerd worden waar u tussentijds mondeling bijgepraat kunt worden. Belangrijke beslissingen zullen voorgelegd worden aan de stuurgroep en de kerkenraad en de gemeente zal geïnformeerd en betrokken worden. Op onze website zal een vragenportaal komen waarop u uw vragen kunt stellen en zal daarop gereageerd worden. Uiteraard kunt u tussentijds altijd contact opnemen met  de  werkgroep die namens het CvK uitvoering geeft aan het proces rond de verbouw van de Martinikerk en het komen tot één kerkgebouw. Deze werkgroep wordt nu bemenst door Tjeerd van der Kooi (voorzitter), Jan Klasen en Jan Hiddo de Boer.

8. Toekomstige exploitatie

Kunt u aanvullend inzicht geven in het totaal van kostenontwikkeling en exploitatie gebouw Martinikerk versus nieuwbouw?
De toekomstige exploitatie van ons ver(nieuw)bouwde kerkgebouw wordt verder onderzocht. Inmiddels is een aanvraag gedaan om subsidie voor een onderzoek in het kader van herbestemming monumentale kerkgebouwen. Wij zullen ons, onafhankelijk van de toekenning van de subsidieaanvraag, zeker nog extra moeten verdiepen in mogelijkheden die een gezonde financiële situatie van onze gemeente zeker kunnen stellen. Maar vooral ook hoe wij als gemeente vitaal blijven in onze stad en onze kansen aangrijpen om onze taak te blijven uitvoeren. Wij zullen daarom ook aansluiten bij een empirisch-theologisch onderzoek van de PThU Groningen, naar monumentale stadskerken in Nederland. In dit onderzoek wordt de sociale inbedding van de Martinikerk in Sneek en het formuleren van kansen van de gemeente rond de Martinikerk onderzocht. Wij zullen binnen dit onderzoek deel uitmaken van een leernetwerk van andere iconische stadskerken die ook betrokken zijn bij dit onderzoek zoals: Domkerk (Utrecht), Westerkerk (Amsterdam), Joriskerk (Amersfoort), Jozefkerk (Assen), Martinikerk (Groningen) en de Lebuinuskerk (Deventer). Wij zullen u hierover blijven informeren.

9. Algemeen

Hoe wilt u omgaan met gevoelens van twijfel, onzekerheid en onvrede die een drempel opwerpen voor de toekomst van onze gemeente?
Wij zijn ons ervan bewust dat aan het begin van dit project er nog veel niet volledig beantwoorde vragen zijn. Dat kan ook niet anders. Het geeft echter altijd onzekerheid, twijfel en ook onrust. Wij kunnen dit alleen maar opvangen door steeds open en duidelijk met u in gesprek te blijven. Dat zal vast nog de nodige ruis opleveren maar wij willen u graag steeds duidelijk informeren en u betrekken bij deze verbouw en herinrichting. Zodra er duidelijkheid komt over de stand van zaken ten aanzien van de Oosterkerk en de Zuiderkerk rond hun toekomstige bestemming, zullen wij u onmiddellijk inlichten.

Afrondend

De voorgaande negen punten zijn nog niet volledig beantwoord. Het steeds verder uitwerken van de antwoorden maakt deel uit van de agenda gedurende het proces van ontwerp, vergunningen, aanbesteding, verbouw, herinrichting en herbestemming. Wij hopen dat u zich gedurende dit proces steeds betrokken en gehoord zult blijven voelen.

Namens de stuurgroep en de Werkgroep Gebouwen,

 Tjeerd van der Kooi
 Jan Klasen
 Jan Hiddo de Boer